Печать
PDF

Розділ 7 Іудаїзм — національно-державна релігія єврейського народу - § 7. Сучасний іудаїзм

Posted in Учебные материалы - Релігієзнавство ( за ред. В.Д. Титова )

Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

§ 7. Сучасний іудаїзм

У сучасному іудаїзмі розрізняють три основних на­прямки:

—  ортодоксальний, що зберігає незмінними тради­ційні ідеї та культ;

—  консервативний, поширений головним чином у США, — ритуали дещо спрощені, але догматика зали­шається незмінною;

—  реформістський, що поширюється з Німеччини на Західну Європу з XIX ст., — докорінна трансформація релігійного життя.

У сучасному Ізраїлі інститути іудаїзму тісно пов’язані з державними структурами та фінансуються з держбюд­жету. З моменту утворення Ізраїлю в ньому діє так звана загальноприйнята домовленість.

1.  Субота є вихіднім днем, і в цей день не повинні працювати державні установи та приватні підприємства, магазини, громадський транспорт.

2.  Релігійна ортодоксальна освіта існує незалежно від світської.

3.  Справи укладання шлюбу та розлучення перебува­ють у компетенції судів рабинів.

4.  Верховний рабинат Ізраїлю контролює не лише релігійні установи, але й поширює свою діяльність на світські сфери життя. Головною релігійно-політичною партією, що представляє інтереси рабинату в парламенті (кнессеті) та в уряді, є Мафдал (національно-релігійна партія).

5.  Повсюди зберігаються вимоги кашруту.

6.  Громадянином Ізраїлю може стати або єврей за етнічним походженням (принаймні по материнській лінії), або іудей за віросповіданням. Взагалі ще з 444 р. до н. е. шлюби євреїв з не-євреями були заборонені.

На державній службі Ізраїлю зараз перебуває 450 рабинів, що займаються оформленням актів цивільного стану, впроваджують контроль над кашрутом та прави­лами дотримання вимог суботи та єврейських свят, зай­маються духовними справами в ізраїльській армії. У де­сяти містах діє 24 рабинських суди.

Релігійні школи в сучасному Ізраїлі становлять близь­ко 17% від кількості всіх середніх навчальних закладів дер­жави, а 1/4 частина навчального часу в усіх ізраїльських школах відводиться вивченню релігійних дисциплін.

 

Питання до самопідготовки

1. Що таке монотеїзм? Під впливом яких соціальних явищ він почав формуватися?

2. Які з цих ідей повторюються в більшості релігій: 1) ідея створення світу Богом; 2) ідея визначення Богом подій, що відбуваються у світі; 3) ідея доцільності світового устрою; 4) ідея душі як особливої сутності людини; 5) або всі перера­ховані?

3. Коли і де виник іудаїзм? Причини його виникнення?

4. Етапи розвитку іудаїзму.

5. Які з перелічених рис характерні для віровчення і культу іудаїзму:а) ідея перевтілення душі; б) ідея нірвани; в) ви­знання Тори як віросповідального джерела; г) свято Суккот; д) монотеїзм; е)месіанізм; е) есхатологія; ж) віра у боже­ственну природу Ісуса Христа?

6. Чому більшість іудеїв діаспори прихильні до хасидизму?