Печать
PDF

Глава 8. Ревізія як форма державного фінансового контролю - § 6. Етапи документальної ревізії

Posted in Учебные материалы - Судова бухгалтерия (В.М.Глібко, О.П.Бущан)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

 

 

§ 6. Етапи документальної ревізії


Процес документальної ревізії можна розбити на шість етапів.

Перший етап — підготовка до виїзду ревізора в підконтрольну установу — полягає в попередньому вивченні матеріалів щодо під­контрольної установи, яка ревізуватиметься, визначення основних питань і завдань майбутньої ревізії по кожному виду діяльності під­контрольної установи. Результати підготовки оформлюються у вигля­ді програми, яка видається ревізору від імені ревізійної установи.

На другому етапі, прибувши на підприємство, ревізор мусить осо­бисто ознайомитися з господарством, яке перевіряється, технологічним процесом, структурою управлінського апарату, поглиблено вивчити звітні дані підприємства в напрямку своєї програми, визначитися з матеріалами, які йому потрібні, проаналізувати важливі звітні показ­ники і, намітивши завдання ревізії, обрати шляхи їх вирішення. На цьому етапі в роботі ревізора з’являються поряд з методами обстежен­ня також елементи аналізу основних господарських показників, що допомагають встановлювати неблагополучні ділянки, які вимагають поглибленої перевірки.

На третьому етапі ревізор переходить до безпосередньої перевірки операцій підприємства в напрямку вирішення основних і окремих за­вдань, визначених програмою і робочим планом. При цьому, обстежив­ши стан операцій в натурі, а також стан планування і обліку операцій, що ревізуються, ревізор вивчає неблагополучні ділянки роботи підпри­ємства, використовуючи методи аналізу звітних показників і облікових даних з метою встановлення меж наступної документальної перевірки. Рухаючись від загального до конкретного, поступово наближаючись до виявлення конкретних причин відхилень від норми і встановлюючи винних осіб, ревізор чергує свої обстежувальні, аналітичні та ревізій­ні дії, застосовуючи їх на все більш вузьких ділянках.

Четвертий етап ревізії — це систематизація ревізійних матеріалів і складання акта ревізії.

Оформлення матеріалів ревізії завершується на п’ятому етапі ро­боти ревізора — при обговоренні результатів ревізії підконтрольної установи та розробленні заходів щодо усунення виявлених недоліків.

Шостий етап ревізійної роботи — перевірка виконання пропозицій, що були розроблені за матеріалами ревізії, без чого робота ревізора не може бути завершеною.