Печать
PDF

Зміст (Філософія права ( О.Г. Данильян ))

Posted in Учебные материалы - Філософія права ( О.Г. Данильян )

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Зміст

 

Передмова

 

Розділ I. Зміст і призначення філософії права, її історичний розвиток

 

Тема 1. Предмет і завдання філософії права

§ 1. Предмет філософії права. Філософсько-правова рефлексія

§ 2. Філософія права у системі наук, її основні питання і функції

Висновки

Контрольні запитання

 

Тема 2. Методологія філософії права

§ 1. Сутність методології права та її рівні

§ 2. Основні типи праворозуміння: правовий позитивізм і природно-правове мислення

§ 3. Способи обґрунтування права: об’єктивізм, суб’єктивізм, інтерсуб’єктивність

Висновки

Контрольні запитання

 

Тема 3. Філософія права Античності та Середньовіччя

§ 1. Виникнення і розвиток філософсько-правових поглядів в епоху Античності

§ 2. Особливості філософсько-правової думки в епоху Середньовіччя

Висновки

Контрольні запитання

 

Тема 4. Філософсько-правові вчення в Західній Європі у XV-XVIII століттях

§ 1. Філософсько-правова думка епохи Відродження та періоду Реформації

§ 2. Філософія права Нового часу та епохи Просвітництва

Висновки

Контрольні запитання


Тема 5. Філософсько-правові вчення Західної Європи кінця XVIII — середини XIX століття

§ 1. Етико-правові ідеї філософії Іммануїла Канта

§ 2. Філософія права Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля

§ 3. Історична школа і марксизм як форми правового об’єктивізму

Висновки

Контрольні запитання

 

Тема 6. Сучасна філософія права

§ 1. Загальна характеристика сучасної філософії права

§ 2. Трансформація юридичного позитивізму в нео- та постпозитивізм

§ 3. Концепції відродженого природного права

Висновки

Контрольні запитання

 

Тема 7. Вітчизняна філософсько-правова думка: традиції, світоглядно-методологічні засади, ідеї

§ 1. Філософія права в Україні: виникнення, світоглядно-методологічні витоки, основні ідеї

§ 2. Основні ідеї російських філософів права

Висновки

Контрольні запитання

 

Розділ ІІ. Основні проблеми філософії права

 

Тема 8. Правова онтологія: природа і структура права

§ 1. Онтологічна природа права. Правова реальність

§ 2. Природне і позитивне право як основні структурні елементи правової реальності

§ 3. Форми буття права: ідея права, закон, правове життя

Висновки

Контрольні запитання

 

Тема 9. Правова антропологія: гуманістична природа права

§ 1. Природа людини і право. Антропологічні основи права

§ 2. Філософський зміст і обґрунтування прав людини

§ 3. Особистість і право. Гуманістична природа права

Висновки

Контрольні запитання

 

Тема 10. Правова аксіологія: ціннісні основи права

§ 1. Цінності в праві і право як цінність

§ 2. Свобода як цінність. Право як форма свободи

§ 3. Справедливість як основна правова цінність

Висновки

Контрольні запитання

 

Тема 11. Універсальне і культурно-особливе у ціннісному вимірі права

§ 1. Правосвідомість як проблема філософії права

§ 2. Право і мораль

§ 3. Універсально-цивілізаційне і специфічно-культурне у правосвідомості

Висновки

Контрольні запитання

 

Тема 12. Інституційний вимір права. Філософські проблеми права і влади у посттоталітарному суспільстві

§ 1. Політико-правові інститути і їхня роль у здійсненні права

§ 2. Філософські проблеми права і влади в суспільстві, що трансформується

Висновки

Контрольні запитання