Науково-практичний коментар КАС України

Науково-практичний коментар Кодексу адмiнiстративного судочинства України

Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов [та ін.]; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. –704 с.

Науково-практичний коментар Кодексу адмiнiстративного судочинства України видано під загальною редакцією Голови Вищого адміністративного суду України, судді вищого кваліфікаційного класу, заслуженого юриста України Олександра Пасенюка та укладено суддями ВАСУ, Верховного Суду України, а також іншими висококваліфікованими спеціалістами в галузі адміністративного права.

Видання розраховане на суддiв, працiвникiв органiв державної влади, мiсцевого самоврядування, прокуратури та iнших правоохоронних органiв, студентiв, викладачiв i науковцiв вищих навчальних закладiв, адвокатiв, практикуючих юристiв.

У Коментарi здiйснено класичний постатейний системно-структурний аналiз правових норм. Наведенi практичнi пiдходи вирiшення складних питань практики адмiнiстративного судочинства, здiйснено ретельне коментування особливостей адмiнсудочинства.

Особливiсть Коментаря полягає в тому, що бiльшiсть авторiв — суддi Верховного Суду України та Вищого адмiнiстративного суду України i розробники Кодексу адмiнiстративного судочинства України.


Науково-практичний коментар Кодексу адмiнiстративного судочинства України надруковано редакцією наукової та навчальної літератури «Юрінком Інтер». Наклад – 3000 примірників.


Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
101 Стаття 100. Наслідки пропущення строків звернення до адміністративного суду 6659
102 Стаття 101. Процесуальні строки 3510
103 Стаття 102. Поновлення та продовження процесуальних строків 9886
104 Стаття 103. Обчислення процесуального строку 4294
105 Стаття 104. Пред'явлення адміністративного позову 2797
106 Стаття 105. Форма і зміст адміністративного позову 8156
107 Стаття 106. Вимоги до позовної заяви 5815
108 Стаття 107. Відкриття провадження в адміністративній справі 3976
109 таття 108. Залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви 8265
110 Стаття 109. Відмова у відкритті провадження в адміністративній справі 6141
111 Стаття 110. Підготовка справи до судового розгляду 3713
112 Стаття 111. Попереднє судове засідання 3757
113 Стаття 112. Відмова від адміністративного позову та визнання адміністративного позову під час підготовчого провадження 5901
114 Стаття 113. Примирення сторін під час підготовчого провадження 6112
115 Стаття 114. Пропозиція суду про надання додаткових доказів та пояснень 2135
116 Стаття 115. Судове доручення 3618
117 Стаття 115(1). Звернення суду України із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави 1002
118 Стаття 115(2). Зміст і форма судового доручення про надання правової допомоги 1176
119 Стаття 115(3). Виконання в Україні судових доручень іноземних судів 868
120 Стаття 115(4). Виконання судового доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи інших документів 939
121 Стаття 115(5). Виконання судових доручень закордонними дипломатичними установами України 837
122 Стаття 116. Об'єднання і роз'єднання позовів 10015
123 Стаття 117. Забезпечення адміністративного позову 6406
124 Стаття 118. Порядок забезпечення адміністративного позову 8905
125 Стаття 119. Ознайомлення зі справою 3142
126 Стаття 120. Обов'язковість особистої участі 2789
127 Стаття 121. Судові рішення за наслідками підготовчого провадження 3882
128 Стаття 122. Розгляд адміністративної справи у судовому засіданні 9578
129 Стаття 122(1). Участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції 2583
130 Стаття 123. Головуючий у судовому засіданні 1727
131 Стаття 124. Відкриття судового засідання 3230
132 Стаття 125. Роз'яснення перекладачеві його прав та обов'язків, присяга перекладача 3903
133 Стаття 126. Повідомлення про повне фіксування судового процесу технічними засобами 1107
134 Стаття 127. Встановлення осіб, які прибули у судове засідання, оголошення складу суду і роз'яснення права відводу 1056
135 Стаття 128. Наслідки неприбуття в судове засідання особи, яка бере участь у справі 5911
136 Стаття 129. Наслідки неприбуття в судове засідання свідка, експерта, спеціаліста 2276
137 Стаття 130. Роз'яснення особам, які беруть участь у справі, їхніх прав та обов'язків 1936
138 Стаття 131. Роз'яснення прав і обов'язків експерта, присяга експерта 3111
139 Стаття 132. Роз'яснення спеціалісту його прав і обов'язків 1090
140 Стаття 133. Вирішення судом клопотань осіб, які беруть участь у справі 2465
141 Стаття 134. Обов'язки присутніх у залі судового засідання 1850
142 Стаття 135. Початок судового розгляду справи по суті 2662
143 Стаття 136. Відмова від адміністративного позову, визнання адміністративного позову, примирення сторін під час судового розгляду 3219
144 Стаття 137. Зміна позовних вимог 26019
145 Стаття 138. Дослідження доказів 2012
146 Стаття 139. Пояснення осіб, які беруть участь у справі 4398
147 Стаття 140. Встановлення порядку дослідження інших доказів 1250
148 Стаття 141. Порядок допиту свідків 4402
149 Стаття 142. Порядок допиту малолітніх і неповнолітніх свідків 7890
150 Стаття 143. Дослідження письмових доказів 2206
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 Следующая > Последняя >>
Страница 3 из 6