НПК Цивільний кодекс України (Є.О. Харитонов)

Харитонов Є.О. Коментар до Цивільного Кодексу України від 16 січня 2003 р

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала
1 ЗМІСТ
2 ПЕРЕДНЄ СЛОВО
3 НОВИЙ ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ— КОДЕКС ПРИВАТНОГО ПРАВА
4 КНИГА ПЕРША ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
5 Загальні зауваження до Книги першої
6 РОЗДІЛ І. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
7 Глава 1 ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
8 Глава 2 ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ. ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ
9 Глава З ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ
10 РОЗДІЛ II. ОСОБИ Підрозділ 1. Фізична особа
11 Глава 4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФІЗИЧНУ ОСОБУ
12 Глава 5 ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
13 Глава 6 ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ
14 Підрозділ 2. Юридична особа
15 Глава 7 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ
16 Глава 8 ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ТОВАРИСТВА
17 Підрозділ 3. Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах
18 Глава 9 ПРАВОВІ ФОРМИ УЧАСТІ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ
19 Глава 10 ОРГАНИ ТА ПРЕДСТАВНИКИ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ДІЮТЬ ДЕРЖАВА, АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ
20 Глава 11 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
21 РОЗДІЛ III. ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
22 Глава 12 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
23 Глава 13 РЕЧІ. МАЙНО
24 Глава 14 ЦІННІ ПАПЕРИ
25 Глава 15 НЕМАТЕРІАЛЬНІ БЛАГА
26 РОЗДІЛ IV. ПРАВОЧИНИ. ПРЕДСТАВНИЦТВО
27 Глава 16 ПРАВОЧИНИ
28 Глава 17 ПРЕДСТАВНИЦТВО
29 РОЗДІЛ V. СТРОКИ ТА ТЕРМІНИ. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ
30 Глава 18 ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЧИСЛЕННЯ СТРОКІВ
31 Глава 19 ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ
32 КНИГА ДРУГА ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
33 Загальні зауваження до Книги другої
34 Глава 20 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
35 Глава 21 ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРИРОДНЕ ІСНУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
36 Глава 22 ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ СОЦІАЛЬНЕ БУТТЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
37 КНИГА ТРЕТЯ ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА
38 Загальні зауваження до Книги третьої
39 РОЗДІЛ І. ПРАВО ВЛАСНОСТІ
40 Глава 23 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ
41 Глава 24 НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
42 Глава 25 ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
43 Глава 26 ПРАВО СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
44 Глава 27 ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ (ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ)
45 Глава 28 ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЖИТЛО
46 Глава 29 ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
47 РОЗДІЛ II. РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО
48 Глава 30 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО
49 Глава 31 ПРАВО ВОЛОДІННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ
50 Глава 32 ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ