Цивільний процес (А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов)

Цивільний процес (А.В.Андрушко, Ю.В.Білоусов, Р.О.Стефанчук, О.І.Угриновська та ін.)

У навчальному посібнику, побудованому за системою та положеннями Цивільного процесуального кодексу України 2004 року, розкриті загальні положення правового регулювання порядку розгляду та вирішення цивільних справ, а також окремі теоретичні проблеми науки цивільного процесуального права. Розкриваються інститути цивільного процесуального права, які складають його систему, у тому числі цивільні процесуальні правовідносини, докази та доказування, розвиток цивільного процесу за стадіями та провадженнями, процесуальні питання виконання судових рішень, а також загальні положення міжнародного цивільного процесу.
Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, викладачів, юристів-практиків. Може бути цікавим для усіх, хто цікавиться процесуальним порядком захисту цивільних прав фізичних та юридичних осіб.

© А.В.Андрушко, Ю.В.Білоусов, Р.О.Стефанчук, О.І.Угриновська та ін.

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала
1 Зміст (Цивільний процес (А.В.Андрушко, Ю.В.Білоусов, Р.О.Стефанчук, О.І.Угриновська та ін.))
2 Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
3 Глава 2. ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
4 Глава 3. ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ
5 Глава 4. СУД ЯК СУБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
6 Глава 5. СТОРОНИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
7 Глава 6. ТРЕТІ ОСОБИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
8 Глава 7. УЧАСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ОРГАНІВ ТА ОСІБ, ЯКИМ ЗАКОНОМ НАДАНО ПРАВО ЗАХИЩАТИ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ІНТЕРЕСИ ІНШИХ ОСІБ
9 Глава 8. ПРЕДСТАВНИЦТВО У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
10 Глава 9. ІНШІ УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
11 Глава 10. СТРОКИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
12 Глава 11. СУДОВІ ВИТРАТИ
13 Глава 12. ДОКАЗИ ТА ДОКАЗУВАННЯ
14 Глава 13. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
15 Глава 14. ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ
16 Глава 15. ПІДГОТОВКА СПРАВИ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ
17 Глава 16. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД
18 Глава 17. СУДОВІ РІШЕННЯ (ПОСТАНОВИ)
19 Глава 18. ЗАОЧНИЙ РОЗГЛЯД ЦИВІЛЬНОЇ СПРАВИ
20 Глава 19. НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
21 Глава 20. ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ
22 Глава 21. АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
23 Глава 22. КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
24 Глава 23. ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИНЯТКОВИМИ ТА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ
25 Глава 24. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ
26 Глава 25. МІЖНАРОДНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС
27 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ