Науково-практичний коментар КАС України

Науково-практичний коментар Кодексу адмiнiстративного судочинства України

Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов [та ін.]; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. –704 с.

Науково-практичний коментар КАС України
Науково-практичний коментар Кодексу адмiнiстративного судочинства України видано під загальною редакцією Голови Вищого адміністративного суду України, судді вищого кваліфікаційного класу, заслуженого юриста України Олександра Пасенюка та укладено суддями ВАСУ, Верховного Суду України, а також іншими висококваліфікованими спеціалістами в галузі адміністративного права.

Видання розраховане на суддiв, працiвникiв органiв державної влади, мiсцевого самоврядування, прокуратури та iнших правоохоронних органiв, студентiв, викладачiв i науковцiв вищих навчальних закладiв, адвокатiв, практикуючих юристiв.

У Коментарi здiйснено класичний постатейний системно-структурний аналiз правових норм. Наведенi практичнi пiдходи вирiшення складних питань практики адмiнiстративного судочинства, здiйснено ретельне коментування особливостей адмiнсудочинства.

Особливiсть Коментаря полягає в тому, що бiльшiсть авторiв — суддi Верховного Суду України та Вищого адмiнiстративного суду України i розробники Кодексу адмiнiстративного судочинства України.


Науково-практичний коментар Кодексу адмiнiстративного судочинства України надруковано редакцією наукової та навчальної літератури «Юрінком Інтер». Наклад – 3000 примірників.


Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
51 Стаття 50. Сторони
52 Стаття 51. Права та обов'язки сторін
53 Стаття 52. Заміна неналежної сторони
54 Стаття 53. Треті особи
55 Стаття 54. Права та обов'язки третіх осіб
56 Стаття 55. Процесуальне правонаступництво
57 Стаття 56. Представники
58 Стаття 57. Особи, які не можуть бути представниками
59 Стаття 58. Документи, що підтверджують повноваження представників
60 Стаття 59. Повноваження представника в суді
61 Стаття 60. Участь у справі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб
62 Стаття 61. Особливості повноважень органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб у суді
63 Стаття 62. Особи, які є іншими учасниками адміністративного процесу
64 Стаття 63. Секретар судового засідання
65 Стаття 64. Судовий розпорядник
66 Стаття 65. Свідок
67 Стаття 66. Експерт
68 Стаття 67. Спеціаліст
69 Стаття 68. Перекладач
70 Стаття 69. Поняття доказів
71 Стаття 70. Належність та допустимість доказів
72 Стаття 71. Обов'язок доказування
73 Стаття 72. Підстави для звільнення від доказування
74 Стаття 73. Забезпечення доказів
75 Стаття 74. Способи забезпечення доказів
76 Стаття 75. Заява про забезпечення доказів та порядок її розгляду
77 Стаття 76. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників
78 Стаття 77. Показання свідка
79 Стаття 78. Допит свідка за місцем або у місці його проживання (перебування)
80 Стаття 79. Письмові докази
81 Стаття 80. Речові докази
82 Стаття 81. Призначення судової експертизи
83 Стаття 82. Висновок експерта
84 Стаття 83. Комісійна експертиза
85 Стаття 84. Комплексна експертиза
86 Стаття 85. Додаткова і повторна експертизи
87 Стаття 86. Оцінка доказів
88 Стаття 87. Види судових витрат
89 Стаття 88. Зменшення розміру судових витрат або звільнення від їх оплати, відстрочення та розстрочення судових витрат
90 Стаття 89. Виключена.
91 Стаття 90. Витрати на правову допомогу
92 Стаття 91. Витрати сторін та їхніх представників, що пов'язані із прибуттям до суду
93 Стаття 92. Витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз
94 Стаття 93. Витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів на місці та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи
95 Стаття 94. Розподіл судових витрат
96 Стаття 95. Розподіл витрат у разі відмови позивача від адміністративного позову
97 Стаття 96. Судові витрати, пов'язані з примиренням сторін
98 Стаття 97. Визначення розміру судових витрат
99 Стаття 98. Рішення щодо судових витрат
100 Стаття 99. Строк звернення до адміністративного суду
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 Следующая > Последняя >>
Страница 2 из 6