Зміст (Цивільний процес (А.В.Андрушко, Ю.В.Білоусов, Р.О.Стефанчук, О.І.Угриновська та ін.))

Posted in Гражданское процессуальное право - Цивільний процес (А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов)

Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Зміст (Цивільний процес (А.В.Андрушко, Ю.В.Білоусов, Р.О.Стефанчук, О.І.Угриновська та ін.))

Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
§ 1. Способи захисту цивільних прав
§ 2. Поняття цивільного процесуального права
§ 3. Місце цивільного процесуального права у системі права України
§ 4. Джерела цивільного процесуального права
§ 5. Цивільний процес: поняття, провадження, стадії
§ 6. Наука цивільного процесуального права

 

Глава 2. ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
§ 1. Поняття та система принципів цивільного процесуального права
§ 2. Зміст окремих принципів цивільного процесуального права

 

Глава 3. ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ
§ 1. Поняття та ознаки цивільних процесуальних правовідносин
§ 2. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних процесуальних правовідносин
§ 3. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин
§ 4. Об’єкт і зміст цивільних процесуальних правовідносин

 

Глава 4. СУД ЯК СУБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
§ 1. Суд – обов’язковий суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин
§ 2. Склад суду. Відводи
§ 3. Цивільна юрисдикція суду
§ 4. Підсудність

 

Глава 5. СТОРОНИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
§ 1. Поняття, ознаки та правовий статус сторін
§ 2. Процесуальна співучасть
§ 3. Заміна неналежної відповідача
§ 4. Процесуальне правонаступництво

 

Глава 6. ТРЕТІ ОСОБИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
§ 1. Поняття та ознаки третіх осіб
§ 2. Треті особи, які заявлять самостійні вимоги щодо предмета спору
§ 3. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору

 

Глава 7. УЧАСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ОРГАНІВ ТА ОСІБ, ЯКИМ ЗАКОНОМ НАДАНО ПРАВО ЗАХИЩАТИ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ІНТЕРЕСИ ІНШИХ ОСІБ
§ 1. Мета та підстави участі у цивільному процесі
§ 2. Форми участі у цивільному процесі

 

Глава 8. ПРЕДСТАВНИЦТВО У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
§ 1. Поняття, значення та види представництва у цивільному процесі
§ 2. Процесуально-правове становище представника в цивільному процесі

 

Глава 9. ІНШІ УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
§ 1. Особи, які здійснюють організаційно-технічне забезпечення цивільного процесу
§ 2. Особи, які сприяють розгляду і вирішенню справи по суті

 

Глава 10. СТРОКИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
§ 1. Поняття, значення та види цивільних процесуальних строків
§ 2. Обчислення, зупинення, поновлення і продовження цивільних процесуальних строків

 

Глава 11. СУДОВІ ВИТРАТИ
§ 1. Поняття та види судових витрат
§ 2. Судовий збір
§ 3. Витрати, пов’язані із розглядом справи
§ 4. Розподіл судових витрат

 

Глава 12. ДОКАЗИ ТА ДОКАЗУВАННЯ
§ 1. Поняття та види доказів
§ 2. Доказування
§ 3. Засоби доказування
§ 4. Забезпечення доказів

 

Глава 13. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
§ 1. Поняття та значення позовного провадження
§ 2. Поняття, види та елементи позову
§ 3. Способи захисту відповідача від заявленого позову
§ 4. Зміни у позовному спорі
§ 5. Забезпечення позову

 

Глава 14. ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ
§ 1. Передумови відкриття провадження
§ 2. Процесуальний порядок відкриття провадження у справі

 

Глава 15. ПІДГОТОВКА СПРАВИ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ
§ 1. Поняття, мета, завдання та значення підготовки справи до судового розгляду
§ 2. Процесуальний порядок підготовки цивільних справ до судового розгляду
§ 3. Судові виклики та повідомлення

 

Глава 16. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД
§ 1. Поняття, значення та порядок судового розгляду цивільної справи
§ 2. Судове засідання як процесуальна форма розгляду та вирішення цивільної справи
§ 3. Ускладнення у ході судового розгляду цивільних справ
§ 4. Фіксування цивільного процесу

 

Глава 17. СУДОВІ РІШЕННЯ (ПОСТАНОВИ)
§ 1. Поняття, суть та види судових рішень (постанов)
§ 2. Рішення суду та його види
§ 3. Вимоги, яким повинно відповідати рішення суду
§ 4. Законна сила рішення суду
§ 5. Усунення недоліків рішення судом, який його ухвалив
§ 6. Ухвали суду першої інстанції

 

Глава 18. ЗАОЧНИЙ РОЗГЛЯД ЦИВІЛЬНОЇ СПРАВИ
§ 1. Поняття та особливості заочного розгляду цивільної справи
§ 2. Заочне рішення

 

Глава 19. НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
§ 1. Поняття та особливості наказного провадження
§ 2. Розгляд справи у порядку наказного провадження
§ 3. Судовий наказ

 

Глава 20. ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ
§ 1. Поняття та значення окремого провадження
§ 2. Загальні правила розгляду та вирішення справ окремого провадження
§ 3. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи
§ 4. Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності
§ 5. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою
§ 6. Усиновлення
§ 7. Встановлення фактів, що мають юридичне значення
§ 8. Відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі
§ 9. Передача безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність
§ 10. Визнання спадщини відумерлою
§ 11. Надання психіатричної допомоги у примусовому порядку
§ 12. Обов’язкова госпіталізація до протитуберкульозного закладу
§ 13. Розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб

 

Глава 21. АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
§ 1. Суть та значення апеляційного провадження
§ 2. Право апеляційного провадження та порядок його реалізації
§ 3. Підготовка та порядок розгляду справи апеляційним судом
§ 4. Повноваження суду апеляційної інстанції
§ 5. Ухвали та рішення та суду апеляційної інстанції

 

Глава 22. КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
§ 1. Суть та значення касаційного провадження
§ 2. Право касаційного оскарження та процесуальний порядок його реалізації
§ 3. Порушення касаційного провадження, підготовка та розгляд справи судом касаційної інстанції
§ 4. Повноваження суду касаційної інстанції

 

Глава 23. ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИНЯТКОВИМИ ТА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ
§ 1. Поняття та особливості провадження у зв’язку з винятковими обставинами
§ 2. Поняття та особливості провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами

 

Глава 24. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ
§ 1. Виконання судових рішень як стадія цивільного процесу
§ 2. Суд у процесі виконання судових рішень
§ 3. Судовий контроль за виконанням судових рішень
§ 4. Поворот виконання

 

Глава 25. МІЖНАРОДНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС
§ 1. Поняття та джерела міжнародного цивільного процесуального права
§ 2. Право на судовий захист та правовий статус іноземців, осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб та держав у цивільному процесі
§ 3. Підсудність цивільних справ з іноземним елементом. Підготовка та розгляд справи
§ 4. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ