Печать
PDF

Розділ I. Зміст і призначення філософії права, її історичний розвиток

Posted in Учебные материалы - Філософія права ( О.Г. Данильян )

Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

Розділ I. Зміст і призначення філософії права, її історичний розвиток

 

Тема 1. Предмет і завдання філософії права

§ 1. Предмет філософії права. Філософсько-правова рефлексія

§ 2. Філософія права у системі наук, її основні питання і функції

Висновки

Контрольні запитання

 

Тема 2. Методологія філософії права

§ 1. Сутність методології права та її рівні

§ 2. Основні типи праворозуміння: правовий позитивізм і природно-правове мислення

§ 3. Способи обґрунтування права: об’єктивізм, суб’єктивізм, інтерсуб’єктивність

Висновки

Контрольні запитання

 

Тема 3. Філософія права Античності та Середньовіччя

§ 1. Виникнення і розвиток філософсько-правових поглядів в епоху Античності

§ 2. Особливості філософсько-правової думки в епоху Середньовіччя

Висновки

Контрольні запитання

 

Тема 4. Філософсько-правові вчення в Західній Європі у XV-XVIII століттях

§ 1. Філософсько-правова думка епохи Відродження та періоду Реформації

§ 2. Філософія права Нового часу та епохи Просвітництва

Висновки

Контрольні запитання


Тема 5. Філософсько-правові вчення Західної Європи кінця XVIII — середини XIX століття

§ 1. Етико-правові ідеї філософії Іммануїла Канта

§ 2. Філософія права Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля

§ 3. Історична школа і марксизм як форми правового об’єктивізму

Висновки

Контрольні запитання

 

Тема 6. Сучасна філософія права

§ 1. Загальна характеристика сучасної філософії права

§ 2. Трансформація юридичного позитивізму в нео- та постпозитивізм

§ 3. Концепції відродженого природного права

Висновки

Контрольні запитання

 

Тема 7. Вітчизняна філософсько-правова думка: традиції, світоглядно-методологічні засади, ідеї

§ 1. Філософія права в Україні: виникнення, світоглядно-методологічні витоки, основні ідеї

§ 2. Основні ідеї російських філософів права

Висновки

Контрольні запитання