Науково-практичний коментар КАС України

Науково-практичний коментар Кодексу адмiнiстративного судочинства України

Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов [та ін.]; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. –704 с.

Науково-практичний коментар КАС України
Науково-практичний коментар Кодексу адмiнiстративного судочинства України видано під загальною редакцією Голови Вищого адміністративного суду України, судді вищого кваліфікаційного класу, заслуженого юриста України Олександра Пасенюка та укладено суддями ВАСУ, Верховного Суду України, а також іншими висококваліфікованими спеціалістами в галузі адміністративного права.

Видання розраховане на суддiв, працiвникiв органiв державної влади, мiсцевого самоврядування, прокуратури та iнших правоохоронних органiв, студентiв, викладачiв i науковцiв вищих навчальних закладiв, адвокатiв, практикуючих юристiв.

У Коментарi здiйснено класичний постатейний системно-структурний аналiз правових норм. Наведенi практичнi пiдходи вирiшення складних питань практики адмiнiстративного судочинства, здiйснено ретельне коментування особливостей адмiнсудочинства.

Особливiсть Коментаря полягає в тому, що бiльшiсть авторiв — суддi Верховного Суду України та Вищого адмiнiстративного суду України i розробники Кодексу адмiнiстративного судочинства України.


Науково-практичний коментар Кодексу адмiнiстративного судочинства України надруковано редакцією наукової та навчальної літератури «Юрінком Інтер». Наклад – 3000 примірників.


Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
101 Стаття 100. Наслідки пропущення строків звернення до адміністративного суду 7173
102 Стаття 101. Процесуальні строки 3809
103 Стаття 102. Поновлення та продовження процесуальних строків 10758
104 Стаття 103. Обчислення процесуального строку 4530
105 Стаття 104. Пред'явлення адміністративного позову 2959
106 Стаття 105. Форма і зміст адміністративного позову 8769
107 Стаття 106. Вимоги до позовної заяви 6142
108 Стаття 107. Відкриття провадження в адміністративній справі 4231
109 таття 108. Залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви 8748
110 Стаття 109. Відмова у відкритті провадження в адміністративній справі 6620
111 Стаття 110. Підготовка справи до судового розгляду 3918
112 Стаття 111. Попереднє судове засідання 4143
113 Стаття 112. Відмова від адміністративного позову та визнання адміністративного позову під час підготовчого провадження 6379
114 Стаття 113. Примирення сторін під час підготовчого провадження 6610
115 Стаття 114. Пропозиція суду про надання додаткових доказів та пояснень 2281
116 Стаття 115. Судове доручення 3847
117 Стаття 115(1). Звернення суду України із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави 1060
118 Стаття 115(2). Зміст і форма судового доручення про надання правової допомоги 1250
119 Стаття 115(3). Виконання в Україні судових доручень іноземних судів 901
120 Стаття 115(4). Виконання судового доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи інших документів 979
121 Стаття 115(5). Виконання судових доручень закордонними дипломатичними установами України 888
122 Стаття 116. Об'єднання і роз'єднання позовів 10676
123 Стаття 117. Забезпечення адміністративного позову 6852
124 Стаття 118. Порядок забезпечення адміністративного позову 9463
125 Стаття 119. Ознайомлення зі справою 3344
126 Стаття 120. Обов'язковість особистої участі 3032
127 Стаття 121. Судові рішення за наслідками підготовчого провадження 4183
128 Стаття 122. Розгляд адміністративної справи у судовому засіданні 10735
129 Стаття 122(1). Участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції 2780
130 Стаття 123. Головуючий у судовому засіданні 1855
131 Стаття 124. Відкриття судового засідання 3367
132 Стаття 125. Роз'яснення перекладачеві його прав та обов'язків, присяга перекладача 4044
133 Стаття 126. Повідомлення про повне фіксування судового процесу технічними засобами 1171
134 Стаття 127. Встановлення осіб, які прибули у судове засідання, оголошення складу суду і роз'яснення права відводу 1104
135 Стаття 128. Наслідки неприбуття в судове засідання особи, яка бере участь у справі 6476
136 Стаття 129. Наслідки неприбуття в судове засідання свідка, експерта, спеціаліста 2466
137 Стаття 130. Роз'яснення особам, які беруть участь у справі, їхніх прав та обов'язків 2069
138 Стаття 131. Роз'яснення прав і обов'язків експерта, присяга експерта 3313
139 Стаття 132. Роз'яснення спеціалісту його прав і обов'язків 1146
140 Стаття 133. Вирішення судом клопотань осіб, які беруть участь у справі 2687
141 Стаття 134. Обов'язки присутніх у залі судового засідання 1949
142 Стаття 135. Початок судового розгляду справи по суті 2880
143 Стаття 136. Відмова від адміністративного позову, визнання адміністративного позову, примирення сторін під час судового розгляду 3473
144 Стаття 137. Зміна позовних вимог 28183
145 Стаття 138. Дослідження доказів 2149
146 Стаття 139. Пояснення осіб, які беруть участь у справі 4775
147 Стаття 140. Встановлення порядку дослідження інших доказів 1313
148 Стаття 141. Порядок допиту свідків 5027
149 Стаття 142. Порядок допиту малолітніх і неповнолітніх свідків 8626
150 Стаття 143. Дослідження письмових доказів 2384
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 Следующая > Последняя >>
Страница 3 из 6