Печать
PDF

Розділ VIІ. Прокурорський нагляд за додержанням і застосуванням законів про захист прав неповнолітніх - § 6. Нагляд за додержанням законів про попередження правопорушень серед неповнолітніх

Posted in Прокурорский надзор - Прокурорський нагляд в Україні (І.Є.Марочкін)

 

§ 6. Нагляд за додержанням законів про попередження правопорушень серед неповнолітніх

Профілактична роль прокурорського нагляду особливо яскраво проявляється в діяльності прокурорів щодо запобігання злочинам та іншим правопорушенням, які скоюють підлітки. При цьому головна увага прокурора повинна звертатися на виконання своїх обов’язків у цій частині службами у справах неповнолітніх, а також органами освіти, адміністраціями закладів освіти. Більш предметному проведенню наглядових заходів сприяє аналіз злочинів та інших правопорушень, за матеріалами якого прокурор може зробити певні висновки щодо причин та умов, що їм сприяють. До таких причин, зокрема, відносяться відсутність належної уваги до “важких” підлітків, які схильні до правопорушень, розповсюдженість у підлітковому середовищі наркоманії, пияцтва, а в останній час — і проституції, діяльність дорослих підбурювачів, які втягують дітей та підлітків у злочинну та іншу протиправну діяльність.
Серед контролюючих органів у сфері застосування законодавства про неповнолітніх ключове місце займають органи та служби у справах неповнолітніх, які створені у відповідності із Законом України “Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх” від 24.01.95 р. На ці органи накладається виконання організаційних, координаційних та контрольних функцій у вирішенні питань соціального захисту неповнолітніх, запобігання бездоглядності та правопорушенням серед дітей і підлітків; розробка та здійснення заходів щодо забезпечення прав, свобод та законних інтересів неповнолітніх, запобігання вчинення ними правопорушень, контроль за виконанням цих заходів, а також умовами утримання та виховання підлітків у спеціальних закладах для неповнолітніх, організація виховної роботи в навчально-виховних та позашкільних закладах, а також за місцем проживання.
Кримінальна міліція у справах неповнолітніх зобов’язана:
- проводити роботу, пов’язану з запобіганням правопорушень серед неповнолітніх;
- виявляти, припиняти та розкривати злочини, вчинені неповнолітніми;
- здійснювати досудову підготовку матеріалів про злочини, вчинені неповнолітніми, проводити дізнання у межах, визначених кримінально-процесуальним законодавством;
- здійснювати розшук неповнолітніх, які залишили сім’ї, навчально-виховні заклади та спеціальні установи для неповнолітніх;
- розглядати у межах своєї компетенції заяви та повідомлення про правопорушення, вчинені неповнолітніми;
- виявляти причини та умови, які сприяють здійсненню правопорушень неповнолітніми, вживати заходів до їх усунення, брати участь у правовому вихованні учнів;
- повертати підлітків до місць постійного мешкання, навчання або направляти їх до спеціальних установ для неповнолітніх, затримувати та повідомляти про неповнолітніх, які були підкинуті або заблукали, залишили сім’ю, навчально-виховний заклад; вести профілактичний облік неповнолітніх;
- виявляти дорослих, які залучають неповнолітніх до злочинної діяльності, проституції, наркоманії, жебракування, а також осіб, які займаються виготовленням та розповсюдженням порнографічної продукції, видань, які пропагують насильство, жорстокість, сексуальне розпутство;
- надсилати до відповідних служб у справах неповнолітніх відомості про неповнолітніх, які повернулися із загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації та скоїли правопорушення, за яке вжиті заходи громадського впливу або адміністративне стягнення; вживають спиртні напої або допускають немедичне вживання наркотичних та одурманюючих засобів; у віці до 16 років систематично кидають сім’ю, спеціальні навчально-виховні заклади, —для взяття їх на облік та проведення з ними профілактичної роботи, а також інформувати вказані служби про необхідність застосування до них заходів впливу або захисту;
- надавати допомогу органам освіти та охорони здоров’я у підготовці відповідних документів щодо оформлення особистих справ неповнолітніх, які направляються до загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації.
Під час перевірки виконання законів кримінальною міліцією прокурор має з’ясувати законність взяття на профілактичний облік неповнолітніх (звільнених з місць позбавлення волі, засуджених, у відношенні яких виконання вироку про позбавлення волі відстрочено, а також засуджених умовно або до виправних робіт; звинувачених у скоєнні злочину і не взятих під варту під час досудового слідства; що скоїли злочин, але звільнені від кримінальної відповідальності внаслідок застосування заходів громадського впливу, акта про амністію, до яких застосовані примусові заходи виховного характеру, а також ті, які вчинили суспільно небезпечні діяння до досягнення віку, з якого можлива кримінальна відповідальність; звільнених із спеціальних навчально-виховних закладів; яким лікувальним закладом встановлено діагноз “наркоманія”).
Особливої уваги потребує нагляд прокурора за додержанням законів в діяльності спеціальних установ для неповнолітніх. Важливою умовою ефективної прокурорсько-наглядової діяльності є розподіл об’єктів нагляду між прокурорами АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя та міжміськрайпрокурорами. Пунктом 2 наказу Генерального прокурора України № 6/1 гн від 15.04.2004. “Про організацію діяльності органів прокуратури щодо захисту прав і свобод неповнолітніх” передбачено, що нагляд за додержанням законів у спеціальних установах для неповнолітніх республіканського та обласного підпорядкування здійснюють галузеві підрозділи обласних і прирівняних до них прокуратур; міського (районного) — міжміськрайпрокурорами.
Перевірки у зазначених установах мають проводитись систематично:
- у приймальниках-розподільниках для неповнолітніх — щомісячно;
- у притулках для неповнолітніх — щоквартально;
- у загальноосвітніх школах і професійних училищах соціальної реабілітації, центрах медико-соціальної та соціально-психологічної реабілітації — не рідше одного разу на півріччя.
Під час перевірок прокурор звертає увагу на законність вміщення неповнолітнього до зазначеної установи, відповідність вимогам закону заходів впливу, що до нього застосовуються, забезпечення умов тримання неповнолітніх та додержання їх прав.
Перевірки виконання законодавства про боротьбу з пияцтвом та наркоманією, а також проституцією серед неповнолітніх можуть дати позитивний ефект, як правило, лише тоді, коли вони носять комплексний характер, охоплюють діяльність щодо застосування відповідних законодавчих актів службами у справах неповнолітніх, органами освіти, охорони здоров’я тощо з огляду на розповсюдженість подібних правопорушень та їх впливу на злочинність. Для цього прокурори витребовують із вказаних органів узагальнюючу інформацію про розповсюдженість правопорушень, статистичні дані тощо (п. 2 ч. 1 ст. 20 Закону України “Про прокуратуру”). Неповнота та неузгодженість такої інформації, якою володіють різні органи (наприклад, служба у справах неповнолітніх та міські, районні лікарні про кількість підлітків, які вживають наркотичні речовини), свідчить про відсутність належної взаємодії між ними у попередженні таких правопорушень і про те, що до таких підлітків не застосовуються належні заходи медично-правового характеру. Такі матеріали прокурорських перевірок мають обговорюватись на міжвідомчих нарадах із розробкою відповідних заходів щодо забезпечення виконання законів про профілактику правопорушень серед неповнолітніх.