Екологічне право України (Гетьман, Шульга)

 

Екологічне право України

 

Підручник

За редакцією професорів А. П. Гетьмана і М. В. Шульги

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів

 

Харків

«Право»

2009

 

Підручник підготовлений колективом викладачів кафедри екологічного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого на основі новітнього екологічного законодавства і відповідно до оновленої про­грами курсу екологічного права. Його основу становлять Загальна і Особлива частини, які включають відповідні теми, що висвітлюються з урахуванням ви­мог кредитно-модульної системи навчання.

Для студентів і викладачів вищих юридичних навчальних закладів, на­уковців та практичних працівників.

Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Екологічне право України (за ред. А.П.Гетьмана, М.В. Шульги) 4464
2 Зміст Екологічне право України (за ред. А.П.Гетьмана, М.В. Шульги) 1755
3 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 1149
4 Розділ І. Предмет, метод, поняття, принципи та система екологічного права 25435
5 Розділ II. Джерела екологічного права 8664
6 Розділ ІІІ. Правові основи управління природокористуванням і охороною навколишнього природного середовища (екологічне управління) 5831
7 Розділ IV. Екологічні права та обов’язки громадян 10280
8 Розділ V. Право власності на природні ресурси та комплекси 7919
9 Розділ VI. Право природокористування (загальні положення) 4965
10 Розділ VII. Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки населення та територій 5663
11 Розділ VIII. Економіко-правовий механізм природокористування та охорони навколишнього природного середовища 7960
12 ОСОБЛИВА ЧАСТИНА 1059
13 Розділ ІХ. Правове регулювання охорони та використання земель 6124
14 Розділ Х. Правова охорона, використання й відтворення вод 2640
15 Розділ ХІ. Правове регулювання охорони та використання надр 2820
16 Розділ ХІІ. Правове забезпечення використання та охорони рослинного світу 4113
17 Розділ ХІІ. Правове забезпечення використання та охорони рослинного світу 2. Право лісокористування та його охорона 2787
18 Розділ ХІІІ. Правове регулювання охорони, відтворення і використання тваринного світу 4187
19 Розділ XIV. Правове забезпечення формування та функціонування екологічної мережі України 2294
20 Розділ ХV Правове регулювання охорони атмосферного повітря 1640
21 Розділ ХVI. Правове регулювання поводження з відходами 6881