Науково-практичний коментар КАС України

Науково-практичний коментар Кодексу адмiнiстративного судочинства України

Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов [та ін.]; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. –704 с.

Науково-практичний коментар Кодексу адмiнiстративного судочинства України видано під загальною редакцією Голови Вищого адміністративного суду України, судді вищого кваліфікаційного класу, заслуженого юриста України Олександра Пасенюка та укладено суддями ВАСУ, Верховного Суду України, а також іншими висококваліфікованими спеціалістами в галузі адміністративного права.

Видання розраховане на суддiв, працiвникiв органiв державної влади, мiсцевого самоврядування, прокуратури та iнших правоохоронних органiв, студентiв, викладачiв i науковцiв вищих навчальних закладiв, адвокатiв, практикуючих юристiв.

У Коментарi здiйснено класичний постатейний системно-структурний аналiз правових норм. Наведенi практичнi пiдходи вирiшення складних питань практики адмiнiстративного судочинства, здiйснено ретельне коментування особливостей адмiнсудочинства.

Особливiсть Коментаря полягає в тому, що бiльшiсть авторiв — суддi Верховного Суду України та Вищого адмiнiстративного суду України i розробники Кодексу адмiнiстративного судочинства України.


Науково-практичний коментар Кодексу адмiнiстративного судочинства України надруковано редакцією наукової та навчальної літератури «Юрінком Інтер». Наклад – 3000 примірників.


Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
151 Стаття 144. Дослідження змісту особистих паперів, листів, записів телефонних розмов, телеграм та інших видів кореспонденції 1637
152 Стаття 145. Дослідження речових доказів 1675
153 Стаття 146. Дослідження звуко- і відеозаписів 2363
154 Стаття 147. Огляд доказів на місці 1168
155 Стаття 148. Дослідження висновку експерта 1916
156 Стаття 149. Консультації та роз'яснення спеціаліста 1275
157 Стаття 150. Відкладення розгляду справи або оголошення перерви в її розгляді 11302
158 Стаття 151. Закінчення з'ясування обставин та перевірки їх доказами 1377
159 Стаття 152. Судові дебати 4980
160 Стаття 153. Вихід суду для ухвалення рішення 1687
161 Стаття 154. Таємниця нарадчої кімнати 2214
162 Стаття 155. Залишення позовної заяви без розгляду 12325
163 Стаття 156. Зупинення та поновлення провадження у справі 11039
164 Стаття 157. Закриття провадження у справі 9328
165 Стаття 158. Види судових рішень 2779
166 Стаття 159. Законність і обґрунтованість судового рішення 6016
167 Стаття 160. Порядок ухвалення судових рішень, їх форма 6206
168 Стаття 161. Питання, які вирішує суд при прийнятті постанови 2436
169 Стаття 162. Повноваження суду при вирішенні справи 5518
170 Стаття 163. Зміст постанови 5919
171 Стаття 164. Постанова щодо частини позовних вимог 1724
172 Стаття 165. Зміст ухвали 3936
173 Стаття 166. Окремі ухвали суду 5160
174 Стаття 167. Проголошення судового рішення, видача або направлення судового рішення особам, які беруть участь у справі, та особам, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права, свободи, інтереси чи обов'язки 1773
175 Стаття 168. Додаткове судове рішення 5836
176 Стаття 169. Виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні 9230
177 Стаття 170. Роз'яснення судового рішення 11986
178 Стаття 171. Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та інших суб'єктів владних повноважень 3070
179 Стаття 171(1). Особливості провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 2249
180 Стаття 171(2). Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності 2868
181 Стаття 172. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій 3259
182 Стаття 173. Особливості провадження у справах щодо уточнення списку виборців 3281
183 Стаття 174. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творч 3468
184 Стаття 175. Особливості провадження у справах щодо оскарження дій або бездіяльності кандидатів, їхніх довірених осіб, партії (блоку), місцевої організації партії, їхніх посадових осіб та уповноважених осіб, ініціативних груп референдуму, інших суб'єктів 1447
185 Стаття 176. Особливості провадження у справах, пов'язаних із виборами Президента України 1625
186 Стаття 177. Особливості судових рішень за наслідками розгляду справ, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, та їх оскарження 1789
187 Стаття 178. Особливості здійснення представництва у справах, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму 1111
188 Стаття 179. Особливості обчислення строків у справах, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, та наслідки їх порушення 1786
189 Стаття 180. Особливості провадження у справах про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності 2401
190 Стаття 181. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби 5678
191 Стаття 182. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами суб'єктів владних повноважень про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання 2967
192 Стаття 183. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання 2374
193 Стаття 183(1). Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про примусове відчуження земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності 1387
194 Стаття 183(2). Скорочене провадження 4163
195 Стаття 183(3). Особливості провадження у справах за зверненням органів державної податкової служби 1968
196 Стаття 183(4). Особливості провадження у справах за зверненням Служби безпеки України щодо накладення арешту на активи, що пов'язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення 858
197 Стаття 183(5). Особливості провадження у справах за адміністративними позовами з приводу видворення іноземців та осіб без громадянства 1525
198 Стаття 184. Суд апеляційної інстанції 2760
199 Стаття 185. Право на апеляційне оскарження 7636
200 Стаття 186. Порядок і строки апеляційного оскарження 14778
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 Следующая > Последняя >>
Страница 4 из 6