Печать
PDF

Розділ 8 Умовиводи та їх основні види. Дедуктивні умовиводи - 8.8. Складні силогізми (полісилогізми і сорити)

Posted in Учебные материалы - Логіка ( за ред. В.Д. Титова )

Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

8.8. Складні силогізми (полісилогізми і сорити)

Міркування рідко обмежується одним силогізмом. Декілька силогізмів, що випливають один за іншим, можуть складати лан­цюг послідовних висновків, пов’язаних між собою логічною не­обхідністю. Послідовність силогізмів, з’єднаних у логічно пов’яза­не міркування, називається полісилогізмом, або складним си­логізмом.

Силогізм, що надає підставу для засновку наступного си­логізму, називають просиллогизмом. Силогізм, у якому засновок виявляється висновком попереднього силогізму, називають епісилогізмом.

Якщо висновок одного силогізму стає більшим засновком для наступного, то полісилогізм називають прогресивним, оскільки міркування йде від більш загальних за обсягом понять до понять меншим за обсягом. Полісилогізм називають регресивним, якщо в ньому висновок одного простого силогізму стає меншим за­сновком для наступного силогізму.

 

Сорит — це полісилогізм, що складається зі скорочених си­логізмів (від грец. soritos — купа). Він складається з декількох си­логізмів і має дві форми — прогресивний і регресивний сорити. За наведеними вище схемами полісилогізмів можна одержати такі соріти.