В.Б. Авер'янов Адміністративне право України

У першому в Україні академічному курсі з адміністративного права системно викладено фундаментальні основи української науки адміністративного права. Підручник грунтується на ключових ідеях проекту Концепції реформи адміністративного права України. Широко представлені найновіші теоретичні досягнення українських і зарубіжних учених-адміністративістів.
Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів.

© Колектив авторів, 2004
© Видавництво “Юридична думка”, 2004

Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Зміст (Адміністративне право України (В.Б.Авер'янов)) 4152
2 Слово до читача (Адміністративне право України (В.Б.Авер'янов)) 1853
3 Вступ до академічного курсу (Адміністративне право України (В.Б.Авер'янов)) 3703
4 РОЗДІЛ І. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ГЛАВА 1. Основні етапи історичного розвитку адміністративного права 8420
5 ГЛАВА 2. Становлення і розвиток українського адміністративного права 8438
6 РОЗДІЛ ІІ. ВИКОНАВЧА ВЛАДА, ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ГЛАВА 3. Виконавча влада і державне управління 6363
7 ГЛАВА 4. Предмет, метод і принципи адміністративного права 6606
8 ГЛАВА 5. Адміністративно-правова наука і науки про управління 3085
9 РОЗДІЛ III. НОРМИ, СИСТЕМА І ДЖЕРЕЛА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ГЛАВА 6. Норми адміністративного права 4849
10 ГЛАВА 7. Система адміністративного права та його місце в українській правовій системі 5786
11 ГЛАВА 8. Джерела адміністративного права та адміністративне законодавство 8057
12 РОЗДІЛ IV. РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМ АДМІНІСТРАТИВНОЮ ПРАВА ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ ГЛАВА 9. Реалізація адміністративно-правових норм 2368
13 ГЛАВА 10. Адміністративно-правові відносини 3488
14 РОЗДІЛ V. СУБ'ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ГЛАВА 11. Загальна характеристика суб'єктів адміністративного права 4741
15 ГЛАВА 12. Фізичні особи: адміністративно-правовий статус 4323
16 ГЛАВА 13. Органи виконавчої влади: поняття, система, адміністративно-правовий статус 10452
17 ГЛАВА 14. Адміністративно-правовий статус інших державних органів, органів місцевого самоврядування, організацій та підприємств 7909
18 РОЗДІЛ VI. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ГЛАВА 15. Функції, компетенція і режими діяльності органів виконавчої влади 3492
19 ГЛАВА 16. Форми державного управління 4925
20 ГЛАВА 17. Методи державного управління 4295
21 РОЗДІЛ VII. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ТА ЇЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГЛАВА 18. Організаційно-правові засади державної служби 5417
22 ГЛАВА 19. Складові елементи інституту державної служби 2362
23 РОЗДІЛ VIII. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ ГЛАВА 20. Контроль у системі засобів забезпечення законності у державному управлінні 6125
24 ГЛАВА 21. Види державного контролю 7733
25 ГЛАВА 22. Засоби захисту прав громадян у державному управлінні 4748
26 ГЛАВА 23. Адміністративна юстиція — провідний засіб судового захисту прав громадян у державному управлінні 2840
27 РОЗДІЛ IX. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРИМУС І АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГЛАВА 24. Адміністративний примус 5756
28 ГЛАВА 25. Загальні засади адміністративної відповідальності 4936
29 ГЛАВА 26. Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб 13880
30 РОЗДІЛ X. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС І АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОВАДЖЕННЯ ГЛАВА 27. Адміністративний процес 7286
31 ГЛАВА 28. Адміністративні провадження та адміністративно-процесуальний статус громадянина 6268
32 ГЛАВА 29. Окремі види неюрисдикційних проваджень 3339
33 ГЛАВА 30. Провадження у справах про адміністративні правопорушення 2799
34 РОЗДІЛ ХІ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО У СУЧАСНІЙ ЄВРОПІ ГЛАВА 31. Адміністративне право окремих західноєвропейських країн 5226