Господарське право: ч.2 (В.С. Мілаш)

В. С. Мілаш

 

Господарське право

 

Курс лекцій У двох частинах

Частина друга

Харків

«Право»

2010


Курс лекцій з господарського права присвячено питанням правового забезпечен­ня функціонування окремих ринкових сегментів. У систематизованому вигляді роз­глянуто особливості правового регулювання відносин, що виникають під час орга­нізації та провадження торговельної діяльності у межах внутрішнього господарсько­го обороту, зовнішньоекономічної інвестиційної й інноваційної та діяльності на ринку фінансових послуг.                                                                                 ’

Курс лекцій розрахований на студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів та факультетів.

 

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала
1 Господарське право: ч.2 (В.С. Мілаш)
2 Зміст Господарське право: ч.2 (В.С. Мілаш)
3 Вступ Господарське право: ч.2 (В.С. Мілаш)
4 Розділ 1 Правове регулювання торговельної діяльності
5 Розділ 2 Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
6 Розділ З Правове регулювання ринку фінансових послуг України
7 Розділ 4 Правове забезпечення інвестиційної діяльності в Україні
8 Розділ 5 Правове забезпечення інноваційної діяльності в Україні