Б. Непозовні провадження Глава 19. Провадження у справах, що виникають з адміністративно-правових відносин - Страница 3

Posted in Гражданское процессуальное право - М.Й. Штефан Цивільний процес

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

 

§ 4. Справи по скаргах на рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії, територіальної, дільничної виборчої комісії по виборах Президента України та заявах про скасування реєстрації кандидатом у Президенти України


Процесуальний порядок розгляду зазначеної категорії справ врегульований статтями 2436-243І» (гл. 30-Б) ЦПК.
Право на подачу скарги до суду на рішення, дії або бездіяльність територіальних, дільничних виборчих комісій мають кандидати у Президенти України, їх довірені особи, уповноважені особи партій (блоків), а також не менш як двадцять виборців протягом семи днів з дня прийняття відповідною виборчою комісією рішення або вчинення дії.
Право на подачу скарги в суд на рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата в Президенти України або про відмову у реєстрації претендента на кандидата у Президенти України мають претенденти на кандидата у Президенти України, щодо яких прийнято таке рішення, уповноважені особи партій (блоків), ініціативні групи виборців, які висунули таких претендентів, протягом п'яти днів з моменту його прийняття.
Право на подачу заяви про скасування реєстрації відповідної особи як кандидата в Президенти України має Центральна виборча комісія протягом п'яти днів з дня виявлення порушення вимог виборчого законодавства.
Скарги на рішення, дії або бездіяльність дільничних і територіальних виборчих комісій (за винятком скарг на неправильності, допущені при складанні списків виборців) подаються відповідно до Верховного суду Автономної Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів і розглядаються у складі трьох суддів протягом трьох днів з дня їх надходження, а в разі надходження скарги менше як за три дні до виборів чи в день їх проведення — негайно.
Скарги на рішення (про реєстрацію кандидата у Президенти України, про відмову в реєстрації претендента на кандидата у Президенти України), дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії про скасування реєстрації відповідної особи як кандидата у Президенти України подаються до Верховного Суду України і розглядаються у складі трьох суддів у семиденний строк, але не пізніше як за день до виборів.
Скарги, заяви, подані з порушенням встановлених законом строків, а також скарги, заяви щодо порушень Закону «Про вибори Президента України», які мали місце до дня голосування, але були подані до суду після 24-ої год. дня, що передує дню голосування, залишаються без розгляду.
Про день і час розгляду в судовому засіданні скарги, заяви суд повинен повідомити заявника, автора скарги, виборчу комісію, інших заінтересованих осіб, але їх неявка не перешкоджає розгляду справи.
Розглянувши скаргу і встановивши, що рішення, дії чи бездіяльність виборчої комісії не відповідають виборчому законодавству, суд задовольняє скаргу, скасовує рішення комісії чи визнає її дії або бездіяльність незаконними і зобов'язує останню вчинити передбачені законодавством дії або відмовляє у задоволенні скарги.
Розглянувши заяву Центральної виборчої комісії і встановивши, що кандидатом у Президенти України порушено вимоги виборчого законодавства, суд задовольняє заяву і скасовує рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата у Президенти України.
Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає.
Копії рішення суд негайно надсилає до виконання заявникові, Центральній виборчій комісії або відповідній територіальній чи дільничній виборчій комісії.

§ 5. Справи по скаргах, заявах на рішення, дії' або бездіяльність виборчих комісій по виборах народних депутатів України

 

Процесуальний порядок розгляду зазначеної категорії справ врегульований статтями 243Н-243І5 (гл. 30-В) ЦПК.
Судам підвідомчі: скарги на рішення, дії або бездіяльність виборчих комісій, за винятком Центральної виборчої комісії (для оскарження її рішень, дій або бездіяльності передбачено самостійний порядок в главі 31-Г ЦПК); заяви про встановлення судом підстав для прийняття виборчими комісіями рішення про виключення кандидата у депутати із зареєстрованого списку кандидатів у депутати від політичної партії, виборчого блоку партій та скасування рішення про реєстрацію кандидата у депутати в разі порушень виборчого законодавства України.
За підсудністю зазначені скарги і заяви розглядаються Верховним судом Автономної Республіки Крим, обласними, Київським і Севастопольським міськими судами за місцезнаходженням відповідної виборчої комісії, коле-гіально у складі трьох суддів
Право на подачу скарги до суду мають уповноважені особи політичних партій, виборчих блоків партій, списки кандидатів у депутати від яких були зареєстровані Центральною виборчою комісією, кандидатами у депутати або їх довіреними особами чи не менш як двадцятьма виборцями.
Право на подачу заяви про встановлення судом підстав для прийняття виборчими комісіями рішення про виключення кандидата у депутати із зареєстрованого списку кандидатів у депутати від політичної партії, виборчого блоку партій, скасування рішення про реєстрацію кандидата у депутати в разі порушень виборчого законодавства України мають відповідно Центральна або окружна виборчі комісії.
Суб'єкти права на подачу скарги і заяви можуть його реалізувати протягом семи днів відповідно з дня прийняття виборчою комісією рішення, вчинення дій чи бездіяльності, які є об'єктом скарги чи заяви.
Скарги і заяви, подані з порушенням встановлених законом строків, розгляду не підлягають. Передбачене ч. З ст. 24312 ЦПК правило не призупиняє дію ст. 85 ЦПК, за якою скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, якщо суд не знайде підстав, визнаних ним поважними, для поновлення строку. Зазначені скарги і заяви розглядаються судом за загальними правилами цивільного судочинства у п'ятиденний строк, але не пізніше як за день до виборів. У судове засідання для участі у розгляді скарги, заяви викликаються: заявник, представник відповідної виборчої комісії, кандидат у народні депутати України, їх неявка в засідання не перешкоджає розгляду судом справи.
Розглянувши скаргу, заяву і встановивши їх підставність, суд відповідно скасовує рішення, визнає дії чи бездіяльність виборчої комісії неправомірними і зобов'язує відповідну виборчу комісію задовольнити вимогу заявника та усунути порушення, встановлює визначені Законом підстави для прийняття відповідними виборчими комісіями рішення про виключення кандидата у депутати із зареєстрованого списку кандидатів у депутати від політичної партії, виборчого блоку партій, скасування рішення про реєстрацію кандидата у депутати в разі порушення виборчого законодавства України.
Встановивши, що оскаржувані рішення і дії були вчинені відповідно до Закону і в межах повноважень відповідної виборчої комісії, суд постановляє рішення про відмову в задоволенні скарги.
Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає. Його копії суд негайно надсилає до виконання заявникові і відповідній виборчій комісії.

§ 6. Справи по скаргах на р_ішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії


Процесуальний порядок розгляду справ по скаргах на рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії врегульований статтями 24316— 24320 (ГЛ. ЗО-Г) ЦПК.
У встановленому порядку розглядаються скарги на рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії, за винятком скарг і заяв на рішення, пов'язані з виборами у Президенти України, порядок розгляду яких врегульований у гл. 30-Б (статті 243«-243»<>) ЦПК.
Скарга на рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії може бути подана до Верховного Суду України протягом семи днів з дня прийняття нею відповідного рішення, вчинення дії або бездіяльності.
Право на подачу скарги мають суб'єкти виборчого процесу, права або охоронювані законом інтереси яких порушено.
Скарга подається і має бути розглянута судовою колегією Верховного Суду України протягом десяти днів, а у разі надходження її менш ніж за десять днів до виборів — вона повинна бути розглянута не пізніше як за день до виборів.
Для участі в розгляді справи судова повістка про виклик в засідання надсилається: заявникові, Центральній виборчій комісії, заінтересованим особам, їх неявка не перешкоджає розглядові справи.
Встановивши обгрунтованість скарги, суд визнає дії чи бездіяльність Центральної виборчої комісії неправомірними, скасовує рішення і зобов'язує її задовольнити вимогу заявника та усунути порушення. В разі, якщо рішення, дії Центральної виборчої комісії відповідають вимогам Закону, суд постановляє рішення про відмову в задоволенні скарги.
Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає. Його копії суд негайно надсилає заявникові і Центральній виборчій комісії для виконання.

§ 7. Справи по заявах про дострокове припинення повноважень народного депутата України у разі невиконання ним вимог щодо несумісництва депутатської діяльності з іншими видами діяльності


Конституцією України (ч. 1 ст. 81) передбачено, що у разі невиконання вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності повноваження народного депутата України припиняються достроково на підставі Закону за рішенням суду.
З метою реалізації цього конституційного положення ЦПК України доповнений гл. 30-Д (статтями 2432І-24325), якими визначено процесуальний порядок розгляду даної категорії справ.
Справа про дострокове припинення повноважень народного депутата України у разі невиконання ним вимог щодо несумісництва депутатської діяльності з іншими видами діяльності може бути порушена в суді Головою Верховної Ради України за власною ініціативою або на вимогу не менше 25 народних депутатів України. Заява подається і розглядається Київським міським судом в семиденний строк. В судове засідання для участі в розгляді заяви про дострокове припинення повноважень народного депутата України обов'язково викликається представник заявника і народний депутат України, щодо якого порушена справа в суді про дострокове припинення повноважень.
Розглянувши справу і встановивши, що народний депутат України в порушення вимог ст. 78 Конституції України має інший представницький мандат або перебуває на державній службі чи займається іншими видами діяльності, що відповідно до закону є несумісним з депутатською діяльністю, суд постановляє рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата. Якщо зайняття діяльністю, несумісною з депутатською, не було підтверджено доказами, суд відмовляє в задоволенні заяви. В мотивувальній частині рішення обов'язково повинно бути зазначено, якою діяльністю, несумісною з депутатською, займається депутат, якими доказами це підтверджується і яким законом встановлено несумісництво даної діяльності з депутатською, або наведені мотиви, з яких суд визнав заяву необгрунтованою. Копія рішення протягом трьох днів надсилається заявникові і народному депутату України. Рішення може бути оскаржено до Верховного Суду України. З набранням рішенням законної сили повноваження народного депутата вважаються припиненими.