Печать
PDF

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Posted in Экологическое право - Екологічне право України (Гетьман, Шульга)

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

 

 

Розділ ІХ. Правове регулювання охорони та використання земель

§ 1. Землі як об’єкт правової охорони та використання

§ 2. Правове регулювання у сфері охорони земель

§ 3. Правове забезпечення раціонального використання земель як об’єкта природи   

§ 4. Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону та використання земель 

Контрольні питання

 

 

Розділ Х. Правова охорона, використання й відтворення вод

§ 1. Води як об’єкт правової охорони, використання й відтворення   

§ 2. Правове регулювання у сфері охорони вод   

§ 3. Правове регулювання використання вод   

§ 4. Юридична відповідальність за порушення водного законодавства

Контрольні питання        

 

 

Розділ ХІ. Правове регулювання охорони та використання надр

§ 1. Державний фонд надр як об’єкт правової охорони та використання          

§ 2. Правове регулювання використання надр   

§ 3. Правове регулювання основних видів використання надр 

§ 4. Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону та використання надр    

Контрольні питання

 

 

Розділ ХІІ. Правове забезпечення використання та охорони рослинного світу

 

I.  Правове регулювання використання та охорони рослинного світу


§ 1. Рослинний світ як об’єкт правової охорони та використання                     

§ 2. Правове забезпечення використання рослинного світу  

§ 3. Правова охорона рослинного світу    

§ 4. Юридична відповідальність за порушення законодавства про рослинний світ 

Контрольні питання

 

2. Право лісокористування та його охорона


§ 5. Загальна характеристика права лісокористування  

§ 6. Право користування лісами та його види   

§ 7. Підстави виникнення та припинення користування лісами 

§ 8. Правові заходи щодо відтворення, охорони та захисту лісів   

§ 9. Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства   

Контрольні питання

 

 

Розділ ХІІІ. Правове регулювання охорони, відтворення і використання тваринного світу


§1. Тваринний світ як об’єкт правової охорони, відтворення і використання     

§ 2. Суб’єкти, види і підстави права використання та охорони тваринного світу    

§ 3. Правове регулювання полювання і мисливськогогосподарства 248

§ 4. Правове регулювання рибальства і рибного господарства 

§ 5. Правове регулювання інших видів спеціального використання тваринного світу 

§ 6. Правова охорона тваринного світу. Червона книга України

§ 7. Відповідальність за порушення законодавства про охорону, використання та відтворення тваринного світу   

Контрольні питання

 

 

Розділ XIV. Правове забезпечення формування та функціонування екологічної мережі України


§ 1. Загальна характеристика екологічної мережі України

§ 2. Особливості використання і охорони об’єктів природно-заповідного фонду  

§ 3. Поняття курортних, лікувально-оздоровчих та рекреаційних зон        

§ 4. Особливості використання курортних, лікувально-оздоровчих і рекреаційних зон     

§ 5. Земельні ділянки, на яких зростають природні рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України      

§ 6. Території, які є місцями перебування або зростання видів тваринного чи рослинного світу, занесених до Червоної книги України        

§ 7. Водоохоронні зони

§ 8. Землі лісогосподарського призначення

Контрольні питання 

 

 

Розділ ХV Правове регулювання охорони атмосферного повітря


§ 1. Атмосферне повітря як об’єкт правової охорони

§ 2. Поняття правової охорони атмосферного повітря

§ 3. Система правових заходів щодо охорони атмосферного повітря 

§ 4. Юридична відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони атмосферного повітря                                    

Контрольні питання 

 

 

Розділ ХVI. Правове регулювання поводження з відходами


§ 1. Відходи як об’єкт правового регулювання

§ 2. Правова класифікація видів відходів

§ 3. Правовий режим поводження з відходами

§ 4. Особливості правового регулювання поводження з радіоактивними відходами                                                      

§ 5. Відповідальність за порушення законодавства у сфері поводження з відходами                                                           

Контрольні питання