НПК Цивільний кодекс України (Є.О. Харитонов)

Харитонов Є.О. Коментар до Цивільного Кодексу України від 16 січня 2003 р

Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 ЗМІСТ 1724
2 ПЕРЕДНЄ СЛОВО 1381
3 НОВИЙ ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ— КОДЕКС ПРИВАТНОГО ПРАВА 3892
4 КНИГА ПЕРША ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1742
5 Загальні зауваження до Книги першої 1162
6 РОЗДІЛ І. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 1443
7 Глава 1 ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ 3383
8 Глава 2 ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ. ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ 5165
9 Глава З ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ 10446
10 РОЗДІЛ II. ОСОБИ Підрозділ 1. Фізична особа 1379
11 Глава 4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФІЗИЧНУ ОСОБУ 4446
12 Глава 5 ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ 1755
13 Глава 6 ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ 10932
14 Підрозділ 2. Юридична особа 1428
15 Глава 7 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ 5213
16 Глава 8 ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ТОВАРИСТВА 3022
17 Підрозділ 3. Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах 1059
18 Глава 9 ПРАВОВІ ФОРМИ УЧАСТІ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ 4910
19 Глава 10 ОРГАНИ ТА ПРЕДСТАВНИКИ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ДІЮТЬ ДЕРЖАВА, АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ 3135
20 Глава 11 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 2050
21 РОЗДІЛ III. ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 1110
22 Глава 12 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 3886
23 Глава 13 РЕЧІ. МАЙНО 4042
24 Глава 14 ЦІННІ ПАПЕРИ 3394
25 Глава 15 НЕМАТЕРІАЛЬНІ БЛАГА 1967
26 РОЗДІЛ IV. ПРАВОЧИНИ. ПРЕДСТАВНИЦТВО 1172
27 Глава 16 ПРАВОЧИНИ 7571
28 Глава 17 ПРЕДСТАВНИЦТВО 4288
29 РОЗДІЛ V. СТРОКИ ТА ТЕРМІНИ. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ 1278
30 Глава 18 ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЧИСЛЕННЯ СТРОКІВ 9636
31 Глава 19 ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ 14039
32 КНИГА ДРУГА ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 1001
33 Загальні зауваження до Книги другої 1080
34 Глава 20 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 5168
35 Глава 21 ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРИРОДНЕ ІСНУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 2451
36 Глава 22 ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ СОЦІАЛЬНЕ БУТТЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 2927
37 КНИГА ТРЕТЯ ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА 1158
38 Загальні зауваження до Книги третьої 1058
39 РОЗДІЛ І. ПРАВО ВЛАСНОСТІ 1313
40 Глава 23 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ 4318
41 Глава 24 НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 6566
42 Глава 25 ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 11059
43 Глава 26 ПРАВО СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 5846
44 Глава 27 ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ (ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ) 3104
45 Глава 28 ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЖИТЛО 26881
46 Глава 29 ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 9416
47 РОЗДІЛ II. РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО 1112
48 Глава 30 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО 3246
49 Глава 31 ПРАВО ВОЛОДІННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ 5549
50 Глава 32 ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ 7105
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 3