Реклама

Реклама

Науково-практичний коментар КАС України

Науково-практичний коментар Кодексу адмiнiстративного судочинства України

Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов [та ін.]; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. –704 с.

Науково-практичний коментар Кодексу адмiнiстративного судочинства України видано під загальною редакцією Голови Вищого адміністративного суду України, судді вищого кваліфікаційного класу, заслуженого юриста України Олександра Пасенюка та укладено суддями ВАСУ, Верховного Суду України, а також іншими висококваліфікованими спеціалістами в галузі адміністративного права.

Видання розраховане на суддiв, працiвникiв органiв державної влади, мiсцевого самоврядування, прокуратури та iнших правоохоронних органiв, студентiв, викладачiв i науковцiв вищих навчальних закладiв, адвокатiв, практикуючих юристiв.

У Коментарi здiйснено класичний постатейний системно-структурний аналiз правових норм. Наведенi практичнi пiдходи вирiшення складних питань практики адмiнiстративного судочинства, здiйснено ретельне коментування особливостей адмiнсудочинства.

Особливiсть Коментаря полягає в тому, що бiльшiсть авторiв — суддi Верховного Суду України та Вищого адмiнiстративного суду України i розробники Кодексу адмiнiстративного судочинства України.


Науково-практичний коментар Кодексу адмiнiстративного судочинства України надруковано редакцією наукової та навчальної літератури «Юрінком Інтер». Наклад – 3000 примірників.

Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
201 Стаття 187. Вимоги до апеляційної скарги 817
202 Стаття 188. Дії суду першої інстанції після одержання апеляційних скарг 669
203 Стаття 189. Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної інстанції 855
204 Стаття 190. Підготовка справи до апеляційного розгляду 560
205 Стаття 191. Заперечення на апеляційну скаргу 4231
206 Стаття 192. Приєднання до апеляційної скарги 936
207 Стаття 193. Доповнення, зміна, відкликання апеляційної скарги чи відмова від неї 492
208 Стаття 194. Відмова позивача від адміністративного позову, примирення сторін під час апеляційного провадження 741
209 Стаття 195. Межі перегляду судом апеляційної інстанції 797
210 Стаття 195(1). Строк розгляду апеляційної скарги 352
211 Стаття 196. Апеляційний розгляд справи у судовому засіданні 476
212 Стаття 197. Апеляційний розгляд справи в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами 1232
213 Стаття 198. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги на постанову суду 856
214 Стаття 199. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги на ухвалу суду 933
215 Стаття 200. Підстави для залишення апеляційної скарги без задоволення, а судового рішення - без змін 418
216 Стаття 201. Підстави для зміни судового рішення 453
217 Стаття 202. Підстави для скасування судового рішення та ухвалення нового рішення 675
218 Стаття 203. Підстави для залишення позовної заяви без розгляду або закриття провадження у справі 758
219 Стаття 204. Підстави для скасування ухвали суду, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції 406
220 Стаття 205. Судові рішення суду апеляційної інстанції 732
221 Стаття 206. Зміст ухвали суду апеляційної інстанції 573
222 Стаття 207. Зміст постанови суду апеляційної інстанції 621
223 Стаття 208. Окрема ухвала суду апеляційної інстанції 315
224 Стаття 209. Повернення адміністративної справи 376
225 Стаття 210. Суд касаційної інстанції 705
226 Стаття 211. Право на касаційне оскарження 702
227 Стаття 212. Порядок і строки касаційного оскарження 1203
228 Стаття 213. Вимоги до касаційної скарги 1039
229 Стаття 214. Прийняття касаційної скарги судом касаційної інстанції 855
230 Стаття 214(1). Строки розгляду касаційної скарги 427
231 Стаття 215. Підготовка справи до касаційного розгляду 889
232 Стаття 216. Заперечення на касаційну скаргу 1663
233 Стаття 217. Приєднання до касаційної скарги 454
234 Стаття 218. Доповнення, зміна, відкликання касаційної скарги чи відмова від неї 508
235 Стаття 219. Відмова позивача від адміністративного позову, примирення сторін під час касаційного провадження 373
236 Стаття 220. Межі перегляду судом касаційної інстанції 856
237 Стаття 220(1). Попередній розгляд справи 371
238 Стаття 221. Касаційний розгляд справи у судовому засіданні 619
239 Стаття 222. Касаційний розгляд справи в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами 481
240 Стаття 223. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги 693
241 Стаття 224. Підстави для залишення касаційної скарги без задоволення, а судових рішень - без змін 355
242 Стаття 225. Підстави для зміни судових рішень 652
243 Стаття 226. Підстави для скасування судового рішення суду апеляційної інстанції та залишення в силі судового рішення суду першої інстанції 357
244 Стаття 227. Підстави для скасування судових рішень з направленням справи для продовження розгляду або на новий розгляд 887
245 Стаття 228. Підстави для залишення позовної заяви без розгляду або закриття провадження у справі 462
246 Стаття 229. Підстави для скасування судових рішень і ухвалення нового судового рішення 392
247 Стаття 230. Судові рішення суду касаційної інстанції 439
248 Стаття 231. Зміст ухвали суду касаційної інстанції 518
249 Стаття 232. Зміст постанови суду касаційної інстанції 423
250 Стаття 232(1). Порядок розгляду касаційної скарги, що надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення касаційного розгляду справи 258
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 Следующая > Последняя >>
Страница 5 из 6