Трудове право України (Болотіна, Чанишева)
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Зміст (Трудове право України (Болотіна Н.Б., Чанишева Г.І.)) 3249
2 ПЕРЕДМОВА 1406
3 Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1553
4 ВСТУП ДО ТРУДОВОГО ПРАВА 2538
5 Глава 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД І СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА 4940
6 Глава 2. ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА 5690
7 Глава 3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ 2100
8 Глава 4. СУБ'ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА 4702
9 Глава 5. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ 2760
10 Глава 6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 2858
11 Розділ II. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО 1044
12 Глава 7. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР 4354
13 Глава 8. РОБОЧИЙ ЧАС 2002
14 Глава 9. ЧАС ВІДПОЧИНКУ 2479
15 Глава 10. ОПЛАТА ПРАЦІ 1660
16 Глава 11. ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ 5343
17 Глава 12. ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 1809
18 Глава 13. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 7587
19 Глава 14. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ПРАЦІВНИКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ 3857
20 Глава 15. ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ 2147
21 Розділ III. КОЛЕКТИВНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО 1038
22 Глава 16. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 1787
23 Глава 17. ТРУДОВІ КОЛЕКТИВИ ТА ЇХ ПРАВОВИЙ СТАТУС 1581
24 Глава 18. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРОФСПІЛОК У СФЕРІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 1189
25 Глава 19. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЙ ПІДПРИЄМЦІВ У СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІЙ СФЕРІ 1270
26 Глава 20. КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР І КОЛЕКТИВНІ УГОДИ 1500
27 Глава 21. ТРУДОВІ СПОРИ 2155
28 Розділ IV. НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ 1049
29 Глава 22. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 2254
30 Глава 23. ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ ТА ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я НА ВИРОБНИЦТВІ 1078