Науково-практичний коментар КАС України

Науково-практичний коментар Кодексу адмiнiстративного судочинства України

Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов [та ін.]; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. –704 с.

Науково-практичний коментар КАС України
Науково-практичний коментар Кодексу адмiнiстративного судочинства України видано під загальною редакцією Голови Вищого адміністративного суду України, судді вищого кваліфікаційного класу, заслуженого юриста України Олександра Пасенюка та укладено суддями ВАСУ, Верховного Суду України, а також іншими висококваліфікованими спеціалістами в галузі адміністративного права.

Видання розраховане на суддiв, працiвникiв органiв державної влади, мiсцевого самоврядування, прокуратури та iнших правоохоронних органiв, студентiв, викладачiв i науковцiв вищих навчальних закладiв, адвокатiв, практикуючих юристiв.

У Коментарi здiйснено класичний постатейний системно-структурний аналiз правових норм. Наведенi практичнi пiдходи вирiшення складних питань практики адмiнiстративного судочинства, здiйснено ретельне коментування особливостей адмiнсудочинства.

Особливiсть Коментаря полягає в тому, що бiльшiсть авторiв — суддi Верховного Суду України та Вищого адмiнiстративного суду України i розробники Кодексу адмiнiстративного судочинства України.


Науково-практичний коментар Кодексу адмiнiстративного судочинства України надруковано редакцією наукової та навчальної літератури «Юрінком Інтер». Наклад – 3000 примірників.


Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
101 Стаття 100. Наслідки пропущення строків звернення до адміністративного суду
102 Стаття 101. Процесуальні строки
103 Стаття 102. Поновлення та продовження процесуальних строків
104 Стаття 103. Обчислення процесуального строку
105 Стаття 104. Пред'явлення адміністративного позову
106 Стаття 105. Форма і зміст адміністративного позову
107 Стаття 106. Вимоги до позовної заяви
108 Стаття 107. Відкриття провадження в адміністративній справі
109 таття 108. Залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви
110 Стаття 109. Відмова у відкритті провадження в адміністративній справі
111 Стаття 110. Підготовка справи до судового розгляду
112 Стаття 111. Попереднє судове засідання
113 Стаття 112. Відмова від адміністративного позову та визнання адміністративного позову під час підготовчого провадження
114 Стаття 113. Примирення сторін під час підготовчого провадження
115 Стаття 114. Пропозиція суду про надання додаткових доказів та пояснень
116 Стаття 115. Судове доручення
117 Стаття 115(1). Звернення суду України із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави
118 Стаття 115(2). Зміст і форма судового доручення про надання правової допомоги
119 Стаття 115(3). Виконання в Україні судових доручень іноземних судів
120 Стаття 115(4). Виконання судового доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи інших документів
121 Стаття 115(5). Виконання судових доручень закордонними дипломатичними установами України
122 Стаття 116. Об'єднання і роз'єднання позовів
123 Стаття 117. Забезпечення адміністративного позову
124 Стаття 118. Порядок забезпечення адміністративного позову
125 Стаття 119. Ознайомлення зі справою
126 Стаття 120. Обов'язковість особистої участі
127 Стаття 121. Судові рішення за наслідками підготовчого провадження
128 Стаття 122. Розгляд адміністративної справи у судовому засіданні
129 Стаття 122(1). Участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції
130 Стаття 123. Головуючий у судовому засіданні
131 Стаття 124. Відкриття судового засідання
132 Стаття 125. Роз'яснення перекладачеві його прав та обов'язків, присяга перекладача
133 Стаття 126. Повідомлення про повне фіксування судового процесу технічними засобами
134 Стаття 127. Встановлення осіб, які прибули у судове засідання, оголошення складу суду і роз'яснення права відводу
135 Стаття 128. Наслідки неприбуття в судове засідання особи, яка бере участь у справі
136 Стаття 129. Наслідки неприбуття в судове засідання свідка, експерта, спеціаліста
137 Стаття 130. Роз'яснення особам, які беруть участь у справі, їхніх прав та обов'язків
138 Стаття 131. Роз'яснення прав і обов'язків експерта, присяга експерта
139 Стаття 132. Роз'яснення спеціалісту його прав і обов'язків
140 Стаття 133. Вирішення судом клопотань осіб, які беруть участь у справі
141 Стаття 134. Обов'язки присутніх у залі судового засідання
142 Стаття 135. Початок судового розгляду справи по суті
143 Стаття 136. Відмова від адміністративного позову, визнання адміністративного позову, примирення сторін під час судового розгляду
144 Стаття 137. Зміна позовних вимог
145 Стаття 138. Дослідження доказів
146 Стаття 139. Пояснення осіб, які беруть участь у справі
147 Стаття 140. Встановлення порядку дослідження інших доказів
148 Стаття 141. Порядок допиту свідків
149 Стаття 142. Порядок допиту малолітніх і неповнолітніх свідків
150 Стаття 143. Дослідження письмових доказів
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 Следующая > Последняя >>
Страница 3 из 6