ЗМІСТ PDF Печать
Конституционное право - В.Ф. Погорілко Конституційне право України


ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ 1. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА, НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
1. Поняття конституційного права
2. Предмет і метод конституційного права
3. Принципи конституційного права України
4. Конституційне право як наука і навчальна дисципліна
Запитання для самоконтролю


РОЗДІЛ 2. СИСТЕМИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
1. Поняття системи конституційного права та її складові елементи
2. Інститути конституційного права України
3. Норми конституційного права
Запитання для самоконтролю


РОЗДІЛ 3. ДЖЕРЕЛА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА
1. Поняття джерел конституційного права України
2. Види джерел конституційного права
Запитання для самоконтролю


РОЗДІЛ 4. КОНСТИТУЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ ЗАКОН СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВИ
1. Поняття Конституції України
2. Історія Конституції України 1996 р.
3. Структура, система та функції Конституції України
4. Правова охорона Конституції України
Запитання для самоконтролю


РОЗДІЛ 5. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
1. Поняття та склад конституційно-правових відносин
2. Суб'єкти конституційно-правових відносин
3. Об'єкти конституційно-правових відносин
4. Юридичні факти в конституційно-правових відносинах
Запитання для самоконтролю


РОЗДІЛ 6. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
1. Поняття конституційно-правової відповідальності
2. Види конституційно-правової відповідальності
Запитання для самоконтролю


РОЗДІЛ 7. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ
1. Загальна характеристика конституційного ладу України
2. Конституційні основи державного ладу України
3. Конституційні основи суспільного ладу України
Запитання для самоконтролю


РОЗДІЛ 8. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ
1. Громадянство України і статус іноземців в Україні
2. Поняття та види прав і свобод людини і громадянина в Україні
3. Громадянські права і свободи людини і громадянина в Україні
4. Політичні права і свободи громадян України
5. Економічні права та свободи людини і громадянина в Україні
6. Соціальні права і свободи людини і громадянина в Україні
7. Культурні права і свободи людини і громадянина в Україні
8. Гарантії прав і свобод людини і громадянина в Україні
9. Обов'язки людини і громадянина в Україні
Запитання для самоконтролю


РОЗДІЛ 9. ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ
1. Поняття і види форм безпосереднього народовладдя в Україні
2. Вибори в Україні
3. Референдуми в Україні
Запитання для самоконтролю


РОЗДІЛ 10. ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ - ЄДИНИЙ ОРГАН ЗАКОНОДАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
1. Поняття Верховної Ради — парламенту України
2. Склад і структура Верховної Ради України
3. Функції та повноваження Верховної Ради України
4. Основні форми роботи Верховної Ради України
5. Законодавчий процес в Україні
6. Народні депутати України
7. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
Запитання для самоконтролю


РОЗДІЛ 11. ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
1. Загальна характеристика конституційно-правового статусу президента
2. Становлення інституту президента в Україні
3. Порядок виборів Президента України
4. Функції та повноваження Президента України
5. Підстави дострокового припинення повноважень Президента України
Запитання для самоконтролю


РОЗДІЛ 12. ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ
1. Поняття органів виконавчої влади та їх система
2. Кабінет Міністрів України — вищий орган у системі органів виконавчої влади України
3. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади
4. Місцеві органи виконавчої влади
Запитання для самоконтролю


РОЗДІЛ 13. КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
1. Поняття Конституційного Суду України
2. Порядок формування Конституційного Суду України
3. Функції та повноваження Конституційного Суду України
4. Структура та організація (порядок) діяльності Конституційного Суду України
Запитання для самоконтролю


РОЗДІЛ 14. СУДИ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ В УКРАЇНІ
1. Поняття судів загальної юрисдикції та їх види
2. Функції та повноваження судів загальної юрисдикції
3. Основні засади судочинства в Україні
Запитання для самоконтролю


РОЗДІЛ 15. ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
1. Поняття прокуратури України
2. Функції та повноваження прокуратури України
3. Акти органів прокуратури
Запитання для самоконтролю


РОЗДІЛ 16. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ
1. Поняття територіального устрою України
2. Система адміністративно-територіального устрою України
3. Автономна Республіка Крим - територіальна автономія у складі України
Запитання для самоконтролю


РОЗДІЛ 17. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
1. Поняття місцевого самоврядування
2. Система та функції місцевого самоврядування в Україні
3. Організаційно-правові форми місцевого самоврядування в Україні
4. Гарантії місцевого самоврядування в Україні
Запитання для самоконтролю