Науково-практичний коментар КАС України

Науково-практичний коментар Кодексу адмiнiстративного судочинства України

Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов [та ін.]; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. –704 с.

Науково-практичний коментар КАС України
Науково-практичний коментар Кодексу адмiнiстративного судочинства України видано під загальною редакцією Голови Вищого адміністративного суду України, судді вищого кваліфікаційного класу, заслуженого юриста України Олександра Пасенюка та укладено суддями ВАСУ, Верховного Суду України, а також іншими висококваліфікованими спеціалістами в галузі адміністративного права.

Видання розраховане на суддiв, працiвникiв органiв державної влади, мiсцевого самоврядування, прокуратури та iнших правоохоронних органiв, студентiв, викладачiв i науковцiв вищих навчальних закладiв, адвокатiв, практикуючих юристiв.

У Коментарi здiйснено класичний постатейний системно-структурний аналiз правових норм. Наведенi практичнi пiдходи вирiшення складних питань практики адмiнiстративного судочинства, здiйснено ретельне коментування особливостей адмiнсудочинства.

Особливiсть Коментаря полягає в тому, що бiльшiсть авторiв — суддi Верховного Суду України та Вищого адмiнiстративного суду України i розробники Кодексу адмiнiстративного судочинства України.


Науково-практичний коментар Кодексу адмiнiстративного судочинства України надруковано редакцією наукової та навчальної літератури «Юрінком Інтер». Наклад – 3000 примірників.


Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
151 Стаття 144. Дослідження змісту особистих паперів, листів, записів телефонних розмов, телеграм та інших видів кореспонденції
152 Стаття 145. Дослідження речових доказів
153 Стаття 146. Дослідження звуко- і відеозаписів
154 Стаття 147. Огляд доказів на місці
155 Стаття 148. Дослідження висновку експерта
156 Стаття 149. Консультації та роз'яснення спеціаліста
157 Стаття 150. Відкладення розгляду справи або оголошення перерви в її розгляді
158 Стаття 151. Закінчення з'ясування обставин та перевірки їх доказами
159 Стаття 152. Судові дебати
160 Стаття 153. Вихід суду для ухвалення рішення
161 Стаття 154. Таємниця нарадчої кімнати
162 Стаття 155. Залишення позовної заяви без розгляду
163 Стаття 156. Зупинення та поновлення провадження у справі
164 Стаття 157. Закриття провадження у справі
165 Стаття 158. Види судових рішень
166 Стаття 159. Законність і обґрунтованість судового рішення
167 Стаття 160. Порядок ухвалення судових рішень, їх форма
168 Стаття 161. Питання, які вирішує суд при прийнятті постанови
169 Стаття 162. Повноваження суду при вирішенні справи
170 Стаття 163. Зміст постанови
171 Стаття 164. Постанова щодо частини позовних вимог
172 Стаття 165. Зміст ухвали
173 Стаття 166. Окремі ухвали суду
174 Стаття 167. Проголошення судового рішення, видача або направлення судового рішення особам, які беруть участь у справі, та особам, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права, свободи, інтереси чи обов'язки
175 Стаття 168. Додаткове судове рішення
176 Стаття 169. Виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні
177 Стаття 170. Роз'яснення судового рішення
178 Стаття 171. Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та інших суб'єктів владних повноважень
179 Стаття 171(1). Особливості провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
180 Стаття 171(2). Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності
181 Стаття 172. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій
182 Стаття 173. Особливості провадження у справах щодо уточнення списку виборців
183 Стаття 174. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творч
184 Стаття 175. Особливості провадження у справах щодо оскарження дій або бездіяльності кандидатів, їхніх довірених осіб, партії (блоку), місцевої організації партії, їхніх посадових осіб та уповноважених осіб, ініціативних груп референдуму, інших суб'єктів
185 Стаття 176. Особливості провадження у справах, пов'язаних із виборами Президента України
186 Стаття 177. Особливості судових рішень за наслідками розгляду справ, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, та їх оскарження
187 Стаття 178. Особливості здійснення представництва у справах, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму
188 Стаття 179. Особливості обчислення строків у справах, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, та наслідки їх порушення
189 Стаття 180. Особливості провадження у справах про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності
190 Стаття 181. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби
191 Стаття 182. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами суб'єктів владних повноважень про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання
192 Стаття 183. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання
193 Стаття 183(1). Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про примусове відчуження земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності
194 Стаття 183(2). Скорочене провадження
195 Стаття 183(3). Особливості провадження у справах за зверненням органів державної податкової служби
196 Стаття 183(4). Особливості провадження у справах за зверненням Служби безпеки України щодо накладення арешту на активи, що пов'язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення
197 Стаття 183(5). Особливості провадження у справах за адміністративними позовами з приводу видворення іноземців та осіб без громадянства
198 Стаття 184. Суд апеляційної інстанції
199 Стаття 185. Право на апеляційне оскарження
200 Стаття 186. Порядок і строки апеляційного оскарження
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 Следующая > Последняя >>
Страница 4 из 6