Науково-практичний коментар КАС України

Науково-практичний коментар Кодексу адмiнiстративного судочинства України

Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов [та ін.]; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. –704 с.

Науково-практичний коментар Кодексу адмiнiстративного судочинства України видано під загальною редакцією Голови Вищого адміністративного суду України, судді вищого кваліфікаційного класу, заслуженого юриста України Олександра Пасенюка та укладено суддями ВАСУ, Верховного Суду України, а також іншими висококваліфікованими спеціалістами в галузі адміністративного права.

Видання розраховане на суддiв, працiвникiв органiв державної влади, мiсцевого самоврядування, прокуратури та iнших правоохоронних органiв, студентiв, викладачiв i науковцiв вищих навчальних закладiв, адвокатiв, практикуючих юристiв.

У Коментарi здiйснено класичний постатейний системно-структурний аналiз правових норм. Наведенi практичнi пiдходи вирiшення складних питань практики адмiнiстративного судочинства, здiйснено ретельне коментування особливостей адмiнсудочинства.

Особливiсть Коментаря полягає в тому, що бiльшiсть авторiв — суддi Верховного Суду України та Вищого адмiнiстративного суду України i розробники Кодексу адмiнiстративного судочинства України.


Науково-практичний коментар Кодексу адмiнiстративного судочинства України надруковано редакцією наукової та навчальної літератури «Юрінком Інтер». Наклад – 3000 примірників.


Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
51 Стаття 50. Сторони 3785
52 Стаття 51. Права та обов'язки сторін 4548
53 Стаття 52. Заміна неналежної сторони 13022
54 Стаття 53. Треті особи 10403
55 Стаття 54. Права та обов'язки третіх осіб 2841
56 Стаття 55. Процесуальне правонаступництво 6038
57 Стаття 56. Представники 8427
58 Стаття 57. Особи, які не можуть бути представниками 3059
59 Стаття 58. Документи, що підтверджують повноваження представників 11700
60 Стаття 59. Повноваження представника в суді 4658
61 Стаття 60. Участь у справі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб 5738
62 Стаття 61. Особливості повноважень органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб у суді 2239
63 Стаття 62. Особи, які є іншими учасниками адміністративного процесу 1924
64 Стаття 63. Секретар судового засідання 5820
65 Стаття 64. Судовий розпорядник 3655
66 Стаття 65. Свідок 9619
67 Стаття 66. Експерт 3191
68 Стаття 67. Спеціаліст 3115
69 Стаття 68. Перекладач 3512
70 Стаття 69. Поняття доказів 5185
71 Стаття 70. Належність та допустимість доказів 5122
72 Стаття 71. Обов'язок доказування 10002
73 Стаття 72. Підстави для звільнення від доказування 5588
74 Стаття 73. Забезпечення доказів 2136
75 Стаття 74. Способи забезпечення доказів 3763
76 Стаття 75. Заява про забезпечення доказів та порядок її розгляду 5651
77 Стаття 76. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників 2346
78 Стаття 77. Показання свідка 1563
79 Стаття 78. Допит свідка за місцем або у місці його проживання (перебування) 2225
80 Стаття 79. Письмові докази 4715
81 Стаття 80. Речові докази 2639
82 Стаття 81. Призначення судової експертизи 3835
83 Стаття 82. Висновок експерта 4133
84 Стаття 83. Комісійна експертиза 4726
85 Стаття 84. Комплексна експертиза 3720
86 Стаття 85. Додаткова і повторна експертизи 5360
87 Стаття 86. Оцінка доказів 3525
88 Стаття 87. Види судових витрат 2303
89 Стаття 88. Зменшення розміру судових витрат або звільнення від їх оплати, відстрочення та розстрочення судових витрат 4730
90 Стаття 89. Виключена. 1113
91 Стаття 90. Витрати на правову допомогу 2787
92 Стаття 91. Витрати сторін та їхніх представників, що пов'язані із прибуттям до суду 2055
93 Стаття 92. Витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз 2971
94 Стаття 93. Витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів на місці та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи 1265
95 Стаття 94. Розподіл судових витрат 5014
96 Стаття 95. Розподіл витрат у разі відмови позивача від адміністративного позову 1439
97 Стаття 96. Судові витрати, пов'язані з примиренням сторін 1114
98 Стаття 97. Визначення розміру судових витрат 1415
99 Стаття 98. Рішення щодо судових витрат 1880
100 Стаття 99. Строк звернення до адміністративного суду 27253
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 Следующая > Последняя >>
Страница 2 из 6