Печать
PDF

Розділ 9 Імовірнісні (недемонстративні) умовиводи - 9.4. Причинний зв’язок між явищами

Posted in Учебные материалы - Логіка ( за ред. В.Д. Титова )

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

9.4. Причинний зв’язок між явищами

Причинним називають такий зв’язок між двома явищами, коли одне з них (причина) передує іншому (дії) і викликає його. Найважливішими властивостями причинного зв’язку є загаль­ність, послідовність у часі, необхідність і однозначність.

(1)    Загальність причинного зв’язку означає, що у світі не існує безпричинних явищ. Кожне явище має свою причину, яка може бути так чи інакше виявлена в процесі дослідження.

(2)   Послідовність у часі означає, що причина завжди передує дії. В одних випадках дія наступає услід за причиною миттєво, у лічені частки секунди. Наприклад, постріл з вогнепальної зброї відбувається негайно ж, як тільки відбудеться запалення капсу­ля в патроні. В інших випадках причина викликає дію через більш тривалий проміжок часу. Наприклад, попит на продукцію може змінити ціну на неї через кілька годин, днів або місяців за­лежно від обсягу попиту та пропозиції. У соціальній сфері при­чинні зв’язки можуть здійснюватися протягом багатьох місяців і років, у геології — протягом століть і навіть тисячоліть.

Оскільки причина завжди передує дії, то з багатьох обставин у процесі індуктивного дослідження відбирають лише такі, котрі проявилися раніше дії, що цікавить нас, і виключають з розгля­ду обставини, що виникли одночасно з нею і з’явилися після неї.

Послідовність у часі — необхідна, але недостатня умова для виявлення причинного зв’язку. Визнання цієї умови достатньою нерідко веде до помилки, яка називається post hoc, ergo propter hoc («після цього, отже, через це»). Помилка полягає в тому, що час­то повторювана в часі послідовність яких-небудь двох явищ приймається за їхній причинний зв’язок. Наприклад, це є також джерелом низки народних прикмет. Існує думка, що червоний захід є показником того, що наступного дня буде вітряна пого­да, і тому говорять: «Сьогодні захід червоний, а тому завтра буде сильний вітер», що насправді помилково. Подібним же чином виникають різні марновірства, наприклад, сонячне затьмарення розглядається як причина яких-небудь нещасть з тієї підстави, що колись сонячне затьмарення передувало їм у часі, і т. под.

(3)    Причинний зв’язок характерізується властивістю не­обхідності. Це означає, що дія може здійснитися лише за наяв­ності причини, відсутність причини з необхідністю веде до відсутності і дії.

(4)   Однозначний характер причинного зв’язку проявляється в тому, що кожна конкретна причина завжди викликає цілком визначену, відповідну їй дію. Залежність між причиною і дією така, що видозміни в причині з необхідністю тягнуть за собою видозміни в дії, і навпаки, зміни в дії слугують показником зміни в причині.

Відзначені властивості причинної залежності виконують роль пізнавальних принципів, що раціонально спрямовують індуктивне дослідження і формують особливі методи встановлен­ня причинних зв’язків.