Печать
PDF

Розділ ІІ. Основні проблеми філософії права

Posted in Учебные материалы - Філософія права ( О.Г. Данильян )

Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Розділ ІІ. Основні проблеми філософії права

 

Тема 8. Правова онтологія: природа і структура права

§ 1. Онтологічна природа права. Правова реальність

§ 2. Природне і позитивне право як основні структурні елементи правової реальності

§ 3. Форми буття права: ідея права, закон, правове життя

Висновки

Контрольні запитання

 

Тема 9. Правова антропологія: гуманістична природа права

§ 1. Природа людини і право. Антропологічні основи права

§ 2. Філософський зміст і обґрунтування прав людини

§ 3. Особистість і право. Гуманістична природа права

Висновки

Контрольні запитання

 

Тема 10. Правова аксіологія: ціннісні основи права

§ 1. Цінності в праві і право як цінність

§ 2. Свобода як цінність. Право як форма свободи

§ 3. Справедливість як основна правова цінність

Висновки

Контрольні запитання

 

Тема 11. Універсальне і культурно-особливе у ціннісному вимірі права

§ 1. Правосвідомість як проблема філософії права

§ 2. Право і мораль

§ 3. Універсально-цивілізаційне і специфічно-культурне у правосвідомості

Висновки

Контрольні запитання

 

Тема 12. Інституційний вимір права. Філософські проблеми права і влади у посттоталітарному суспільстві

§ 1. Політико-правові інститути і їхня роль у здійсненні права

§ 2. Філософські проблеми права і влади в суспільстві, що трансформується

Висновки

Контрольні запитання