Печать
PDF

Судова бухгалтерия (Підручник, 2-ге видання, перероблене і доповнене)

Posted in Учебные материалы - Судова бухгалтерия (В.М.Глібко, О.П.Бущан)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Міністерство освіти і науки України

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

 

В. М. Глібко, О. П. Бущан

СУДОВА БУХГАЛТЕРІЯ

 

 

Підручник

2-ге видання, перероблене і доповнене

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

 

Харків

«Право»

2011

 


Рецензенти:

М. П. Кучерявенко, доктор юридичних наук, професор, член- кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри фінансового права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого;

В. С. Зеленецький, доктор юридичних наук, професор, академік На­ціональної академії правових наук України, заступник директора Інсти­туту вивчення проблем злочинності НАПрН України;

І. О. Христич, кандидат економічних наук, доцент Інституту вивчен­ня проблем злочинності НАПрН України

 

У підручнику розглянуто питання методики і техніки бухгалтерсько­го обліку та аналізу господарської діяльності відповідно до чинного за­конодавства та нормативних актів. Значну увагу приділено питанням призначення і проведення інвентаризації, документальної ревізії та судово-економічної експертизи.

Для студентів юридичних вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів та працівників правоохоронних органів.