Печать
PDF

Розділ VIІ. Прокурорський нагляд за додержанням і застосуванням законів про захист прав неповнолітніх - § 2. Нагляд за додержанням законів про права неповнолітніх, які потребують підвищеного соціального захисту

Posted in Прокурорский надзор - Прокурорський нагляд в Україні (І.Є.Марочкін)

 

§ 2. Нагляд за додержанням законів про права неповнолітніх, які потребують підвищеного соціального захисту

До числа дітей та підлітків, які потребують підвищеного соціального захисту, відносяться неповнолітні — сироти або напівсироти, які позбавлені батьківської опіки (наприклад, у зв’язку із засудженням батьків до позбавлення волі або позбавлення їх батьківських прав), які виховуються та навчаються у дитячих будинках та школах-інтернатах, а також діти-інваліди.
При здійсненні нагляду за додержанням майнових та інших прав і законних інтересів неповнолітніх прокурор, перш за все, перевіряє виконання органами опіки та піклування (ст. 19 Сімейного кодексу України) їх обов’язків щодо здійснення вказаних функцій. Органами, які безпосередньо ведуть справи з опіки та піклування, є відділи та управління освіти виконкомів міських рад та районних державних адміністрацій, а також виконкоми селищних та сільських рад, які здійснюють свою діяльність у відповідності з вимогами Сімейного кодексу України, законів, а також правил, які затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Під час перевірки законності рішень виконкомів рад за заявами про усиновлення дітей та виявлення фактів усиновлення з порушенням встановленого порядку (ст.ст. 223-228 Сімейного кодексу України) або всупереч інтересам дитини прокурор має право вимагати скасування всиновлення у судовому порядку (ст. 240 СК України).
Прокурором також звертається увага на наявність підстав для встановлення опіки або піклування; своєчасність влаштування дітей, які залишилися без батьківської турботи, шляхом встановлення над ними індивідуальної опіки, піклування або направлення до дитячих закладів.
Прокурори мають з’ясовувати також, чи контролюють органи опіки та піклування виконання відповідних обов’язків, як вони реагують на факти зловживань правами з боку опікунів та піклувальників, чи ставляться питання про визнання недійсними угод, які порушують права дітей (зокрема, щодо розпорядження їхнім житлом), чи відшкодовується їм майнова шкода, чи додержується порядок виплати грошової допомоги на дітей, які перебувають під опікою та піклуванням, тощо.
Складовою частиною прокурорського нагляду в цій сфері є перевірки своєчасності виявлення державними органами та громадськими організаціями осіб із числа батьків, які не виконують своїх обов’язків щодо утримання та виховання дітей, попередження бездоглядності та правопорушень. До таких батьків своєчасно повинні застосовуватися передбачені законодавством заходи, аж до вилучення дітей із неблагополучних сімей та визначення їх правового статусу, а також позбавлення батьківських прав.
Під час проведення перевірок додержання прав неповнолітніх, які знаходяться у дитячих будинках, інтернатних закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, основна увага повинна приділятися виконанню вимог закону про повноту забезпечення таких дітей харчуванням, одягом, здійсненню оздоровчих заходів та ін. Оскільки з’ясування пов’язаних з цим питань потребує спеціальних знань, до перевірки залучаються спеціалісти.
Неповнолітнім, які потребують підвищеного соціального захисту, виділяються грошова допомога та компенсаційні виплати за цільовими державними програмами (наприклад, “Діти України”, “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”). При здійсненні нагляду за додержанням цього законодавства головна увага звертається на те, чи своєчасно та у повному обсязі і за призначенням були використані вказані кошти, чи не було зловживань та розкрадань при їхньому розподілі.
Реагуючи на виявлені порушення прав підлітків, які потребують підвищеного соціального захисту, прокурор насамперед звертає увагу на своєчасне поновлення їх прав, використовуючи за необхідності процедуру їхнього захисту в порядку цивільного судочинства шляхом пред’явлення в інтересах підлітків позовів про визнання незаконними угод, про стягнення заборгованості із соціальних виплат, відшкодування шкоди, яка була завдана внаслідок незаконних дій або бездіяльності посадових осіб, опікунів, піклувальників тощо. З урахуванням характеру порушень використовуються й інші заходи прокурорського реагування.