Науково-практичний коментар КАС України

Науково-практичний коментар Кодексу адмiнiстративного судочинства України

Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов [та ін.]; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. –704 с.

Науково-практичний коментар КАС України
Науково-практичний коментар Кодексу адмiнiстративного судочинства України видано під загальною редакцією Голови Вищого адміністративного суду України, судді вищого кваліфікаційного класу, заслуженого юриста України Олександра Пасенюка та укладено суддями ВАСУ, Верховного Суду України, а також іншими висококваліфікованими спеціалістами в галузі адміністративного права.

Видання розраховане на суддiв, працiвникiв органiв державної влади, мiсцевого самоврядування, прокуратури та iнших правоохоронних органiв, студентiв, викладачiв i науковцiв вищих навчальних закладiв, адвокатiв, практикуючих юристiв.

У Коментарi здiйснено класичний постатейний системно-структурний аналiз правових норм. Наведенi практичнi пiдходи вирiшення складних питань практики адмiнiстративного судочинства, здiйснено ретельне коментування особливостей адмiнсудочинства.

Особливiсть Коментаря полягає в тому, що бiльшiсть авторiв — суддi Верховного Суду України та Вищого адмiнiстративного суду України i розробники Кодексу адмiнiстративного судочинства України.


Науково-практичний коментар Кодексу адмiнiстративного судочинства України надруковано редакцією наукової та навчальної літератури «Юрінком Інтер». Наклад – 3000 примірників.


Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Авторський колектив коментарю до Кодексу адміністративного судочинства України 2587
2 Стаття 1. Призначення Кодексу адміністративного судочинства України 4101
3 Стаття 2. Завдання адміністративного судочинства 12440
4 Стаття 3. Визначення понять 7126
5 Стаття 4. Правосуддя в адміністративних справах 4507
6 Стаття 5. Законодавство про адміністративне судочинство 7588
7 Стаття 6. Право на судовий захист 6852
8 Стаття 7. Принципи адміністративного судочинства 12514
9 Стаття 8. Верховенство права 12506
10 Стаття 9. Законність 5719
11 Стаття 10. Рівність усіх учасників адміністративного процесу перед законом і судом 4984
12 Стаття 11. Змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з'ясування всіх обставин у справі 11018
13 Стаття 12. Гласність і відкритість адміністративного процесу 5700
14 Стаття 13. Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень адміністративного суду 4334
15 Стаття 14. Обов'язковість судових рішень 11766
16 Стаття 15. Мова адміністративного судочинства 1811
17 Стаття 16. Правова допомога при вирішенні справ в адміністративному суді 5526
18 Стаття 17. Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ 29656
19 Стаття 18. Предметна підсудність адміністративних справ 23969
20 Стаття 19. Територіальна підсудність адміністративних справ 14566
21 Стаття 20. Інстанційна підсудність адміністративних справ 7933
22 Стаття 21. Підсудність кількох пов'язаних між собою вимог 5978
23 Стаття 22. Передача адміністративної справи з одного адміністративного суду до іншого 4638
24 Стаття 23. Здійснення адміністративного судочинства суддею одноособово 2576
25 Стаття 24. Здійснення адміністративного судочинства колегією суддів 6056
26 Стаття 25. Порядок вирішення питань колегією суддів 2459
27 Стаття 26. Незмінність складу суду 3349
28 Стаття 27. Підстави для відводу (самовідводу) судді 5413
29 Стаття 28. Недопустимість повторної участі судді в розгляді адміністративної справи 2685
30 Стаття 29. Підстави для відводу (самовідводу) секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача 2625
31 Стаття 30. Заява про відвід (самовідвід) 3757
32 Стаття 31. Порядок вирішення питання про відвід (самовідвід) 3444
33 Стаття 32. Наслідки відводу (самовідводу) судді 3479
34 Стаття 33. Повістки 5395
35 Стаття 34. Зміст повістки 2964
36 Стаття 35. Вручення повістки 6506
37 Стаття 36. Час вручення повістки 1771
38 Стаття 37. Наслідки відмови від одержання повістки 7232
39 Стаття 38. Виклик шляхом надсилання тексту повістки електронною поштою, факсимільним повідомленням (факсом, телефаксом), телефонограмою 2606
40 Стаття 39. Виклик відповідача, третіх осіб, свідків, місце проживання (перебування) яких невідоме 1910
41 Стаття 40. Обов'язок повідомити про зміну адреси та причини неприбуття в судове засідання 2548
42 Стаття 41. Фіксування судового засідання технічними засобами 4720
43 Стаття 42. Ведення журналу судового засідання 6745
44 Стаття 43. Зауваження щодо технічного запису і журналу судового засідання 3457
45 Стаття 44. Відтворення та роздрукування технічного запису судового засідання 5695
46 Стаття 45. Складення протоколу 4085
47 Стаття 46. Зміст протоколу 1905
48 Стаття 47. Склад осіб, які беруть участь у справі 4202
49 Стаття 48. Адміністративна процесуальна правосуб'єктність 7537
50 Стаття 49. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі 7523
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 6