Глава 9. ІНШІ УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Posted in Гражданское процессуальное право - Цивільний процес (А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов)

Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

 

Глава 9. ІНШІ УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


Для сприяння правильному та своєчасному розгляду та вирішенню цивільних справ у процесі крім осіб, які беруть участь у справі, залучаються інші учасники процесу, які не мають юридичної заінтересованості в результаті справи. Ними відповідно до ст. 47 ЦПК є: секретар судового засідання, судовий розпорядник, свідок, експерт, перекладач, спеціаліст, особа, яка надає правову допомогу.
Представників даної групи учасників цивільного процесу можна умовно поділити на дві підгрупи:
1) особи, які здійснюють організаційно-технічне забезпечення процесу;
2) особи, які сприяють розгляду і вирішенню справи по суті.
До першої групи відносяться секретар судового засідання та судовий розпорядник, до другої – свідки, експерт, спеціаліст, перекладач та особа, яка надає правову допомогу. На відміну від секретаря судового засідання та судового розпорядника, які є обов’язковими учасниками будь-якої справи, участь інших учасників цивільного процесу у справі носить факультативний характер, вони залучаються судом до участі у процесі залежно від обставин конкретної цивільної справи.

§ 1. Особи, які здійснюють організаційно-технічне забезпечення цивільного процесу
§ 2. Особи, які сприяють розгляду і вирішенню справи по суті

§ 1. Особи, які здійснюють організаційно-технічне забезпечення цивільного процесу

Представники цієї підгрупи учасників цивільного процесу перебувають у трудових відносинах з органом судової влади і здійснюють свої процесуальні функції в силу виконання службових повноважень.
Секретар судового засідання – це обов’язковий учасник цивільного процесу, який здійснює організаційно-технічне забезпечення процесу розгляду та вирішення цивільної справи. З цією метою секретар судового засідання:
- здійснює судові виклики і повідомлення;
- перевіряє наявність та з'ясовує причини відсутності осіб, яких було викликано до суду, і доповідає про це головуючому;
- забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами;
- веде журнал судового засідання;
- оформлює матеріали справи;
- виконує інші доручення головуючого, що стосуються розгляду справи;
- може уточнювати суть процесуальної дії з метою її правильного відображення в журналі судового засідання.
Даний учасник цивільного процесу здійснює свої повноваження не тільки в межах судового засідання чи стадії судового розгляду, а протягом усього ходу цивільного процесу у справі. Наприклад, судові виклики та повідомлення здійснюються на будь-якому етапі цивільного судочинства.
Судовий розпорядник – це учасник цивільного процесу, який здійснює організаційно-технічне забезпечення підготовки та проведення судового засідання в цивільній справі.
На відміну від секретаря судового засідання, діяльність якого спрямована на вирішення питань процесуального характеру (фіксація ходу розгляду та вирішення справи, забезпечення поінформованості учасників процесу про час і місце судового засідання тощо), судовий розпорядник вирішує питання, які стосуються організації та проведення конкретного судового засідання, порядок вирішення яких, як правило, не регулюється процесуальним законодавством. Судовий розпорядник згідно із ст. 49 ЦПК:
- забезпечує належний стан залу судового засідання і запрошує до нього учасників цивільного процесу;
- з урахуванням кількості місць та забезпечення порядку під час судового засідання визначає можливу кількість осіб, що можуть бути присутні у залі судового засідання;
- оголошує про вхід і вихід суду та пропонує всім присутнім встати;
- слідкує за додержанням порядку особами, присутніми у залі судового засідання;
- виконує розпорядження головуючого про приведення до присяги перекладача, експерта;
- під час судового засідання приймає від учасників цивільного процесу документи та інші матеріали i передає до суду;
- запрошує до залу судового засідання свідків та виконує вказівки головуючого щодо приведення їх до присяги;
- виконує інші доручення головуючого, пов’язані із створенням умов, необхідних для розгляду справи.
Тобто, дії судового розпорядника, у першу чергу, спрямовані на забезпечення порядку в судовому засіданні та зручних умов його проведення.