Печать
PDF

Розділ VIІ. Прокурорський нагляд за додержанням і застосуванням законів про захист прав неповнолітніх - § 7. Особливості нагляду за розслідуванням кримінальних справ про злочини, а також суспільно небезпечні діяння, скоєні неповнолітніми

Posted in Прокурорский надзор - Прокурорський нагляд в Україні (І.Є.Марочкін)

 

§ 7. Особливості нагляду за розслідуванням кримінальних справ про злочини, а також суспільно небезпечні діяння, скоєні неповнолітніми

Нагляд за розслідуванням кримінальних справ про злочини, а також суспільно небезпечні діяння неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності, здійснюється прокурором відповідно до вимог наказу Генерального прокурора України № 4/1 гн від 20.04.2004 “Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство”.
При цьому прокурори мають звертати особливу увагу на додержання правових гарантій, передбачених кримінально-процесуальним законодавством для неповнолітніх, законність їх затримання.
Прокурор перевіряє додержання вимог закону про те, щоб під час провадження попереднього слідства обов’язково з’ясовувалися: вік неповнолітнього (щоб запобігти притягненню до відповідальності осіб, які не досягли встановленого законом віку кримінальної відповідальності), стан його здоров’я та загального розвитку (для визначення ступеня осудності), характеристика особи, умови життя та виховання, обставини, які негативно впливають на підлітка, наявність дорослих підбурювачів та інших осіб, які втягли неповнолітнього у злочинну діяльність (ст. 433 КПК України). Прокурор має пред’являти суворі вимоги до неухильного виконання законів щодо вивчення особи неповнолітнього правопорушника, умов його виховання, виявлення обставин, які сприяли вчиненню злочину або суспільно небезпечного діяння. Особливої уваги потребує виконання вимог закону щодо притягнення до відповідальності осіб за втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, а також батьків, діти яких вчинили діяння, що містять ознаки злочину, до досягнення віку кримінальної відповідальності (п. 6 наказу Генерального прокурора України № 6/1 гн від 15.04.2004).
Якщо суспільно небезпечне діяння вчинила особа у віці від 11 років до настання віку, з якого можлива кримінальна відповідальність, то слідчий виносить мотивовану постанову про припинення справи та застосування до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру. Справа разом з постановою надсилається прокурору, від якого залежить наступне направлення її на розгляд суду (ч. 1 ст. 7-3 КПК України). Якщо встановлено, що особа, яка вчинила у віці від 11 до 14 років діяння, що підпадає під ознаки діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачене покарання у виді позбавлення волі понад п’ять років, і її необхідно у зв’язку з цим негайно ізолювати, то за постановою слідчого або органу дізнання, за згодою прокурора, за вмотивованим рішенням суду вона може бути поміщена до приймальника-розподільника для неповнолітніх на строк до 30 діб (ч. 2 ст. 73 КПК України).
Що стосується підлітків, які досягли віку, з якого можлива кримінальна відповідальність, то вони, якщо злочини не мають великої небезпеки, можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності. Відповідно до ст. 9 КПК України прокурор, а також слідчий за згодою прокурора на підставі, передбаченій ст. 97 КК України, виносять мотивовану постанову про направлення справи до суду для вирішення питання про звільнення від кримінальної відповідальності. В такому випадку неповнолітньому з додержанням вимог ст. 438 і 440 КПК України пред’являються обвинувачення і всі матеріали справи. В подальшому справа надсилається на розгляд суду. Згідно зі ст. 105 КК України до неповнолітнього можуть бути застосовані такі види примусових заходів виховного характеру: застереження; обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього; передача неповнолітнього під нагляд батьків чи осіб, що їх заміняють, чи під нагляд педагогічного чи трудового колективу за його згодою, а також окремих громадян на їх прохання; покладення на неповнолітнього, який досяг п’ятнадцятирічного віку і має майно, кошти або заробіток, обов’язку відшкодування заподіяних майнових збитків; направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи для дітей та підлітків до його виправлення, але на строк, що не перевищує трьох років.
Прокурор при здійсненні нагляду повинен вжити усіх необхідних заходів до того, щоб органи досудового слідства забезпечили захист неповнолітнього обвинуваченого, враховуючи, що у справах щодо неповнолітніх відмова від захисника неприпустима (ч. 2 ст. 46 КПК України).
Особливо уважно повинен підходити прокурор до вирішення питання про можливість взяття під варту неповнолітнього, виходячи з того, що цей захід може застосовуватися до підлітків тільки у виключних випадках (ст. 434 КПК України).
Під час перевірки кримінальних справ прокурор також з’ясовує, чи додержана вимога ст.438 КПК України в частині пред’явлення обвинувачення неповнолітньому у присутності захисника. Це стосується і пред’явлення матеріалів справи неповнолітньому обвинуваченому (ст. 440 КПК України).
У відповідності зі ст. 35 Закону України “Про прокуратуру” прокурор у судовому засіданні зобов’язаний вживати заходів до захисту інтересів держави та суспільства, прав та законних інтересів неповнолітніх, причому не тільки підсудних, а й потерпілих, свідків, інших учасників процесу, до усунень порушень закону, від кого б вони не виходили, у тому числі і від суду.
обить він це шляхом використання повноважень, закріплених у КПК України.