Судова бухгалтерия (В.М.Глібко, О.П.Бущан)

В. М. Глібко, О. П. Бущан

 

СУДОВА БУХГАЛТЕРІЯ

 

Підручник

2-ге видання, перероблене і доповнене

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

Харків

«Право»

2011

 

У підручнику розглянуто питання методики і техніки бухгалтерсько­го обліку та аналізу господарської діяльності відповідно до чинного за­конодавства та нормативних актів. Значну увагу приділено питанням призначення і проведення інвентаризації, документальної ревізії та судово-економічної експертизи.

Для студентів юридичних вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів та працівників правоохоронних органів.

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала Хиты
1 Судова бухгалтерия (Підручник, 2-ге видання, перероблене і доповнене) 3062
2 Зміст (Судова бухгалтерия (В.М.Глібко, О.П.Бущан)) 2465
3 Передмова 1680
4 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА СУДОВОЇ БУХГАЛТЕРІЇ (ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА) 2025
5 Глава 1. Використання положень бухгалтерського обліку та судової бухгалтерії в юридичній практиці 3084
6 Глава 2. Господарський облік та його види 4684
7 Глава 3. Характеристика основних господарських операцій 3977
8 Глава 4. Економічний аналіз і основи його застосування 3318
9 Глава 5. Документальний аналіз та основи його застосування 3455
10 РОЗДІЛ ІІ. ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ (ФАХОВИХ) БУХГАЛТЕРСЬКИХ І ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ У ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (ОСОБЛИВА ЧАСТИНА) 1525
11 Глава 6. Основні засади контролю у сфері господарської діяльності 2825
12 Глава 7. Правові засади участі спеціаліста-бухгалтера у слідчих (судових) діях 3075
13 Глава 8. Ревізія як форма державного фінансового контролю 7641
14 Глава 9. Теоретичні та організаційні основи призначення і проведення судово-економічної експертизи 4114
15 Додатки 2458