Печать
PDF

Розділ VIІ. Прокурорський нагляд за додержанням і застосуванням законів про захист прав неповнолітніх

Posted in Прокурорский надзор - Прокурорський нагляд в Україні (І.Є.Марочкін)

Розділ VIІ. Прокурорський нагляд за додержанням і застосуванням законів про захист прав неповнолітніх

§ 1. Завдання прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів про захист прав неповнолітніх
§ 2. Нагляд за додержанням законів про права неповнолітніх, які потребують підвищеного соціального захисту
§ 3. Нагляд за додержанням трудових прав неповнолітніх
§ 4. Нагляд за додержанням законодавства про освіту
§ 5. Захист майнових прав неповнолітніх засобами прокурорського нагляду
§ 6. Нагляд за додержанням законів про попередження правопорушень серед неповнолітніх
§ 7. Особливості нагляду за розслідуванням кримінальних справ про злочини, а також суспільно небезпечні діяння, скоєні неповнолітніми

§ 1. Завдання прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів про захист прав неповнолітніх

Захист прав неповнолітніх є одним із пріоритетних напрямків наглядової діяльності органів прокуратури щодо захисту прав громадян (п. 2.4 наказу Генерального прокурора України № 6 гн від 15.04.2004 р. “Про організацію наглядової роботи органів прокуратури щодо захисту прав і свобод громадян та інтересів держави”).Законодавство, яке забезпечує права неповнолітніх, складається, перш за все, з норм міжнародного права (Конвенція ООН про права дитини, Пекінські правила тощо), Конституції України (статті 52, 53), які передбачають піклування держави про дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, гарантують доступність та безоплатність освіти в державних учбових закладах; численних законодавчих актів, (таких, як Закон України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”), урядових та відомчих актів, які розкривають механізм застосування законодавства про права неповнолітніх.
Відповідно до наказу Генерального прокурора України № 6/1 гн від 15.04.2004 р. “Про організацію діяльності органів прокуратури щодо захисту прав і свобод неповнолітніх”, основними завданнями на зазначеному напрямі діяльності є:
- захист прав і свобод неповнолітніх, гарантованих Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, законами України;
- нагляд за додержанням законів органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, на які покладено обов’язки щодо захисту прав дітей, профілактики правопорушень і бездоглядності;
- нагляд за додержанням законності в діяльності спеціальних установ для неповнолітніх: приймальників-розподільників, притулків, загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ соціальної реабілітації, центрів медико-соціальної реабілітації. Прокурори мають систематично висвітлювати в засобах масової інформації діяльність органів прокуратури щодо захисту прав дітей і підлітків, попередження серед них правопорушень, не допускати при цьому публічного оприлюднення відомостей, які б могли вказати на особу неповнолітнього правопорушника чи дитину, яка потерпіла від злочину (п. 9 наказу Генерального прокурора України № 6/1 гн від 15.04.2004).
Діяльність прокуратури щодо захисту прав і свобод неповнолітніх має комплексний характер і забезпечується під час виконання всіх функцій, покладених на органи прокуратури: нагляду за додержанням і застосуванням законів; нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство; представництва інтересів громадянина в суді у випадках, визначених законом; підтримання державного обвинувачення в суді; нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.