Печать
PDF

Розділ 6 Пізні и сучасні національні релігії Південної та Південно-Східної Азії - § 6. Синтоїзм

Posted in Учебные материалы - Релігієзнавство ( за ред. В.Д. Титова )

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

§ 6. Синтоїзм

Вперше більш-менш систематизовані уявлення син­тоїзму —національної релігії японців — було сформуль­овано в книгах Кодзікі та Ніхонгі (712—720). Тоді і була запропонована схема всесвіту та порядку речей.

Спочатку було велике яйце. Потім частини яйця розійшлися і з’явилася рівнина високого неба та вічно встановлена земля. Першою парою богів були чоловік Ідзанагі та жінка Ідзанамі. За легендою, Ідзанамі опинилася у царстві мертвих. Ідзанагі у відчаї заридав, з його сльози виникла богиня сонця Аматерасу, а від неї вже походить імператор Японії та інші японці.

В 701 р. з’явилася збірка правил та ритуалів «Тайхо- рьо», яка передбачала покарання за злочини проти ре­лігійних уявлень та порушення культових дій. Згідно з уяв­леннями синтоїзму, існує безліч духів. «Камі»— це духи пращурів, природи, зброї, житла тощо. Вони існують перш за все у храмах та житлі. У кожного японця в його домівці є камідана — принаддя для Камі. Звертатися до Камі кожен японець має подумки. Для того, щоб камі могли заходити або виходити з храму, біля нього буду­ються споруди «торії». Біля храму також розташовують рисове колосся — сіменава, яке має для синтоїстів дуже велике символічне значення. Сам храм складається з двох частин: хонден та хайден. Люди можуть спілкувати­ся з Камі в хайден. Хонден є частиною храму, куди мо­жуть заходити тільки священики, там зібрані також речі, які полюбляють Камі, — зброя, дерево, каміння. Про­фесійних жерців культу немає, виконують їх обов’язки поважні та вчені люди. Навчитися спілкуванню з духами можна в університеті, люди, що це зробили, звуться «каннусі».

У синтоїстів світ не поділяється на «добре та зле» (та­ких категорій не існує), але є «чисте і нечисте». Нечисте пов’язане з хворобами, смертю, кров’ю, це також залиш­ки їжі, сміття. Тому велика увага приділяється процедурі очищення, перш за все очищення водою. Ставлення до води (прісної), якої завжди було дуже мало, обережне. Синтоїзм вважає найбільш тяжкими гріхами порушення гідроспоруд, каналів, а також нешанобливе ставлення до імператора та людей старших за віком. Згідно з поло­женням синтоїзму японці вважаються народом, чистим від народження. Як правило, все, що стосується так зва­них «світлих» сторін життя, пов’язане з синтоїзмом: на­родження дитини, шлюб, підвищення по службі. А всі 96 так звані «чорні» події пов’язують з буддизмом, як з «чу­жинською» релігією.

Питання до самопідготовки

1. Специфічні та спільні риси усіх національних релігій.

2. Чому національні релігії зберігаються у сучасному світі?

3. Як національні релігії вплинули на розвиток національно­го характеру народів, що їх сповідують?

4. Якою мірою, як, на вашу думку, національні релігії вплину­ли на національні традиції права?

5. Спільні риси в східних національних релігіях і давньо- слов’янській міфології.

6. Які прояви східних національних релігій вийшли за межі країн, де вони сформувалися, зокрема, стали помітними в Україні?