В.Ф. Погорілко Конституційне право України

У переробленому та доопрацьованому виданні підручника, перше видання якого було удостоєне Премії імені Ярослава Мудрого 2007 року, висвітлюються основні положення навчальної дисципліни «Конституційне право України», зокрема: питання теорії конституціоналізму та конституційного права, основ конституційного ладу, конституційно-правового статусу лудини, форм безпосереднього народовладдя, конституційних основ організації і здійснення державної влади та місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою України і правової охорони Основного Закону. Враховані новели, зумовлені реалізацією Конституції України у чинному конституційному законодавстві, а також особливостями національного конституційного процесу в 2006-2009 роках. Розрахований на студентів вищих юридичних та неюридичних навчальних закладів, всіх, хто цікавиться проблемами конституційного права та Конституції України.

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала
1 ЗМІСТ
2 ПЕРЕДМОВА
3 РОЗДІЛ 1. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА, НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
4 РОЗДІЛ 2. СИСТЕМИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
5 РОЗДІЛ 3. ДЖЕРЕЛА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА
6 РОЗДІЛ 4. КОНСТИТУЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ ЗАКОН СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВИ
7 РОЗДІЛ 5. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
8 РОЗДІЛ 6. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
9 РОЗДІЛ 7. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ
10 РОЗДІЛ 8. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ
11 РОЗДІЛ 9. ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ
12 РОЗДІЛ 10. ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ - ЄДИНИЙ ОРГАН ЗАКОНОДАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
13 РОЗДІЛ 11. ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
14 РОЗДІЛ 12. ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ
15 РОЗДІЛ 13. КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
16 РОЗДІЛ 14. СУДИ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ В УКРАЇНІ
17 РОЗДІЛ 15. ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
18 РОЗДІЛ 16. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ
19 РОЗДІЛ 17. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
20 Додаток 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ У СФЕРІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
21 Додаток 2. РЕКОМЕНДОВАНА НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА З КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ