Конституційне право України (Колісник, Барабаш)

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

 

 

Підручник

За редакцією професора В. П. Колісника та доцента Ю. Г. Барабаша

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів

Харків

«Право»

2008

 

У підручнику з урахуванням останніх досягнень науки конституційного права та сучасного конституційного законодавства аналізуються питання теорії Консти­туції, основ конституційного ладу, прав, свобод і обов’язків людини і громадянина, конституційних засад громадянського суспільства, правового статусу його інститу­тів, організації і проведення виборів та референдумів, розкривається конституційно- правовий статус вищих органів влади, територіальний устрій України, розглядаєть­ся специфіка правового статусу Автономної Республіки Крим.

Законодавчі та інші нормативно-правові акти в підручнику подані за станом на 1 жовтня 2007 року.

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вищих навчальних закладів і факультетів та інших навчальних закладів.

Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Конституційне право України (за ред. В.П. Колісника, Ю.Г. Барабаша) 2721
2 Зміст (Конституційне право України (за ред. В.П. Колісника, Ю.Г. Барабаша)) 1922
3 ВСТУП 1078
4 Розділ 1. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА. Поняття конст. права як галузі права 4004
5 Розділ 2. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА (Колісник В.П, Барабаш Ю.Г.) 2611
6 Розділ 3 КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ 4807
7 Розділ 4 ЗАСАДИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ В УКРАЇНІ 2326
8 Розділ 5. ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ. Поняття і зміст громадянства 2392
9 Розділ 6 КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 3933
10 Розділ 7 КОНСТИТУЦІЙНО- ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ 7232
11 Розділ 8. КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. Поняття «громадянське суспільство» 1609
12 Розділ 9 ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ 2074
13 Розділ 10 КОНСТИТУЦІЙНО- ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ 3479
14 Розділ 11 КОНСТИТУЦІЙНО- ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 1701
15 Розділ 12 ВИБОРИ В УКРАЇНІ 2538
16 Розділ 13 РЕФЕРЕНДУМИ В УКРАЇНІ 1488
17 Розділ 14. КОНСТИТУЦІЙНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ. Поняття державного органу України і його конституційний статус 1948
18 Розділ 15 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ОРГАНИ ПАРЛАМЕНТ­СЬКОГО КОНТРОЛЮ 3074
19 Розділ 16 ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕПУТАТА В УКРАЇНІ 3343
20 Розділ 17 ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ 2180
21 Розділ 18 ВИКОНАВЧА ВЛАДА В УКРАЇНІ 2090
22 Розділ 19 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ 1691
23 Розділ 20 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СТАТУС ОРГАНІВ СУДУ І ПРОКУРАТУРИ 1404
24 Розділ 21 ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ 1697
25 Розділ 22 МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 2900