Розділ II. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО PDF Печать
Трудовое право - Трудове право України (Болотіна, Чанишева)

Розділ II. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО

Глава 7. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР
§ 7.1. Поняття трудового договору та його характеристика у сучасний період
§ 7.2. Сторони трудового договору
§ 7.3. Зміст трудового договору
§ 7.4. Порядок укладення трудового договору
§ 7.5. Види трудового договору (частина 1) (частина 2)
§ 7.6. Зміна умов трудового договору
§ 7.7. Припинення трудового договору (частина 1) (частина 2)

Глава 8. РОБОЧИЙ ЧАС
§ 8.1. Поняття та види робочого часу
§ 8.2. Режим робочого часу
§ 8.3. Надурочна робота
§ 8.4. Чергування
§ 8.5. Облік робочого часу

Глава 9. ЧАС ВІДПОЧИНКУ
§ 9.1. Поняття та види часу відпочинку
§ 9.2. Відпустки, їх види та порядок надання

Глава 10. ОПЛАТА ПРАЦІ
§ 10.1. Соціально-економічні аспекти оплати праці та її реформа в Україні
§ 10.2. Правове визначення поняття оплати праці. Структура і функції заробітної плати
§ 10.3. Сфери регулювання оплати праці
§ 10.4. Організація оплати праці на підприємствах
§ 10.5. Нормування праці
§ 10.6. Тарифна система
§ 10.7. Системи оплати праці
§ 10.8. Преміювання працівників
§ 10.9. Доплати і надбавки
§ 10.10. Гарантійні виплати і доплати
§ 10.11. Право працівника на оплату праці та його захист

Глава 11. ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ
§ 11.1. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення
§ 11.2. Внутрішній трудовий розпорядок
§ 11.3. Основні трудові обов'язки сторін трудового договору
§ 11.4. Заохочення у трудовому праві

Глава 12. ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
§ 12.1. Юридична відповідальність за порушення трудової дисципліни
§ 12.2. Загальна дисциплінарна відповідальність
§ 12.3. Спеціальна дисциплінарна відповідальність

Глава 13. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
§ 13.1. Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності
§ 13.2. Підстава та умови матеріальної відповідальності
§ 13.3. Види матеріальної відповідальності працівників
§ 13.4. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність працівників
§ 13.5. Визначення розміру шкоди та порядок її відшкодування
§ 13.6. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові

Глава 14. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ПРАЦІВНИКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ
§ 14.1. Поняття охорони здоров'я на виробництві та її правове забезпечення
§ 14.2. Гарантії прав працівників на охорону здоров'я на виробництві
§ 14.3. Організація охорони здоров'я та працездатності працівників на підприємстві
§ 14.4. Спеціальні правила охорони здоров'я та працездатності на важких, небезпечних та шкідливих роботах
§ 14.5. Охорона здоров'я жінок, неповнолітніх і осіб зі зниженою працездатністю
§ 14.6. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, пов'язаних з виробництвом
§ 14.7. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань

Глава 15. ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ
§ 15.1. Продуктивність праці та кваліфікація працівника: правовий аспект
§ 15.2. Правові питання організації виробничого навчання
§ 15.3. Пільги для працівників, які навчаються у середніх закладах освіти
§ 15.4. Пільги для працівників, які навчаються у професійно-технічних закладах освіти
§ 15.5. Пільги для працівників, які навчаються у вищих закладах освіти та аспірантурі