Науково-практичний коментар КАС України

Науково-практичний коментар Кодексу адмiнiстративного судочинства України

Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов [та ін.]; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. –704 с.

Науково-практичний коментар КАС України
Науково-практичний коментар Кодексу адмiнiстративного судочинства України видано під загальною редакцією Голови Вищого адміністративного суду України, судді вищого кваліфікаційного класу, заслуженого юриста України Олександра Пасенюка та укладено суддями ВАСУ, Верховного Суду України, а також іншими висококваліфікованими спеціалістами в галузі адміністративного права.

Видання розраховане на суддiв, працiвникiв органiв державної влади, мiсцевого самоврядування, прокуратури та iнших правоохоронних органiв, студентiв, викладачiв i науковцiв вищих навчальних закладiв, адвокатiв, практикуючих юристiв.

У Коментарi здiйснено класичний постатейний системно-структурний аналiз правових норм. Наведенi практичнi пiдходи вирiшення складних питань практики адмiнiстративного судочинства, здiйснено ретельне коментування особливостей адмiнсудочинства.

Особливiсть Коментаря полягає в тому, що бiльшiсть авторiв — суддi Верховного Суду України та Вищого адмiнiстративного суду України i розробники Кодексу адмiнiстративного судочинства України.


Науково-практичний коментар Кодексу адмiнiстративного судочинства України надруковано редакцією наукової та навчальної літератури «Юрінком Інтер». Наклад – 3000 примірників.


Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
201 Стаття 187. Вимоги до апеляційної скарги
202 Стаття 188. Дії суду першої інстанції після одержання апеляційних скарг
203 Стаття 189. Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної інстанції
204 Стаття 190. Підготовка справи до апеляційного розгляду
205 Стаття 191. Заперечення на апеляційну скаргу
206 Стаття 192. Приєднання до апеляційної скарги
207 Стаття 193. Доповнення, зміна, відкликання апеляційної скарги чи відмова від неї
208 Стаття 194. Відмова позивача від адміністративного позову, примирення сторін під час апеляційного провадження
209 Стаття 195. Межі перегляду судом апеляційної інстанції
210 Стаття 195(1). Строк розгляду апеляційної скарги
211 Стаття 196. Апеляційний розгляд справи у судовому засіданні
212 Стаття 197. Апеляційний розгляд справи в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами
213 Стаття 198. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги на постанову суду
214 Стаття 199. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги на ухвалу суду
215 Стаття 200. Підстави для залишення апеляційної скарги без задоволення, а судового рішення - без змін
216 Стаття 201. Підстави для зміни судового рішення
217 Стаття 202. Підстави для скасування судового рішення та ухвалення нового рішення
218 Стаття 203. Підстави для залишення позовної заяви без розгляду або закриття провадження у справі
219 Стаття 204. Підстави для скасування ухвали суду, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції
220 Стаття 205. Судові рішення суду апеляційної інстанції
221 Стаття 206. Зміст ухвали суду апеляційної інстанції
222 Стаття 207. Зміст постанови суду апеляційної інстанції
223 Стаття 208. Окрема ухвала суду апеляційної інстанції
224 Стаття 209. Повернення адміністративної справи
225 Стаття 210. Суд касаційної інстанції
226 Стаття 211. Право на касаційне оскарження
227 Стаття 212. Порядок і строки касаційного оскарження
228 Стаття 213. Вимоги до касаційної скарги
229 Стаття 214. Прийняття касаційної скарги судом касаційної інстанції
230 Стаття 214(1). Строки розгляду касаційної скарги
231 Стаття 215. Підготовка справи до касаційного розгляду
232 Стаття 216. Заперечення на касаційну скаргу
233 Стаття 217. Приєднання до касаційної скарги
234 Стаття 218. Доповнення, зміна, відкликання касаційної скарги чи відмова від неї
235 Стаття 219. Відмова позивача від адміністративного позову, примирення сторін під час касаційного провадження
236 Стаття 220. Межі перегляду судом касаційної інстанції
237 Стаття 220(1). Попередній розгляд справи
238 Стаття 221. Касаційний розгляд справи у судовому засіданні
239 Стаття 222. Касаційний розгляд справи в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами
240 Стаття 223. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги
241 Стаття 224. Підстави для залишення касаційної скарги без задоволення, а судових рішень - без змін
242 Стаття 225. Підстави для зміни судових рішень
243 Стаття 226. Підстави для скасування судового рішення суду апеляційної інстанції та залишення в силі судового рішення суду першої інстанції
244 Стаття 227. Підстави для скасування судових рішень з направленням справи для продовження розгляду або на новий розгляд
245 Стаття 228. Підстави для залишення позовної заяви без розгляду або закриття провадження у справі
246 Стаття 229. Підстави для скасування судових рішень і ухвалення нового судового рішення
247 Стаття 230. Судові рішення суду касаційної інстанції
248 Стаття 231. Зміст ухвали суду касаційної інстанції
249 Стаття 232. Зміст постанови суду касаційної інстанції
250 Стаття 232(1). Порядок розгляду касаційної скарги, що надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення касаційного розгляду справи
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 Следующая > Последняя >>
Страница 5 из 6