Печать
PDF

Розділ V Зведення та групування статистичних даних

Posted in Учебные материалы - Правова статистика (В.В. Голіна)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Розділ V Зведення та групування статистичних даних

 

§ 1. Поняття статистичного зведення, його види та техніка проведення

У процесі статистичного спостереження статистична інформація про окремі одиниці масових сукупностей фіксується в статистичних формулярах. І як правило, ці носії інформації (тож відповідно і самі статистичні дані) розрізнені в просторі та в часі. Для того щоб отри­мати повну інформацію про досліджуване явище в цілому, ці дані треба об’єднати. Саме це і є змістом статистичного зведення — діяль­ності на третьому етапі статистичного дослідження.

Статистичне зведення — це об’єднання статистичних даних про одиниці сукупності, зафіксовані у статистичних формулярах, для їх подальшого узагальнення.

Указане визначення окреслює головне завдання зведення — об’єднати дані спостереження для того, щоб вивчити характерні риси й істотні відмінності явищ, з’ясувати закономірності їх розвитку.

Існують різні класифікації статистичного зведення.

За способом організації зведення може бути централізованим, де­централізованим і змішаним. При централізованому зведенні всі формуляри (картки, бланки) накопичуються в одному органі і там опрацьовуються. Таким чином забезпечується максимальна уніфіко- ваність процесу обробки первинного матеріалу. Тому ця практика здебільшого використовується при спеціально організованих статистич­них спостереженнях, під час перепису населення. При децентралізова­ному зведенні, навпаки, формуляри обробляють окремі одиниці спо­стереження (органи, установи, які беруть участь у статистичному спо­стереженні), а до вищого органу подаються таким чином впорядковані дані. Зокрема, згідно зі встановленим порядком обласні прокуратури отримують інформацію від підлеглих прокуратур, впорядковують їх, а до відділу статистики подають зведені дані. Такий варіант зведення є найбільш поширеним у правовій статистиці. Утім, найбільшу досто­вірність забезпечує так зване змішане зведення. При ньому кожна оди­ниця спостереження подає до вищого органу як відомості про окремі одиниці сукупності, закріплені у статистичних формулярах карткової форми, так і інформацію спискової форми про сукупність у цілому.

За способом виконання виділяють також ручне та механізоване зведення. При ручному зведенні інформація обробляється без засто­сування спеціальної техніки. Переважно воно застосовується у випад­ках, коли обробляється невелика кількість матеріалу спеціально орга­нізованих досліджень. При механізованому зведенні використовують електронно-обчислювальні машини, які значно прискорюють процес опрацювання інформації.