Філософія права ( О.Г. Данильян )

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала Хиты
1 Філософія права (За редакцією Данильяна О. Г.) 6384
2 Зміст (Філософія права ( О.Г. Данильян )) 2612
3 Передмова 1636
4 Розділ I. Зміст і призначення філософії права, її історичний розвиток 3051
5 Тема 1 Предмет і завдання філософії права 7194
6 Тема 2 Методологія філософії права 12245
7 Тема 3 Філософія права Античності та Середньовіччя 11921
8 Тема 4 Філософсько-правові вчення в Західній Європі у XV-XVIII століттях 4851
9 Тема 5 Філософсько-правові вчення Західної Європи кінця XVIII — середини XIX століття 4228
10 Тема 6 Сучасна філософія права 5615
11 Тема 7 Вітчизняна філософсько-правова думка: традиції, світоглядно-методологічні засади, ідеї 5407
12 Розділ ІІ. Основні проблеми філософії права 2659
13 Тема 8 Правова онтологія: природа і структура права 8094
14 Тема 9 Правова антропологія: гуманістична природа права 5578
15 Тема 10 Правова аксіологія: ціннісні основи права 12417
16 Тема 11 Універсальне і культурно-особливе у ціннісному вимірі права 2857
17 Тема 12 Інституційний вимір права. Філософські проблеми права і влади у посттоталітарному суспільстві 3602