Держ. буд. і місц. самоврядування (Серьогіна)

ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО І МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

 

Підручник

За редакцією кандидата юридичних наук, доцента С. Г. Серьогіної

 

Харків

«Право»

2011

У підручнику системно викладені всі теми за вузівською програмою на­вчального курсу «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні». Розглядаються загальне поняття державного будівництва і місцевого самовря­дування, історія становлення, предмет і система однойменної науки, основи організації та діяльності глави держави, парламенту, органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядуван­ня в Україні на сучасному етапі. Аналізуються принципи організації та діяль­ності зазначених органів, їх функції, компетенція, форми і методи роботи, вза­ємодія із судовими і правоохоронними органами та об’єднаннями громадян.

Для студентів, слухачів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і факульте­тів, науково-педагогічних працівників, державних і муніципальних службовців.

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала
1 Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні (за ред. С.Г. Серьогіної)
2 Зміст Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні (за ред. С.Г. Серьогіної)
3 Вступ
4 Глава 1. Державне будівництво і місцеве самоврядування як наука та навчальна дисципліна
5 Глава 2. Поняття й елементи організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні
6 Глава 3. Основи організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні
7 Глава 4. Організація роботи Верховної Ради України
8 Глава 5. Організація роботи органів та посадових осіб Верховної Ради України
9 Глава 6. Організація роботи народних депутатів України
10 Глава 7. Організація роботи Президента України
11 Глава 8. Організація роботи Кабінету Міністрів України
12 Глава 9. Організація роботи центральних органів виконавчої влади в Україні
13 Глава 10. Організація роботи місцевих державних адміністрацій
14 Глава 11. Організація роботи Верховної Ради Автономної Республіки Крим
15 Глава 12. Організація роботи органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим
16 Глава 13. Засади місцевого самоврядування
17 Глава 14. Організація роботи представницьких органів і посадових осіб місцевого самоврядування
18 Глава 15. Організація роботи депутатів місцевих рад
19 Глава 16. Організація роботи виконавчих органів місцевих рад
20 Глава 17. Відносини органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування з об’єднаннями громадян, судовими, правоохоронними органами та органами юстиції