ПЕРЕДМОВА PDF Печать
Трудовое право - Трудове право України (Болотіна, Чанишева)

ПЕРЕДМОВА

Трудове право України є однією з провідних галузей у системі права, яка нарівні з іншими галузями перебуває в стадії реформування під впливом соціально-економічних відносин, що змінюються.
Цей підручник підготовлений з метою надання допомоги насамперед студентам, учням, котрі оволодівають спеціальністю "Правознавство", у вивченні трудового права. Підручник буде також корисним для викладачів юридичних вузів, аспірантів, практичних працівників, для всіх, хто цікавиться проблемами правового регулювання праці в умовах формування ринкових відносин в Україні. У даному підручнику прокоментовано чинне трудове законодавство: Кодекс законів про працю України (далі - КЗпП), закони України "Про колективні договори і угоди", "Про зайнятість населення", "Про охорону праці", "Про відпустки", "Про оплату праці", "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", а також постанови Кабінету Міністрів України з питань укладення контрактної форми трудового договору, зайнятості, працевлаштування, оплати праці, індексації заробітної плати, компенсації працівникам втрати частини заробітної плати в зв'язку з порушенням термінів її виплати, охорони праці та ін.
Разом з тим автори зробили спробу висвітлити проблемні питання сучасного трудового права, використовуючи при цьому роботи відомих вчених-юристів України, Росії, а також досвід зарубіжних країн. Окремі проблеми сформульовані в порядку постановки, і автори розуміють дискусійність і неоднозначність запропонованих рішень в умовах економічної кризи, загострення соціальних протиріч в Україні.
У процесі роботи над книгою автори ставили перед собою завдання окреслити основні тенденції в сучасному трудовому праві України і визначити шляхи його подальшого розвитку.
Автори відійшли від традиційної структури підручників і навчальних посібників з трудового права і запропонували нову структуру: підручник складається з 4 розділів, котрі об'єднують 23 теми. Структура підручника співпадає з системою трудового права, якою її бачать у цей час члени авторського колективу.
Підручник підготовлено колективом авторів - викладачів Одеської державної юридичної академії в складі:
- к. ю. н., доц. Н.Б. Болотіної - вступ до трудового права, гл.1§ 1.1., гл. 7, 10, 11,12, 16-18,20;
- к. ю. н., доц. Г.І. Чанишевої - гл. 1 § 1.2-1.5., гл. 2-4, 6,21;
- ст. викл. Т.М. Додіної - гл. 5,8, 9,13,14 (§ 14.1-§ 14.6);
- ас. О.Л. Олейнікова - розділ IV;
- ас. І.0. Гуменюка -§ 14.7 гл. 14., гл. 15.