Науково-практичний коментар КАС України

Науково-практичний коментар Кодексу адмiнiстративного судочинства України

Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов [та ін.]; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. –704 с.

Науково-практичний коментар Кодексу адмiнiстративного судочинства України видано під загальною редакцією Голови Вищого адміністративного суду України, судді вищого кваліфікаційного класу, заслуженого юриста України Олександра Пасенюка та укладено суддями ВАСУ, Верховного Суду України, а також іншими висококваліфікованими спеціалістами в галузі адміністративного права.

Видання розраховане на суддiв, працiвникiв органiв державної влади, мiсцевого самоврядування, прокуратури та iнших правоохоронних органiв, студентiв, викладачiв i науковцiв вищих навчальних закладiв, адвокатiв, практикуючих юристiв.

У Коментарi здiйснено класичний постатейний системно-структурний аналiз правових норм. Наведенi практичнi пiдходи вирiшення складних питань практики адмiнiстративного судочинства, здiйснено ретельне коментування особливостей адмiнсудочинства.

Особливiсть Коментаря полягає в тому, що бiльшiсть авторiв — суддi Верховного Суду України та Вищого адмiнiстративного суду України i розробники Кодексу адмiнiстративного судочинства України.


Науково-практичний коментар Кодексу адмiнiстративного судочинства України надруковано редакцією наукової та навчальної літератури «Юрінком Інтер». Наклад – 3000 примірників.


Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
201 Стаття 187. Вимоги до апеляційної скарги 2640
202 Стаття 188. Дії суду першої інстанції після одержання апеляційних скарг 2421
203 Стаття 189. Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної інстанції 2746
204 Стаття 190. Підготовка справи до апеляційного розгляду 1937
205 Стаття 191. Заперечення на апеляційну скаргу 12864
206 Стаття 192. Приєднання до апеляційної скарги 2813
207 Стаття 193. Доповнення, зміна, відкликання апеляційної скарги чи відмова від неї 1372
208 Стаття 194. Відмова позивача від адміністративного позову, примирення сторін під час апеляційного провадження 1983
209 Стаття 195. Межі перегляду судом апеляційної інстанції 2844
210 Стаття 195(1). Строк розгляду апеляційної скарги 1061
211 Стаття 196. Апеляційний розгляд справи у судовому засіданні 1469
212 Стаття 197. Апеляційний розгляд справи в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами 3460
213 Стаття 198. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги на постанову суду 2734
214 Стаття 199. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги на ухвалу суду 3586
215 Стаття 200. Підстави для залишення апеляційної скарги без задоволення, а судового рішення - без змін 1449
216 Стаття 201. Підстави для зміни судового рішення 1454
217 Стаття 202. Підстави для скасування судового рішення та ухвалення нового рішення 2662
218 Стаття 203. Підстави для залишення позовної заяви без розгляду або закриття провадження у справі 2390
219 Стаття 204. Підстави для скасування ухвали суду, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції 1273
220 Стаття 205. Судові рішення суду апеляційної інстанції 2309
221 Стаття 206. Зміст ухвали суду апеляційної інстанції 1634
222 Стаття 207. Зміст постанови суду апеляційної інстанції 1817
223 Стаття 208. Окрема ухвала суду апеляційної інстанції 858
224 Стаття 209. Повернення адміністративної справи 1030
225 Стаття 210. Суд касаційної інстанції 2686
226 Стаття 211. Право на касаційне оскарження 2893
227 Стаття 212. Порядок і строки касаційного оскарження 4266
228 Стаття 213. Вимоги до касаційної скарги 3893
229 Стаття 214. Прийняття касаційної скарги судом касаційної інстанції 2771
230 Стаття 214(1). Строки розгляду касаційної скарги 1234
231 Стаття 215. Підготовка справи до касаційного розгляду 2291
232 Стаття 216. Заперечення на касаційну скаргу 5247
233 Стаття 217. Приєднання до касаційної скарги 1189
234 Стаття 218. Доповнення, зміна, відкликання касаційної скарги чи відмова від неї 1425
235 Стаття 219. Відмова позивача від адміністративного позову, примирення сторін під час касаційного провадження 1003
236 Стаття 220. Межі перегляду судом касаційної інстанції 2322
237 Стаття 220(1). Попередній розгляд справи 1590
238 Стаття 221. Касаційний розгляд справи у судовому засіданні 1945
239 Стаття 222. Касаційний розгляд справи в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами 1276
240 Стаття 223. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги 2481
241 Стаття 224. Підстави для залишення касаційної скарги без задоволення, а судових рішень - без змін 1154
242 Стаття 225. Підстави для зміни судових рішень 1692
243 Стаття 226. Підстави для скасування судового рішення суду апеляційної інстанції та залишення в силі судового рішення суду першої інстанції 1019
244 Стаття 227. Підстави для скасування судових рішень з направленням справи для продовження розгляду або на новий розгляд 3438
245 Стаття 228. Підстави для залишення позовної заяви без розгляду або закриття провадження у справі 1336
246 Стаття 229. Підстави для скасування судових рішень і ухвалення нового судового рішення 1097
247 Стаття 230. Судові рішення суду касаційної інстанції 1838
248 Стаття 231. Зміст ухвали суду касаційної інстанції 1379
249 Стаття 232. Зміст постанови суду касаційної інстанції 1203
250 Стаття 232(1). Порядок розгляду касаційної скарги, що надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення касаційного розгляду справи 698
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 Следующая > Последняя >>
Страница 5 из 6