Науково-практичний коментар КАС України

Науково-практичний коментар Кодексу адмiнiстративного судочинства України

Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов [та ін.]; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. –704 с.

Науково-практичний коментар Кодексу адмiнiстративного судочинства України видано під загальною редакцією Голови Вищого адміністративного суду України, судді вищого кваліфікаційного класу, заслуженого юриста України Олександра Пасенюка та укладено суддями ВАСУ, Верховного Суду України, а також іншими висококваліфікованими спеціалістами в галузі адміністративного права.

Видання розраховане на суддiв, працiвникiв органiв державної влади, мiсцевого самоврядування, прокуратури та iнших правоохоронних органiв, студентiв, викладачiв i науковцiв вищих навчальних закладiв, адвокатiв, практикуючих юристiв.

У Коментарi здiйснено класичний постатейний системно-структурний аналiз правових норм. Наведенi практичнi пiдходи вирiшення складних питань практики адмiнiстративного судочинства, здiйснено ретельне коментування особливостей адмiнсудочинства.

Особливiсть Коментаря полягає в тому, що бiльшiсть авторiв — суддi Верховного Суду України та Вищого адмiнiстративного суду України i розробники Кодексу адмiнiстративного судочинства України.


Науково-практичний коментар Кодексу адмiнiстративного судочинства України надруковано редакцією наукової та навчальної літератури «Юрінком Інтер». Наклад – 3000 примірників.


Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Авторський колектив коментарю до Кодексу адміністративного судочинства України 2503
2 Стаття 1. Призначення Кодексу адміністративного судочинства України 3942
3 Стаття 2. Завдання адміністративного судочинства 11167
4 Стаття 3. Визначення понять 6541
5 Стаття 4. Правосуддя в адміністративних справах 4367
6 Стаття 5. Законодавство про адміністративне судочинство 7058
7 Стаття 6. Право на судовий захист 6201
8 Стаття 7. Принципи адміністративного судочинства 11552
9 Стаття 8. Верховенство права 11376
10 Стаття 9. Законність 5336
11 Стаття 10. Рівність усіх учасників адміністративного процесу перед законом і судом 4699
12 Стаття 11. Змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з'ясування всіх обставин у справі 10049
13 Стаття 12. Гласність і відкритість адміністративного процесу 5286
14 Стаття 13. Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень адміністративного суду 4161
15 Стаття 14. Обов'язковість судових рішень 11062
16 Стаття 15. Мова адміністративного судочинства 1724
17 Стаття 16. Правова допомога при вирішенні справ в адміністративному суді 5139
18 Стаття 17. Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ 27643
19 Стаття 18. Предметна підсудність адміністративних справ 22119
20 Стаття 19. Територіальна підсудність адміністративних справ 13692
21 Стаття 20. Інстанційна підсудність адміністративних справ 7405
22 Стаття 21. Підсудність кількох пов'язаних між собою вимог 5640
23 Стаття 22. Передача адміністративної справи з одного адміністративного суду до іншого 4297
24 Стаття 23. Здійснення адміністративного судочинства суддею одноособово 2404
25 Стаття 24. Здійснення адміністративного судочинства колегією суддів 5520
26 Стаття 25. Порядок вирішення питань колегією суддів 2332
27 Стаття 26. Незмінність складу суду 3186
28 Стаття 27. Підстави для відводу (самовідводу) судді 4898
29 Стаття 28. Недопустимість повторної участі судді в розгляді адміністративної справи 2554
30 Стаття 29. Підстави для відводу (самовідводу) секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача 2489
31 Стаття 30. Заява про відвід (самовідвід) 3568
32 Стаття 31. Порядок вирішення питання про відвід (самовідвід) 3241
33 Стаття 32. Наслідки відводу (самовідводу) судді 3345
34 Стаття 33. Повістки 5165
35 Стаття 34. Зміст повістки 2868
36 Стаття 35. Вручення повістки 6071
37 Стаття 36. Час вручення повістки 1721
38 Стаття 37. Наслідки відмови від одержання повістки 7019
39 Стаття 38. Виклик шляхом надсилання тексту повістки електронною поштою, факсимільним повідомленням (факсом, телефаксом), телефонограмою 2476
40 Стаття 39. Виклик відповідача, третіх осіб, свідків, місце проживання (перебування) яких невідоме 1782
41 Стаття 40. Обов'язок повідомити про зміну адреси та причини неприбуття в судове засідання 2421
42 Стаття 41. Фіксування судового засідання технічними засобами 4385
43 Стаття 42. Ведення журналу судового засідання 6279
44 Стаття 43. Зауваження щодо технічного запису і журналу судового засідання 3233
45 Стаття 44. Відтворення та роздрукування технічного запису судового засідання 5260
46 Стаття 45. Складення протоколу 3945
47 Стаття 46. Зміст протоколу 1804
48 Стаття 47. Склад осіб, які беруть участь у справі 3955
49 Стаття 48. Адміністративна процесуальна правосуб'єктність 7148
50 Стаття 49. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі 6779
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 6