Печать
PDF

2.1. Умови праці та методи захисту працівників від негативного впливу шкідливих факторів - 2.1.5. Вібрації та заходи щодо їх зниження

Posted in ОБЖ - Безпека життєдіяльності (Ковжога,Малько,Полєжаев)


 

2.1.5.  Вібрації та заходи щодо їх зниження

Деякі виробничі процеси пов’ язані з вібрацією.

Вібрація - це тремтіння всього тіла або окремих його частин унаслідок виконання певних робіт.

Джерелом вібрації є механічні, пневматичні й електри­чні інструменти ударної або обертальної дії, обладнання, вста­новлене без достатньої амортизації та віброізоляції, а також транспортні і сільськогосподарські машини. За характером впливу на організм розрізняють загальну та локальну вібрацію. Загальна вібрація викликає тремтіння всього тіла людини, лока­льна - зумовлює до коливання лише окремих частин тіла (рук, передпліччя, ніг). Наслідки дії вібрацій на організм людини розглядалися у розділі 1 даного посібника.

Класи умов праці залежно від рівня вібрації згідно з Державними санітарними нормами ДСН 3.3.6037-99 поділя­ються на допустимі, шкідливі та небезпечні.

Вживаються колективні та індивідуальні заходи бороть­би з вібрацією. До перших належать, віброгасіння, віброізоляція та вібропоглинання.

Віброгасіння - вібруючі машини з динамічним наванта­женням (вентилятори, насоси, агрегати) встановлюють на окре­мі фундаменти.

Віброізоляція зменшує рівні вібрації, що передаються від джерела на тіло працюючого. Джерела коливань ізолюють від опорних поверхонь гумовими, пружинними або комбінова­ними віброізоляторами.

Вібропоглинання здійснюється покриттям машин в’язкими матеріалами (мастикою), використанням масляних ванн для зубчастих зчеплень. Дистанційне керування дозволяє виключати постійне знаходження людини в зоні шкідливих віб­рацій.

До засобів індивідуального захисту від вібрації відно­сяться: спеціальне віброзахистне взуття, рукавиці з м’ якими надолонниками.