Печать
PDF

Зміст (Судова бухгалтерия (В.М.Глібко, О.П.Бущан))

Posted in Учебные материалы - Судова бухгалтерия (В.М.Глібко, О.П.Бущан)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Зміст

 

Передмова

 

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА СУДОВОЇ БУХГАЛТЕРІЇ (ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА)

 

Глава 1. Використання положень бухгалтерського обліку та судової бухгалтерії в юридичній практиці

§ 1. Історія розвитку бухгалтерського обліку

§ 2. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

§ 3. Використання судової бухгалтерії в юридичній практиці

§ 4. Поняття судової бухгалтерії, її завдання, предмет і методи пізнання

Запитання для самопідготовки

 

Глава 2. Господарський облік та його види

§ 1. Значення та види обліку

§ 2. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності

§ 3. Предмет і метод, завдання і система бухгалтерського обліку

§ 4. Бухгалтерський баланс та його структура

§ 5. Бухгалтерські рахунки та їх структура. Класифікація рахунків

§ 6. Первинні та облікові реєстри. Форми бухгалтерського обліку

§ 7. Документація та її роль у розслідуванні злочинів

§ 8. Інвентаризація та порядок її проведення

§ 9. Фінансова звітність

Запитання до самопідготовки

 

Глава 3. Характеристика основних господарських операцій

§ 1. Особливості обліку основних засобів

§ 2. Аналіз обліку матеріалів

§ 3. Облік праці та заробітної плати

§ 4. Специфіка обліку виробництва

§ 5. Облік готової продукції та її реалізації

§ 6. Особливості обліку грошових коштів у касі підприємства та розрахунків

Запитання для самопідготовки

 

Глава 4. Економічний аналіз і основи його застосування

§ 1. Поняття та зміст економічного аналізу

§ 2. Засоби та прийоми, що використовуються з метою виявлення порушень у господарській діяльності

Запитання для самопідготовки

 

Глава 5. Документальний аналіз та основи його застосування

§ 1. Поняття документального аналізу та методи перевірки документів

§ 2. Методи формально-правової перевірки документів

§ 3. Методи перевірки реальності відображених у документах обставин

Запитання для самопідготовки

 

РОЗДІЛ ІІ. ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ (ФАХОВИХ) БУХГАЛТЕРСЬКИХ І ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ У ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (ОСОБЛИВА ЧАСТИНА)

 

Глава 6. Основні засади контролю у сфері господарської діяльності

§ 1. Поняття та види контролю

§ 2. Органи державного контролю та порядок його здійснення

§ 3. Сутність фінансово-господарського контролю

§ 4. Основні завдання та форми фінансово-господарського контролю

§ 5. Прийоми контролю

Запитання для самопідготовки

 

Глава 7. Правові засади участі спеціаліста-бухгалтера у слідчих (судових) діях

Запитання для самопідготовки

 

Глава 8. Ревізія як форма державного фінансового контролю

§ 1. Види і організаційні форми ревізії

§ 2. Завдання ревізійних органів

§ 3. Порядок призначення і проведення ревізії

§ 4. Проведення ревізії

§ 5. Методи і способи документальної ревізії

§ 6. Етапи документальної ревізії

§ 7. Оформлення матеріалів ревізії

Запитання для самопідготовки

 

Глава 9. Теоретичні та організаційні основи призначення і проведення судово-економічної експертизи

§ 1. Поняття експертизи та судово-економічної експертизи. Порядок проведення

§ 2. Підстави призначення і проведення судово-економічної експертизи

§ 3. Права та обов’язки експерта і умови дослідження матеріалів

§ 4. Висновок експерта та його оцінка

Запитання для самопідготовки

 

Додатки

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996 XIV

Закон України «Про судову експертизу» від 25 лютого 1994 року № 4038а-ХІІ (Зі змінами і доповненнями). Витяг

Зразок висновку економічної експертизи у кримінальній справі