Печать
PDF

Додатки - Зразок висновку економічної експертизи у кримінальній справі

Posted in Учебные материалы - Судова бухгалтерия (В.М.Глібко, О.П.Бущан)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

 

 

Зразок висновку економічної експертизи у кримінальній справі


у кримінальній справі №

про звинувачення (прізвище, ім’я, по батькові) в злочині, передбаченому ст.               Кримінального кодексу України

Експертиза розпочата_______________________

Закінчена__________________________

1.  Вступна частина

Підстава для призначення експертизи (постанова слідчого, ухвала суду), який призначив експертизу, прізвище, ім’я, по батькові слідчого, дата ухвали).

Завдання для проведення експертизи.

Анкетні дані експерта (прізвище, ім’я, по батькові, посада, освіта, фах, учені ступені та звання, стаж роботи). Підпис експертів.

Експерти з постановою слідчого (ухвалою суду) про призначення екс­пертизи ознайомлені і попереджені про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправильного висновку, відмову чи ухилення від давання висновку і розголошення даних попереднього слідства за статтями 383, 385, 386 КК України. Відповідно до ст. 77 КПК України експертам роз'яснено їхні права і обов’язки.

Коротке викладення обставин справи з посиленням на конкретні матері­али справи (акти ревізії, документальні пояснення матеріально відповідальних осіб тощо), що обумовлюють призначення експертизи.

Питання, поставлені на вирішення бухгалтера-експерта, наводяться до­слівно згідно з постановою про призначення експертизи.

Перелік переданих експерту документів і матеріалів справи, що стосу­ються предмета судової експертизи про стан бухгалтерського обліку (акти ревізії, книги або папки з документами, реєстри бухгалтерського обліку тощо), із зазначенням кількості документів, період, за який вони досліджу­ються, в яких томах, на яких сторінках справи їх вміщено. Місце проведення експертизи, хто був присутній при її провадженні.

2.  Дослідження

Порядок дослідження поставлених питань і черговість дослідження до­кументів з кожного питання визначаються експертом.

Дослідження проводиться в найбільш доцільному порядку з метою до­сягнення його повноти та лаконічності викладення.

Експерт указує, які документи досліджуються (номер тома, сторінка справи), які обставини враховувались, як оформлено документи, що виявлено за документами, на підставі яких обґрунтовано висновок.

Далі експерт-економіст описує:

-    дані бухгалтерського обліку з питань, поставлених перед експерти­зою;

-    методи, застосовані під час дослідження поставлених питань;

-    фактичні дані, одержані експертом у процесі дослідження фактів, стан обліку і його відповідність конкретним нормативним актам.

Наводяться використані докази з інших джерел: висновки інших експер­тиз, свідчення звинувачених, показання свідків.

3.  Висновок

Наводяться відповіді експерта на кожне запитання з викладенням даних про потерпіле підприємство, розмір збитків, стан обліку за період, що вивчав експерт.

Висновок підписується експертом який проводив дослідження. Підпис експерта засвідчується відбитком печатки експертної установи на кожній сторінці тексту заключних висновків.