В.Б. Авер'янов Адміністративне право України

У першому в Україні академічному курсі з адміністративного права системно викладено фундаментальні основи української науки адміністративного права. Підручник грунтується на ключових ідеях проекту Концепції реформи адміністративного права України. Широко представлені найновіші теоретичні досягнення українських і зарубіжних учених-адміністративістів.
Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів.

Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 Зміст (Адміністративне право України (В.Б.Авер'янов))
2 Слово до читача (Адміністративне право України (В.Б.Авер'янов))
3 Вступ до академічного курсу (Адміністративне право України (В.Б.Авер'янов))
4 РОЗДІЛ І. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ГЛАВА 1. Основні етапи історичного розвитку адміністративного права
5 ГЛАВА 2. Становлення і розвиток українського адміністративного права
6 РОЗДІЛ ІІ. ВИКОНАВЧА ВЛАДА, ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ГЛАВА 3. Виконавча влада і державне управління
7 ГЛАВА 4. Предмет, метод і принципи адміністративного права
8 ГЛАВА 5. Адміністративно-правова наука і науки про управління
9 РОЗДІЛ III. НОРМИ, СИСТЕМА І ДЖЕРЕЛА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ГЛАВА 6. Норми адміністративного права
10 ГЛАВА 7. Система адміністративного права та його місце в українській правовій системі
11 ГЛАВА 8. Джерела адміністративного права та адміністративне законодавство
12 РОЗДІЛ IV. РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМ АДМІНІСТРАТИВНОЮ ПРАВА ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ ГЛАВА 9. Реалізація адміністративно-правових норм
13 ГЛАВА 10. Адміністративно-правові відносини
14 РОЗДІЛ V. СУБ'ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ГЛАВА 11. Загальна характеристика суб'єктів адміністративного права
15 ГЛАВА 12. Фізичні особи: адміністративно-правовий статус
16 ГЛАВА 13. Органи виконавчої влади: поняття, система, адміністративно-правовий статус
17 ГЛАВА 14. Адміністративно-правовий статус інших державних органів, органів місцевого самоврядування, організацій та підприємств
18 РОЗДІЛ VI. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ГЛАВА 15. Функції, компетенція і режими діяльності органів виконавчої влади
19 ГЛАВА 16. Форми державного управління
20 ГЛАВА 17. Методи державного управління
21 РОЗДІЛ VII. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ТА ЇЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГЛАВА 18. Організаційно-правові засади державної служби
22 ГЛАВА 19. Складові елементи інституту державної служби
23 РОЗДІЛ VIII. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ ГЛАВА 20. Контроль у системі засобів забезпечення законності у державному управлінні
24 ГЛАВА 21. Види державного контролю
25 ГЛАВА 22. Засоби захисту прав громадян у державному управлінні
26 ГЛАВА 23. Адміністративна юстиція — провідний засіб судового захисту прав громадян у державному управлінні
27 РОЗДІЛ IX. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРИМУС І АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГЛАВА 24. Адміністративний примус
28 ГЛАВА 25. Загальні засади адміністративної відповідальності
29 ГЛАВА 26. Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб
30 РОЗДІЛ X. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС І АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОВАДЖЕННЯ ГЛАВА 27. Адміністративний процес
31 ГЛАВА 28. Адміністративні провадження та адміністративно-процесуальний статус громадянина
32 ГЛАВА 29. Окремі види неюрисдикційних проваджень
33 ГЛАВА 30. Провадження у справах про адміністративні правопорушення
34 РОЗДІЛ ХІ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО У СУЧАСНІЙ ЄВРОПІ ГЛАВА 31. Адміністративне право окремих західноєвропейських країн