НПК Цивільний кодекс України (Є.О. Харитонов)

Харитонов Є.О. Коментар до Цивільного Кодексу України від 16 січня 2003 р

Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 ЗМІСТ 1754
2 ПЕРЕДНЄ СЛОВО 1403
3 НОВИЙ ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ— КОДЕКС ПРИВАТНОГО ПРАВА 3958
4 КНИГА ПЕРША ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1775
5 Загальні зауваження до Книги першої 1184
6 РОЗДІЛ І. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 1473
7 Глава 1 ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ 3477
8 Глава 2 ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ. ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ 5505
9 Глава З ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ 11122
10 РОЗДІЛ II. ОСОБИ Підрозділ 1. Фізична особа 1400
11 Глава 4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФІЗИЧНУ ОСОБУ 4609
12 Глава 5 ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ 1818
13 Глава 6 ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ 11362
14 Підрозділ 2. Юридична особа 1460
15 Глава 7 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ 5448
16 Глава 8 ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ТОВАРИСТВА 3126
17 Підрозділ 3. Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах 1076
18 Глава 9 ПРАВОВІ ФОРМИ УЧАСТІ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ 5057
19 Глава 10 ОРГАНИ ТА ПРЕДСТАВНИКИ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ДІЮТЬ ДЕРЖАВА, АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ 3217
20 Глава 11 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 2106
21 РОЗДІЛ III. ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 1135
22 Глава 12 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 4043
23 Глава 13 РЕЧІ. МАЙНО 4172
24 Глава 14 ЦІННІ ПАПЕРИ 3483
25 Глава 15 НЕМАТЕРІАЛЬНІ БЛАГА 2007
26 РОЗДІЛ IV. ПРАВОЧИНИ. ПРЕДСТАВНИЦТВО 1198
27 Глава 16 ПРАВОЧИНИ 8049
28 Глава 17 ПРЕДСТАВНИЦТВО 4414
29 РОЗДІЛ V. СТРОКИ ТА ТЕРМІНИ. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ 1306
30 Глава 18 ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЧИСЛЕННЯ СТРОКІВ 10065
31 Глава 19 ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ 15221
32 КНИГА ДРУГА ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 1025
33 Загальні зауваження до Книги другої 1098
34 Глава 20 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 5442
35 Глава 21 ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРИРОДНЕ ІСНУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 2537
36 Глава 22 ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ СОЦІАЛЬНЕ БУТТЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 3006
37 КНИГА ТРЕТЯ ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА 1176
38 Загальні зауваження до Книги третьої 1076
39 РОЗДІЛ І. ПРАВО ВЛАСНОСТІ 1340
40 Глава 23 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ 4462
41 Глава 24 НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 6874
42 Глава 25 ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 11509
43 Глава 26 ПРАВО СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 6059
44 Глава 27 ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ (ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ) 3168
45 Глава 28 ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЖИТЛО 28150
46 Глава 29 ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 9952
47 РОЗДІЛ II. РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО 1125
48 Глава 30 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО 3355
49 Глава 31 ПРАВО ВОЛОДІННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ 5761
50 Глава 32 ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ 7641
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 3