Печать
PDF

Розділ 12 Іслам - § 8. Сучасна ситуація в ісламі. Іслам в Україні

Posted in Учебные материалы - Релігієзнавство ( за ред. В.Д. Титова )

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

§ 8. Сучасна ситуація в ісламі. Іслам в Україні

В першій половині XX ст. виникла потреба узгодити Коран і взагалі іслам з реаліями сучасності. Було розпо­чато серйозні реформи на користь модернізації ісламу. Яскраві приклади таких реформ дала Туреччина, в якій після революції 1918—1920 рр. під проводом Кемаля Ататюрка шаріат поступився місцем державним консти­туційним нормам. Після Другої світової війни з посилен­ням національно-визвольного руху іслам став впливати на політичні процеси, що відбувалися в багатьох інших країнах Азії та Африки. Спираючись на Коран, представ­ники модернізму намагалися знайти точки опори для примирення ісламу з сучасною етикою і демократією.

Але в той же час поширюється ідея, що тільки орто­доксальний іслам може стати фундаментом нового жит­тя в мусульманських країнах. Останнім часом у світі ство­рилися умови не лише для модернізації, а й для відрод­ження архаїчних форм ісламу. Прикладами реалізації таких фундаменталістських ідей можуть бути Алжир, Афганістан (рух талібан), Іран.

В Україні мусульмани, як і представники інших кон­фесій, одержали можливість вільно відправляти свої релігійні потреби на початку 1990 р. У 1991 р. був утво­рений Кадіят (Духовне управління) мусульман Криму. Кадіят поєднує кримських татар переважно суннітсько- го напряму. Крім цього, у Києві є Духовне управління мусульман України і Духовний центр мусульман України.

Відкрито Ісламський університет, виходять газети «Міна­рет» і «Аль Баян», є Ісламський культурний центр. Ще один ісламський центр є в Донецьку.

 

Питання до самопідготовки

1. Соціально-історичні причини виникнення ісламу.

2. Як поширювався іслам?

3. Основні джерела віровчення ісламу.

4. Догмати ісламу.

5. Особливості культу в ісламі.

6. Що таке шаріат?

7. Відмінності між суннітами та шиїтами.

8. Що таке суфізм і ваххабізм?

9. Як проявляються модернізм і фундаменталізм в ісламі?

10. Іслам в Україні.