Філософія права ( О.Г. Данильян )

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала Хиты
1 Філософія права (За редакцією Данильяна О. Г.) 6635
2 Зміст (Філософія права ( О.Г. Данильян )) 2739
3 Передмова 1752
4 Розділ I. Зміст і призначення філософії права, її історичний розвиток 3195
5 Тема 1 Предмет і завдання філософії права 7438
6 Тема 2 Методологія філософії права 12697
7 Тема 3 Філософія права Античності та Середньовіччя 12284
8 Тема 4 Філософсько-правові вчення в Західній Європі у XV-XVIII століттях 5181
9 Тема 5 Філософсько-правові вчення Західної Європи кінця XVIII — середини XIX століття 4411
10 Тема 6 Сучасна філософія права 5900
11 Тема 7 Вітчизняна філософсько-правова думка: традиції, світоглядно-методологічні засади, ідеї 5667
12 Розділ ІІ. Основні проблеми філософії права 2824
13 Тема 8 Правова онтологія: природа і структура права 8531
14 Тема 9 Правова антропологія: гуманістична природа права 5908
15 Тема 10 Правова аксіологія: ціннісні основи права 12874
16 Тема 11 Універсальне і культурно-особливе у ціннісному вимірі права 3029
17 Тема 12 Інституційний вимір права. Філософські проблеми права і влади у посттоталітарному суспільстві 3761