Трудове право України (Болотіна, Чанишева)
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Зміст (Трудове право України (Болотіна Н.Б., Чанишева Г.І.)) 3327
2 ПЕРЕДМОВА 1440
3 Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1617
4 ВСТУП ДО ТРУДОВОГО ПРАВА 2637
5 Глава 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД І СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА 5103
6 Глава 2. ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА 5793
7 Глава 3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ 2154
8 Глава 4. СУБ'ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА 4876
9 Глава 5. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ 2820
10 Глава 6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 2934
11 Розділ II. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО 1077
12 Глава 7. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР 4602
13 Глава 8. РОБОЧИЙ ЧАС 2060
14 Глава 9. ЧАС ВІДПОЧИНКУ 2510
15 Глава 10. ОПЛАТА ПРАЦІ 1714
16 Глава 11. ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ 5423
17 Глава 12. ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 1874
18 Глава 13. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 7719
19 Глава 14. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ПРАЦІВНИКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ 3950
20 Глава 15. ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ 2221
21 Розділ III. КОЛЕКТИВНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО 1062
22 Глава 16. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 1827
23 Глава 17. ТРУДОВІ КОЛЕКТИВИ ТА ЇХ ПРАВОВИЙ СТАТУС 1618
24 Глава 18. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРОФСПІЛОК У СФЕРІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 1223
25 Глава 19. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЙ ПІДПРИЄМЦІВ У СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІЙ СФЕРІ 1295
26 Глава 20. КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР І КОЛЕКТИВНІ УГОДИ 1557
27 Глава 21. ТРУДОВІ СПОРИ 2212
28 Розділ IV. НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ 1077
29 Глава 22. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 2368
30 Глава 23. ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ ТА ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я НА ВИРОБНИЦТВІ 1099