ЗМІСТ PDF Печать
Теория государства и права - К.Г. Волинка Теорія держави і права

ЗМІСТ

Розділ 1 ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

1.1.      Предмет теорії держави і права

1.2.      Теорія держави і права в системі суспільних наук

1.3.      Роль і місце теорії держави і права в системі юридичних наук

1.4.      Функції теорії держави і права

1.5.      Теорія держави і права як навчальна дисципліна

Запитання і завдання для самоконтролю

 

Розділ 2 МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

2.1.        Поняття і призначення методології

2.2.        Структура методології теорії держави і права

Запитання і завдання для самоконтролю

 

Розділ 3 СПІВВІДНОШЕННЯ СУСПІЛЬСТВА, ДЕРЖАВИ І ПРАВА

3.1.        Поняття суспільства і форми його організації

3.2.        Поняття і призначення соціального регулювання, місце права в системі соціального регулювання

3.3.        Держава і право в політичній системі суспільства

3.4.        Поняття громадянського суспільства

Запитання і завдання для самоконтролю

 

Розділ 4 ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ

4.1.        Основні теорії виникнення держави

4.2.        Загальна характеристика первісного суспільства

4.3.        Передумови та умови виникнення держави

4.4.        Основні шляхи виникнення держави

Запитання і завдання для самоконтролю

 

Розділ 5 ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ

5.1.        Сутність держави

5.2.        Основні властивості держави

Запитання і завдання для самоконтролю


Розділ 6 ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ

6.1.         Поняття функцій держави

6.2.         Класифікація функцій держави

6.3.         Форми і методи здійснення функцій держави

Запитання і завдання для самоконтролю

 

Розділ 7 ТИПОЛОГІЯ ДЕРЖАВ

7.1.         Поняття і основні критерії типології держав

7.2.         Формаційний підхід до типології держав

7.3.         Цивілізаційний підхід до типології держав

Запитання і завдання для самоконтролю

 

Розділ 8 ФОРМА ДЕРЖАВИ

8.1.        Поняття форми держави

8.2.        Форма державного правління

8.3.        Форма державного устрою

8.4.        Міждержавні об'єднання

8.5.        Державний режим

Запитання і завдання для самоконтролю

 

Розділ 9 МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ

9.1.        Поняття і структура механізму держави

9.2.        Поняття і ознаки державних органів

9.3.        Види державних органів

9.4.        Принципи організації і функціонування механізму держави

9.5.        Державна служба

Запитання і завдання для самоконтролю

 

Розділ 10 СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВИ. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ДЕРЖАВА

10.1.       Соціологічні та політологічні концепції держави

10.2.       Теорія соціально-правової держави

10.3.       Тенденції розвитку соціально-правової держави в Україні

Запитання і завдання для самоконтролю

 

Розділ 11 ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗКРИТТЯ СУТНОСТІ ПРАВА

11.1.        Виникнення права

11.2.        Поняття праворозуміння та його основні напрями

Запитання і завдання для самоконтролю

 

Розділ 12 ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ ПРАВА, ЙОГО ПРИНЦИПИ І ФУНКЦІЇ

12.1.        Поняття і ознаки права

12.2.        Принципи права

12.3.        Соціальна цінність права

12.4.        Функції права

Запитання і завдання для самоконтролю

 

Розділ 13 МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

13.1.        Поняття правового регулювання

13.2.        Предмет і методи правового регулювання

13.3.        Способи і типи правового регулювання

13.4.        Стадії правового регулювання

13.5.        Механізм правового регулювання та його структура

Запитання і завдання для самоконтролю