Філософія права ( О.Г. Данильян )

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала Хиты
1 Філософія права (За редакцією Данильяна О. Г.) 6316
2 Зміст (Філософія права ( О.Г. Данильян )) 2564
3 Передмова 1593
4 Розділ I. Зміст і призначення філософії права, її історичний розвиток 3001
5 Тема 1 Предмет і завдання філософії права 7040
6 Тема 2 Методологія філософії права 11946
7 Тема 3 Філософія права Античності та Середньовіччя 11609
8 Тема 4 Філософсько-правові вчення в Західній Європі у XV-XVIII століттях 4730
9 Тема 5 Філософсько-правові вчення Західної Європи кінця XVIII — середини XIX століття 4168
10 Тема 6 Сучасна філософія права 5455
11 Тема 7 Вітчизняна філософсько-правова думка: традиції, світоглядно-методологічні засади, ідеї 5313
12 Розділ ІІ. Основні проблеми філософії права 2605
13 Тема 8 Правова онтологія: природа і структура права 7725
14 Тема 9 Правова антропологія: гуманістична природа права 5434
15 Тема 10 Правова аксіологія: ціннісні основи права 12244
16 Тема 11 Універсальне і культурно-особливе у ціннісному вимірі права 2796
17 Тема 12 Інституційний вимір права. Філософські проблеми права і влади у посттоталітарному суспільстві 3533