Розділ III. КОЛЕКТИВНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО PDF Печать
Трудовое право - Трудове право України (Болотіна, Чанишева)

Розділ III. КОЛЕКТИВНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО

Глава 16. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Глава 17. ТРУДОВІ КОЛЕКТИВИ ТА ЇХ ПРАВОВИЙ СТАТУС

Глава 18. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРОФСПІЛОК У СФЕРІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Глава 19. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЙ ПІДПРИЄМЦІВ У СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІЙ СФЕРІ

Глава 20. КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР І КОЛЕКТИВНІ УГОДИ
§ 20.1. Поняття і сторони колективного договору
§ 20.2. Зміст колективного договору
§ 20.3. Колективні угоди: поняття і сторони
§ 20.4. Колективні переговори та укладення колективного договору, угоди

Глава 21. ТРУДОВІ СПОРИ
§ 21.1. Поняття трудових спорів, їх види та причини виникнення
§ 21.2. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів
§ 21.3. Порядок вирішення колективних трудових спорів
§ 21.4. Право на страйк та його реалізація. Правові наслідки законного та незаконного страйку