Додаток 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ У СФЕРІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ PDF Печать
Конституционное право - В.Ф. Погорілко Конституційне право України

 

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. / / Відомості Верховної Ради України. - 1996.-№30.-Ст. 141.

2. Про проголошення незалежності України: Постанова Верховної Ради України від 24 серпня 1991 р. № 1427 // Відомості Верховної Ради України. - 1991. -№ 38. - Ст. 502.

3. Декларація прав національностей України від 1 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 53. - Ст. 799.

4. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1990. - № 31. - Ст. 429

5. Європейська хартія місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. -2002.-№ 10;

6. Європейська хартія регіональних мов або мов меншин від 5 листопада 1992 р. // Офіційний вісник України. - 2006. - № 50. - Ст. 3381.

7. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Офіційний вісник України. - 2008. -№ 93. -Ст. 3103.

8. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 16 грудня 1966р. / / Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2002. - № 1.

9. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права від 16 грудня 1966 р. // Бюлетень Міністерства юстиції України. -2002.- №2.

10. Про Автономну Республіку Крим: Закон України від 17 березня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 11. - Ст. 69.

11. Про біженців: Закон України від 21 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 47. - Ст. 250.

12. Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим: Закон України від 10 лютого 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. -№29.-Ст. 191.

13. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 6 квітня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2004. -№30-31.-Ст. 382.

14. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 25 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2004. -№27-28.-Ст. 366.

15. Про вибори Президента України: Закон України від 5 березня 1999р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. -№ 14.-Ст. 81.

16. Про внесення амін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України: Закон України від 21 серпня 2009 р. // Голос України. - № 169. - С. 9-16.

17. Про визначення порядку обчислення скликань Верховної Ради України: Закон України від 1 лютого 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 8. - Ст. 52.

18. Про Вищу раду юстиції: Закон України від 15 січня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 25. - Ст. 146.

19. Про всеукраїнський та місцеві референдуми: Закон України від 3 липня 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. -№33.-Ст. 443.

20. Про громадянство України: Закон України від 18 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 13. - Ст. 65.

21. Про державні нагороди України: Закон України від 16 березня 2000 р. //Відомості Верховної Ради України.-2000.-21.-Ст. 162.

22. Про Державний Гімн України: Закон України від 6 березня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 24. - Ст. 163.

23. Про Державний реєстр виборців: Закон України від 22 лютого 2007 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2007. - № 20. - Ст. 282.

24. Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим: Закон України від 23 грудня 1998р. //Відомості Верховної Ради України. - 1999.-№5-6.-Ст. 43.

25. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 47. - Ст. 256.

26. Про імміграцію: Закон України від 7 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001.-№41.-Ст. 197.

27. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 16 травня 2008 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2008. - № 25. - Ст. 241.

28. Про комітети Верховної Ради України: Закон України від 4 квітня 1995 р. //Відомості Верховної Ради України.-1995.-№ 19.-Ст. 134.

29. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 49. - Ст. 272.

30. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. -№24.-Ст. 170.

31. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. -№20-21. -Ст. 190.

32. Про мови в Українській РСР: Закон України від 28 жовтня 1989 р. // Відомості Верховної Ради. - 1989. - Додаток до №45.-Ст. 631.

33. Про національні меншини в Україні: Закон України від 25 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 36. - Ст. 529.

34. Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 29. - Ст. 238.

35. Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення: Закон України від 23 вересня 1997 р. //Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 48. - Ст. 296.

36. Про об'єднання громадян: Закон України від 16 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. -1992. - № 34. -Ст. 504.

37. Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України: Закон України від 4 вересня 2008 р. // Офіційний вісник України. - 2009.-№12.-ст.351.

38. Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11 липня 2001р.// Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 48. – Ст. 254.

39. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №39.-Cт.351.

40. Про особливості участі громадян України з числа депортованих з Криму у виборах депутатів місцевих Рад в Автономній Республіці Крим: Закон України від 6 квітня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України.-1995.-№ 15.-Ст. 104.

41. Про політичні партії в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р. //Відомості Верховної Ради України.-2001.-№ 23.-Ст. 118.

42. Про порядок виїзду з України 1 в'їзду в Україну громадян України: Закон України від 21 січня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України.-1994.-№ 18.-Ст. 101.

43. Про порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою України: Закон України від 18 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 25. - Ст. 354.

44. Про порядок обчислення скликань представницьких органів місцевого самоврядування (рад): Закон України від 24 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 45. - Ст. 504.

45. Про правовий статус закордонних українців: Закон України від 4 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2004. -№25.-Ст.343.

46. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 4 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. -1994.-№23.-Ст. 161.

47. Про правонаступництво України: Закон України від 12 вересня 1991 р. / / Відомості Верховної Ради України. -1991. -№ 46. – Ст. 617.

48. Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим: Закон України від 2 березня 2000 р. // Відомості Верховної РадиУкраїни.-2000.-№21.-Ст. 158.

49. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 53. - Ст. 793.

50. Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 5 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. -№35.-Ст.237.

51. Про Рахункову палату: Закон України від 11 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - ] 996. - № 43 . - Ст. 212.

52. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України від 11 грудня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 15. - Ст. 232.

53. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - 25. -Ст. 283.

54. Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р. //Відомості Верховної Ради України. - 1992.-№27. - Ст. 382.

55. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. -№33.-Ст. 175.

56. Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим: Закон України від 22 грудня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2007. - № 14. - Ст. 168.

57. Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11 липня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 40. - Ст. 290.

58. Про статус народного депутата України: Закон України від 17 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. -№3.-Ст. 17.

59. Про столицю України - місто-герой Київ: Закон України від 15 січня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 11. – Ст. 79.

60. Про судоустрій України: Закон України від 7 лютого 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 27-28. - Ст. 180.

61. Про транскордонне співробітництво: Закон України від 24 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 45. - Ст. 499.

62. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 20. - Ст. 99.

63. Про Центральну виборчу комісію: Закон України від ЗО червня 2004 р. / / Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 36. - Ст. 448.

64. Регламент Верховної Ради України від 19 вересня 2008 р. № 547 // Відомості Верховної Ради України. - 2009. - № 1-2 . - Ст. 1; Відомості Верховної Ради України. - 2009. - № 3-4. - Ст. 1.

65. Про Державний прапор України: Постанова Верховної Ради України від 28 січня 1992 р. № 2067 // Відомості Верховної Ради України.-1992.-№ 19.-Ст. 257.

66. Про Національну конституційну раду: Указ Президента України від 27 грудня 2007 p. № 1294 // Офіційний вісник України. - 2007. -№99.-Ст.3583.

67. Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики: Постанова Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1378 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 42. - Ст. 2773.

68. Про затвердження Положення про реєстрацію асоціацій та інших добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 р. № 175 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 7. - Ст. 263.

69. Про затвердження Порядку оформлення 1 видачі посвідчення закордонного українця: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1531 // Офіційний вісник України. - 2004. -№46.-Ст.3020.

70. Про затвердження Правил оформлення і видачі службою громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб свідоцтва про належність до громадянства України: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 491 // Офіційний вісник України. - 2004. -№15.-Ст. 1053.

71. Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 // Офіційний вісник України. - 2007. - № 54. - Ст. 2180.

72. Про затвердження Типового положення про урядовий орган державного управління: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2000 р. № 386 // Офіційний вісник України. - 2000. -№8.-Ст .317.

73. Про затвердження Типового регламенту центрального органу виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1143 // Офіційний вісник України. - 2007. - № 71. -Ст.2681.

74. Про схвалення концепції проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про правовий статус закордонних українців": Розпорядження КМУ від 17 червня2009 р. № 665-р. // Урядовий кур'єр.-2009.-№125.

75. Про схвалення Концепції проекту Закону України "Про вплив громадськості на прийняття нормативно-правових актів від 22 квітня 2009р.: Розпорядження КМУ від 22 квітня 2009 р. № 448-р. //Урядовий кур'єр. - 2009. - № 84.