Печать
PDF

Розділ VIІ. Прокурорський нагляд за додержанням і застосуванням законів про захист прав неповнолітніх - § 3. Нагляд за додержанням трудових прав неповнолітніх

Posted in Прокурорский надзор - Прокурорський нагляд в Україні (І.Є.Марочкін)

 

§ 3. Нагляд за додержанням трудових прав неповнолітніх

Прокурорський нагляд за додержанням законів про працю неповнолітніх має своїм завданням засобами прокурорського реагування сприяти реалізації законодавства щодо бронювання та створення нових робочих місць для неповнолітніх, обов’язкового працевлаштування випускників загальноосвітніх і професійно-технічних закладів, охорони трудових прав неповнолітніх (п. 4.5. наказу Генерального прокурора України № 6/1 гн від 15.04.2004 “Про організацію діяльності органів прокуратури щодо захисту прав і свобод неповнолітніх”).Перевірки додержання законодавства про працю неповнолітніх можуть проводитися як в контролюючих органах (місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, служба зайнятості, інспекції з охорони праці, МСЕК та ін.), так і безпосередньо на підприємствах та в господарюючих організаціях, заснованих на різних формах власності. Приводами до проведення таких перевірок можуть бути скарги та заяви, матеріали засобів масової інформації, участі прокурора у засіданнях колегіальних органів, відомості про нещасні випадки з підлітками тощо.
Маючи інформацію про те, що керівники підприємств та організацій всупереч закону ухиляються від прийняття на роботу підлітків, прокурор витребує із виконкому міської (районної) ради відомості про квоту робочих місць для підлітків. У відповідності до ч.6 ст.7 Закону “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, при відмові в прийнятті на роботу підлітків, у межах встановленої квоти, з підприємств стягується штраф у розмірі середньорічного заробітку за кожну таку відмову. Повідомлення про такі порушення закону можуть стати для прокурора підставою до вжиття відповідних заходів реагування як щодо окремих підприємств та організацій, їх посадових осіб, так і в цілому по місту (району).
В той же час при перевірках виконання законів прокурори повинні вживати заходів щодо припинення такої форми експлуатації дитячої праці, як прийом на роботу підлітків, які не досягли віку, встановленого законом (ст. 188 КЗпП), тобто 16 років, а у виключних випадках — 15 років (за згодою профспілкового комітету) та з 14 років (учні шкіл, професійно-технічних закладів освіти для підготовки до праці за згодою одного з батьків або особи, що їх замінює). Перевіряючи закон, прокурор з’ясовує також, чи не було випадків використання підлітків на важких роботах або на роботах із шкідливими або важкими умовами праці, для переміщення вантажів, які перевищують встановлені норми; чи здійснюються попередні медичні огляди осіб, які не досягли 18-річного віку.
Важливою складовою перевірок додержання законів про працю неповнолітніх є виявлення можливих порушень режиму їхнього робочого часу та часу відпочинку. Ознайомлюючись за необхідності з табелями обліку робочого часу, іншими документами, одержуючи пояснення як від самих підлітків, так і від посадових осіб, прокурор встановлює, чи не порушувалися вимоги ст. 192 КЗпП в частині заборони залучення неповнолітніх до надурочних робіт, а також до роботи в нічний час та у вихідні дні; чи надаються підліткам відпустки встановленої тривалості, тобто один календарний місяць (ст. 75 КЗпП України), у літній час або за їхнім бажанням у будь-який інший період року; чи додержується порядок надання учбових відпусток неповнолітнім, які поєднують навчання з працею (статті 201–220 КЗпП України).
Як за скаргами підлітків, їхніх батьків та інших законних представників, так і з власної ініціативи прокурор повинен з’ясувати додержання вимог закону при звільненні неповнолітнього за ініціативою власника підприємства або уповноваженої ним особи. Крім додержання загального порядку звільнення, розірвання трудової угоди з особою, яка не досягла 18-річного віку, допускається лише за згодою районної, міської служби у справах неповнолітніх (ст. 198 КЗпП України).
Особливу увагу при здійсненні нагляду в цій сфері прокурори звертають на законність заходів щодо запобігання нещасних випадків та професійних захворювань підлітків. Для з’ясування технічних та техніко-юридичних аспектів цього питання, причин травматизму та умов, що їм сприяють, до перевірок залучаються представники органів контролю, інші спеціалісти. Перевірки питання проводяться також безпосередньо в органах контролю (інспекціях з охорони праці, санітарного нагляду тощо). Особлива увага при цьому приділяється фактам укриття від обліку нещасних випадків з підлітками, встановлення осіб, винних у цьому, та наслідків спричинення ушкодження здоров’я підлітків.
У відношенні винних посадових осіб прокурор порушує кримінальну справу (ст. 271 КК України) або притягає їх до адміністративної (ст. 41 КУпАП) та матеріальної відповідальності (п. 6 ч. 2 ст. 20 Закону “Про прокуратуру”).