Науково-практичний коментар КАС України

Науково-практичний коментар Кодексу адмiнiстративного судочинства України

Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов [та ін.]; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. –704 с.

Науково-практичний коментар Кодексу адмiнiстративного судочинства України видано під загальною редакцією Голови Вищого адміністративного суду України, судді вищого кваліфікаційного класу, заслуженого юриста України Олександра Пасенюка та укладено суддями ВАСУ, Верховного Суду України, а також іншими висококваліфікованими спеціалістами в галузі адміністративного права.

Видання розраховане на суддiв, працiвникiв органiв державної влади, мiсцевого самоврядування, прокуратури та iнших правоохоронних органiв, студентiв, викладачiв i науковцiв вищих навчальних закладiв, адвокатiв, практикуючих юристiв.

У Коментарi здiйснено класичний постатейний системно-структурний аналiз правових норм. Наведенi практичнi пiдходи вирiшення складних питань практики адмiнiстративного судочинства, здiйснено ретельне коментування особливостей адмiнсудочинства.

Особливiсть Коментаря полягає в тому, що бiльшiсть авторiв — суддi Верховного Суду України та Вищого адмiнiстративного суду України i розробники Кодексу адмiнiстративного судочинства України.


Науково-практичний коментар Кодексу адмiнiстративного судочинства України надруковано редакцією наукової та навчальної літератури «Юрінком Інтер». Наклад – 3000 примірників.


Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
101 Стаття 100. Наслідки пропущення строків звернення до адміністративного суду 6971
102 Стаття 101. Процесуальні строки 3694
103 Стаття 102. Поновлення та продовження процесуальних строків 10375
104 Стаття 103. Обчислення процесуального строку 4437
105 Стаття 104. Пред'явлення адміністративного позову 2859
106 Стаття 105. Форма і зміст адміністративного позову 8511
107 Стаття 106. Вимоги до позовної заяви 6010
108 Стаття 107. Відкриття провадження в адміністративній справі 4100
109 таття 108. Залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви 8511
110 Стаття 109. Відмова у відкритті провадження в адміністративній справі 6379
111 Стаття 110. Підготовка справи до судового розгляду 3837
112 Стаття 111. Попереднє судове засідання 3942
113 Стаття 112. Відмова від адміністративного позову та визнання адміністративного позову під час підготовчого провадження 6172
114 Стаття 113. Примирення сторін під час підготовчого провадження 6414
115 Стаття 114. Пропозиція суду про надання додаткових доказів та пояснень 2224
116 Стаття 115. Судове доручення 3761
117 Стаття 115(1). Звернення суду України із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави 1038
118 Стаття 115(2). Зміст і форма судового доручення про надання правової допомоги 1206
119 Стаття 115(3). Виконання в Україні судових доручень іноземних судів 880
120 Стаття 115(4). Виконання судового доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи інших документів 951
121 Стаття 115(5). Виконання судових доручень закордонними дипломатичними установами України 858
122 Стаття 116. Об'єднання і роз'єднання позовів 10350
123 Стаття 117. Забезпечення адміністративного позову 6659
124 Стаття 118. Порядок забезпечення адміністративного позову 9192
125 Стаття 119. Ознайомлення зі справою 3256
126 Стаття 120. Обов'язковість особистої участі 2919
127 Стаття 121. Судові рішення за наслідками підготовчого провадження 4055
128 Стаття 122. Розгляд адміністративної справи у судовому засіданні 10210
129 Стаття 122(1). Участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції 2695
130 Стаття 123. Головуючий у судовому засіданні 1791
131 Стаття 124. Відкриття судового засідання 3289
132 Стаття 125. Роз'яснення перекладачеві його прав та обов'язків, присяга перекладача 3988
133 Стаття 126. Повідомлення про повне фіксування судового процесу технічними засобами 1129
134 Стаття 127. Встановлення осіб, які прибули у судове засідання, оголошення складу суду і роз'яснення права відводу 1071
135 Стаття 128. Наслідки неприбуття в судове засідання особи, яка бере участь у справі 6208
136 Стаття 129. Наслідки неприбуття в судове засідання свідка, експерта, спеціаліста 2388
137 Стаття 130. Роз'яснення особам, які беруть участь у справі, їхніх прав та обов'язків 2001
138 Стаття 131. Роз'яснення прав і обов'язків експерта, присяга експерта 3216
139 Стаття 132. Роз'яснення спеціалісту його прав і обов'язків 1117
140 Стаття 133. Вирішення судом клопотань осіб, які беруть участь у справі 2574
141 Стаття 134. Обов'язки присутніх у залі судового засідання 1896
142 Стаття 135. Початок судового розгляду справи по суті 2768
143 Стаття 136. Відмова від адміністративного позову, визнання адміністративного позову, примирення сторін під час судового розгляду 3350
144 Стаття 137. Зміна позовних вимог 27334
145 Стаття 138. Дослідження доказів 2092
146 Стаття 139. Пояснення осіб, які беруть участь у справі 4603
147 Стаття 140. Встановлення порядку дослідження інших доказів 1273
148 Стаття 141. Порядок допиту свідків 4756
149 Стаття 142. Порядок допиту малолітніх і неповнолітніх свідків 8315
150 Стаття 143. Дослідження письмових доказів 2303
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 Следующая > Последняя >>
Страница 3 из 6