Печать
PDF

Глава 7. Організація роботи Президента України

Posted in Право - Держ. буд. і місц. самоврядування (Серьогіна)

 

Глава 7. Організація роботи Президента України

 


§ 1. Основи організації і діяльності Президента України

§ 2. Організація підготовки і проведення виборів Президента України

§ 3. Функції Президента України

§ 4. Форми і методи діяльності Президента України

§ 5. Організація прийняття та виконання актів Президента України

§ 6. Структура, функції, організація роботи апарату Президента України

 

 

§ 1. Основи організації і діяльності Президента України


Президент України є одноосібним главою держави, одним з вищих органів державної влади, який виступає від імені держави. Він завжди виступає в публічних правовідносинах як офіційна особа і не може передавати свої повноваження іншим особам або органам. Звання Пре­зидента України охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо тільки він не був усунутий з поста в порядку імпічменту.

Правову основу організації й діяльності Президента становлять норми Конституції України, Законів України «Про вибори Президента України» від 05.03.1999 р. № 474-XIV (в ред. Закону від 18.03.2004 р. № 1630-IV зі змінами), «Про оборону України» від 06.12.1991 р. № 1932-ХІІ (в ред. Закону від 05.10.2000 р. № 2020-Ш зі змінами), «Про Збройні Сили України» від 06.12.1991 р. № 1934-ХІІ (в ред. Закону від 05.10. 2000 р. № 2019-ІІІ зі змінами), «Про Раду національної безпеки і оборони України» від 05.03.1998 р. № 183/98-ВР, «Про громадянство України» від 18.01.2001 р. №2235-ІІІ (зі змінами) та інших. Організаційно-правові аспекти діяльності Президента України та ор­ганізація роботи його апарату визначається здебільшого його власними указами (зокрема, «Про першочергові заходи із забезпечення діяльно­сті Президента України» від 25.02.2010 р. №265/2010, «Про щорічні послання Президента України до Верховної Ради України» від 09.04.97 р. №314/97 та ін.).

Виконання президентських повноважень фінансується за рахунок Державного бюджету України. За Законом «Про Державний бюджет України на 2011 рік» на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України було виділено 204 млн 743,3 тис. грн, на обслуговування діяльності Президента та його апарату — 101 млн 486,2 тис. грн, на його офіцій­ні візити за кордон — 29 млн 151,5 тис. грн. Розпорядником державних коштів, необхідних для виконання Президентом України своїх консти­туційних повноважень, є Державне управління справами.

Глава Української держави має власну резиденцію на вул. Банковій, 6 у м. Києві, загальною площею 2,65 га, де розташовується Адміні­страція Президента. Протокольні заходи та офіційні церемонії за участю Президента проводяться в Маріїнському палаці. На період перебування на посту Президентові надаються заміська резиденція та службова квартира в м. Києві, спеціально обладнані літак і вертоліт, автомобільний транспорт. Охорону Президента і його сім’ї забезпечує Управління державної охорони України.