Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ PDF Печать
Трудовое право - Трудове право України (Болотіна, Чанишева)

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ВСТУП ДО ТРУДОВОГО ПРАВА

Глава 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД І СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА
§ 1.1. Предмет трудового права
§ 1.2. Особливості методу трудового права в умовах формування ринкових відносин
§ 1.3. Система трудового права і система трудового законодавства
§ 1.4. Відмежування трудового права від суміжних галузей права
§ 1.5. Функції трудового права

Глава 2. ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА
§ 2.1. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види
§ 2.2. Загальна характеристика джерел трудового права
§ 2.3. Єдність та диференціація в правовому регулюванні праці
§ 2.4. Значення рішень Верховного Суду України та керівних роз'яснень Пленуму Верховного Суду України

Глава 3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
§ 3.1. Поняття і значення основних принципів трудового права
§ 3.2. Визначення і система принципів трудового права

Глава 4. СУБ'ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА
§ 4.1. Поняття та класифікація суб'єктів трудового права
§ 4.2. Працівники як суб'єкти трудового права
§ 4.3. Трудова правосуб'єктність власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу чи фізичної особи
§ 4.4. Трудова правосуб'єктність підприємства, установи, організації

Глава 5. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ

Глава 6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
§ 6.1. Поняття, форми зайнятості та державна політика в цій сфері
§ 6.2. Поняття працевлаштування. Правові питання організації працевлаштування
§ 6.3. Поняття безробітного. Правовий статус безробітного