Печать
PDF

Розділ ХV Правове регулювання охорони атмосферного повітря

Posted in Экологическое право - Екологічне право України (Гетьман, Шульга)

Розділ ХV Правове регулювання охорони атмосферного повітря§ 1. Атмосферне повітря як об’єкт правової охорони

§ 2. Поняття правової охорони атмосферного повітря

§ 3. Система правових заходів щодо охорони атмосферного повітря 

§ 4. Юридична відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони атмосферного повітря


 

§ 1. Атмосферне повітря як об’єкт правової охорони


Атмосферне повітря є одним з основних життєво важливих еле­ментів навколишнього природного середовища. Як природний об’єкт воно являє собою природну суміш газів, що знаходиться за межами жилих, виробничих та інших приміщень. Закон «Про охорону атмо­сферного повітря» (далі — Закон)1 спрямований на збереження та відновлення природного стану атмосферного повітря, створення спри­ятливих умов для життєдіяльності, забезпечення екологічної безпеки та запобігання шкідливому впливу атмосферного повітря на здоров’я людей та навколишнє природне середовище. Відносини з приводу по­вітря, яке знаходиться в межах приміщень регулюється санітарним, цивільним, житловим та іншим законодавством.

Конституцією України передбачено, що атмосферне повітря є об’єктом права власності Українського народу, а кожний громадянин має право користуватися цим природним об’єктом права власності народу відповідно до закону (ст. 13). Пояснюється це тим, що екологічні суспільні відносини щодо використання атмосферного повітря не потребують узагальнюючого правового регулювання (вони є при­родними), але виникаючі суспільні атмосферно-повітряні відносини вимагають правового регулювання лише тією мірою, в якій це необ­хідно для підтримання та забезпечення екологічної безпеки, створення сприятливих умов для життєдіяльності, для запобігання шкідливому впливу його на здоров’я людей та довкілля. Сфера правового регулю­вання в сучасних умовах обмежується лише потребами охорони атмо­сферного повітря.