Печать
PDF

Філософія права (За редакцією Данильяна О. Г.)

Posted in Учебные материалы - Філософія права ( О.Г. Данильян )

Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО


ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 

Підручник

 

За редакцією доктора філософських наук, професора О. Г. Данильяна

 

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів


Харків

«Право»

2009

 

 

Рецензенти:

доктор філософських наук, доцент О. О. Бандура — професор ка­федри філософії права та юридичної логіки Київського національного університету внутрішніх справ України;

доктор юридичних наук, професор В. П. Колісник — головний на­уковий співробітник Інституту державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України;

доктор юридичних наук, професор, академік АПрН України О.  В. Петришин — завідувач кафедри теорії держави і права Націо­нальної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.

 

Авторський колектив:

професор О. Г. Данильян - передмова, тема 1 (у співавторстві), тема 3 (у співавторстві), тема 12;

доцент Л. Д. Байрачна - тема 5 (у співавтор­стві), тема 8 (у співавторстві);

професор О. П. Дзьобань - тема 4, тема 8 (у співавторстві);

доцент С. Б. Жданенко - тема 7 (у співавторстві);

доцент Ю. Ю. Калиновський - тема 11 (у співавторстві);

доцент М. П. Колесніков - тема 10, тема 11 (у співавторстві);

професор С. І. Максимов - тема 1 (у співавторстві), тема 2, тема 7 (у співавторстві), тема 9, тема 11 (у спів­авторстві);

професор Є. М. Мануйлов - тема 3 (у співавторстві), тема 5 (у співавторстві);

доцент В. Т. Мозалевський - тема 6 (у співавторстві);

кан­дидат юридичних наук В. А. Трофименко - тема 5 (у співавторстві), тема 8 (у співавторстві);

професор С. В. Шефель - тема 6 (у співавторстві).

 

Підручник присвячено філософії права. У ньому висвітлюються зміст, при­значення та історичний розвиток філософії права, а також її основні проблеми: правова онтологія, правова антропологія, правова аксіологія тощо. Значну увагу у виданні приділено аналізу сучасних філософсько-правових доктрин, філософ­ським проблемам права і влади в перехідних суспільствах.

Підручник створено на основі курсу лекцій, прочитаного в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого.

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вищих навчальних закладів і факультетів, а також для тих, хто цікавиться філософсько-правовими проблемами.