Б. Непозовні провадження Глава 19. Провадження у справах, що виникають з адміністративно-правових відносин - Страница 2

Posted in Гражданское процессуальное право - М.Й. Штефан Цивільний процес

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

 

§ 2. Справи по скаргах на неправильності в списках виборців та в списках громадян, які мають право брати участь в референдумі


Представницькі органи державної влади України — ради створюються виборчим шляхом на основі загального, рівного, прямого виборчого права при таємному голосуванні, звітів депутатів перед виборцями і праві виборців на відкликання депутатів, які не виправдали їх довір'я. Виборче право України забезпечує кожному громадянину — виборцю максимальну можливість для здійснення належного йому права вибирати народних депутатів і бути обраним. Проведення виборів забезпечують виборчі комісії, які створюються з представників трудових колективів, громадських організацій, колективів професійно-технічних, середніх спеціальних і вищих навчальних закладів, зборів виборців за місцем проживання і військовослужбовців по військових частинах.
Важливим засобом, що забезпечує загальність виборчого права громадян, є списки виборців, складання яких віднесено до повноваження дільничної виборчої комісії. На участь у референдумі складаються списки дільничною комісією з референдуму. Списки виборців і списки на участь в референдумі подаються для загального ознайомлення і перевірки правильності їх складання громадянами. При виявленні в списку виборців чи в списку громадян на референдум неправильностей: невключения, неправильне включення у список або виключення із списку, а також у допущення в списку неточностей у зазначенні даних про особу кожному громадянину надається право оскаржити неправильності до дільничної комісії, яка склала список, подавши про це заяву про внесення в списки певних виправлень. Дільнична комісія зобов'язана не пізніше як у дводенний термін, а напередодні і в день виборів негайно розглянути заяву, внести необхідні виправлення у список або видати заявникові копію мотивованого рішення про відхилення його заяви. Це рішення може бути оскаржене в районний (міський) суд, в районі діяльності якого знаходиться дільнична виборча комісія чи комісія з референдуму6.
Процесуальний порядок розгляду судом скарг врегульований статтями 238-243 ЦПК (гл. ЗО).
Відповідно до ст. 239 ЦПК суди повинні приймати на розгляд як скарги осіб, котрі заявляють про те, що відповідна дільнична виборча комісія або дільнична комісія з референдуму, складаючи списки виборців чи громадян, які мають право брати участь у референдумі, допустили щодо них неправильності, так і скарги осіб, котрі заявляють, що до списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у референдумі, неправильно включена та чи інша особа, котра не має виборчого права, чи права брати участь у референдумі, або не включена особа, яка його має.
Скарга подається в письмовій формі з додержанням реквізитів, визначених ст. 137 ЦПК, з урахуванням цього виду провадження.
У скарзі належить зазначити назву суду, до якого вона подається, точну назву заявника і особи, щодо якої були допущені неправильності в списках виборців чи в списках громадян, котрі мають право брати участь у референдумі, характер неправильностей і вимога про їх виправлення.
Право на подачу скарги до суду строкове. Вона може бути подана не пізніш як за п'ять днів до виборів або референдуму.
Скарга на неправильності в списках виборців чи в списках громадян, які мають -право брати участь у референдумі, розглядається у відкритому судовому засіданні не пізніше трьох днів, включаючи і день її надходження, якщо вона була подана не пізніше дванадцятої години цього дня. До участі в розгляді скарги обов'язково викликаються у судове засідання заявник і представник відповідної дільничної виборчої комісії. У випадках оскарження неправильностей в списках, які стосуються не самого заявника, а іншої особи, то остання також викликається в судове засідання. Неявка зазначених осіб не перешкоджає розглядові скарги, тобто вона може бути розглянута судом і в їх відсутності. Якщо безпосередня участь в судовому засіданні зазначених осіб буде визнана судом необхідною, то розгляд справи відкладається в межах встановленого ЦПК строку розгляду і провадиться повторний їх виклик. Справа розглядається судом у відкритому судовому засіданні у встановленому ЦПК порядку з додержанням всіх принципів цивільного процесу. Рішення суду повинно бути оголошене в цьому ж судовому засіданні. Рішення суду в скарзі є остаточним, набирає законної сили негайно після його проголошення. Суд негайно, після проголошення рішення, видає заявникові його копію і одночасно надсилає копію рішення відповідній дільничній виборчій комісії чи дільничній комісії з референдуму для виконання, яка зобов'язана внести виправлення у списки виборців чи в списки громадян, які мають право брати участь у референдумі.

§ 3. Справи по скаргах на рішення і дії територіальної, окружної (територіальної) виборчої комісії по виборах депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, обласних рад і заявах про скасування рішення виборчої комісії

 

Процесуальний порядок розгляду цієї категорії справ встановлений статтями 243'-2435 ЦПК (глава ЗОА). Скарги на рішення територіальної, окружної (територіальної) виборчої комісії про відмову в реєстрації кандидата в депутати або на посаду голови ради, про скасування рішення про реєстрацію кандидата, з питань передвиборної агітації, про визнання виборів недійсними та заяви виборчої комісії про скасування рішення про реєстрацію кандидата у зв'язку з порушенням заборони використання підпорядкованих кандидату і довіреним особам засобів масової інформації для організації агітаційної роботи підсудні районним (міським) судам за місцем знаходження відповідної виборчої комісії.
Право на звернення до суду зі скаргою мають кандидат або його довірена особа на рішення окружної (територіальної) виборчої комісії про відмову в реєстрації кандидата, про скасування рішення про реєстрацію кандидата, з питань передвиборної агітації у триденний строк після прийняття рішення, а на рішення про визнання виборів недійсними — у триденний строк після обнародування територіальною виборчою комісією підсумків виборів.
Право на звернення до суду зі скаргою на рішення територіальної виборчої комісії з інших питань мають особи, за скаргами, заявами або зверненнями яких таке рішення було прийнято або яких воно стосується, у триденний строк після його прийняття.
Право на звернення до суду із заявою має окружна (територіальна) виборча комісія, яка зареєструвала кандидата, про скасування рішення про реєстрацію такого кандидата у зв'язку з порушенням заборони використання підпорядкованих кандидату і довіреній особі засобів масової інформації для організації агітаційної роботи.
Скарги на рішення територіальної, окружної (територіальної) виборчої комісії і заяви про скасування рішення виборчої комісії про реєстрацію кандидата підлягають розгляду судом у п'ятиденний строк.
При цьому не пізніше як за день до виборів повинні бути розглянуті скарги на рішення окружної (територіальної) виборчої комісії про відмову в реєстрації кандидата, про скасування рішення про реєстрацію кандидата, на рішення з питань передвиборної агітації і заяви про скасування рішення виборчої комісії.
У судове засідання для участі у розгляді справи обов'язково викликаються заявник, кандидат у депутати або на посаду голови ради, представник відповідної виборчої комісії.
Після розгляду справи суд виносить рішення, яким задовольняє чи відмовляє в задоволенні скарги, заяви.
У випадку встановлення, що виборчому законодавству не відповідають: відмова в реєстрації кандидата в депутати або на посаду голови ради, скасування рішення про реєстрацію кандидата, визнання виборів недійсними, вирішення питання щодо передвиборної агітації чи іншого питання, вимоги заяви про скасування рішення про реєстрацію кандидата, суд відповідно — задовольняє скаргу, скасовує рішення територіальної, окружної (територіальної) виборчої комісії чи визнає її дії незаконними і зобов'язує останню виконати передбачені виборчим законодавством дії, відмовляє в задоволенні заяви.
Встановивши, що: кандидат є особою, яка не може бути обраною; рішення про висунення кандидатом прийнято з порушенням встановленого порядку і є неправомочним; кандидат не подав необхідних для реєстрації документів чи документи виявилися недостовірними; суб'єкт, який висунув зареєстрованого кандидата, скасував свої рішення; кандидат втратив виборче право або право балотуватися по даному виборчому округу; в ході голосування чи під час підрахунку голосів допущено порушення законодавства про вибори, яке вплинуло на результати виборів; питання щодо передвиборної агітації чи інші питання, вирішені відповідно до закону; кандидат чи його довірена особа використовували для організації агітаційної роботи підпорядковані їм засоби масової інформації — суд відповідно відмовляє у задоволенні скарги, задовольняє заяву.
Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає, його копію суд негайно надсилає заявникові і відповідній територіальній, окружній (територіальній) комісії.
Проаналізований вище визначений гл. 30-А процесуальний порядок розгляду справ за скаргами на рішення і дії територіальної, окружної (територіальної) виборчої комісії з виборів депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, обласних рад і заяв про скасування рішень виборчої комісії підлягає застосуванню з врахуванням норм Закону України від 14 січня 1998 р. «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».
Законом значно розширений об'єкт і склад суб'єктів судового оскарження.
Відповідно до ст. 22 Закону можуть бути оскаржені місцевими осередками політичних партій (блоків), громадськими організаціями, зборами виборців, трудовими колективами, які висунули кандидатів, або їх уповноваженими особами, кандидатами, їх довіреними особами, а також виборцями рішення, дії або бездіяльність виборчої комісії: дільничної — протягом трьох днів до відповідної окружної комісії, окружної — до відповідної територіальної комісії. За результатами розгляду скарги відповідна виборча комісія видає заявникові мотивоване рішення.
Рішення територіальної виборчої комісії може бути протягом трьох днів оскаржено до суду, який розглядає скаргу, в п'ятиденний строк, але не пізніше як за день до виборів. У разі пропуску триденного строку на оскарження скарга залишається без розгляду. При визнанні судом рішення територіальної виборчої комісії таким, що суперечить закону, воно вважається нечинним у цілому або в частині, що йому суперечить.
Окремими нормами Закону передбачено: рішення окружної (територіальної) виборчої комісії щодо реєстрації або нереєстрації кандидата може бути оскаржено в порядку, встановленому Законом (ч. 7 ст. ЗО), окружна (територіальна) виборча комісія може прийняти рішення про зняття з реєстрації кандидата у разі порушення ним цього Закону, факт вчинення якого встановлено судом. Відповідна заява має бути розглянута протягом трьох днів після її надходження до суду, але не пізніше як за день до виборів (ч. 4 ст. 31).
Порушення вимог даного Закону кандидатом у депутати місцевої ради або кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови; їх довіреними особами тягне скасування територіальною виборчою комісією на підставі відповідного рішення суду своїх рішень (рішень відповідних виборчих комісій) про реєстрацію кандидата або про результати голосування та підсумки виборів у частині, що стосується відповідного кандидата (ч. 1 ст. 58). Підставами для скасування рішення виборчої комісії є обставини, визначені ч. 2 ст. 58 цього Закону.