Науково-практичний коментар КАС України

Науково-практичний коментар Кодексу адмiнiстративного судочинства України

Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов [та ін.]; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. –704 с.

Науково-практичний коментар Кодексу адмiнiстративного судочинства України видано під загальною редакцією Голови Вищого адміністративного суду України, судді вищого кваліфікаційного класу, заслуженого юриста України Олександра Пасенюка та укладено суддями ВАСУ, Верховного Суду України, а також іншими висококваліфікованими спеціалістами в галузі адміністративного права.

Видання розраховане на суддiв, працiвникiв органiв державної влади, мiсцевого самоврядування, прокуратури та iнших правоохоронних органiв, студентiв, викладачiв i науковцiв вищих навчальних закладiв, адвокатiв, практикуючих юристiв.

У Коментарi здiйснено класичний постатейний системно-структурний аналiз правових норм. Наведенi практичнi пiдходи вирiшення складних питань практики адмiнiстративного судочинства, здiйснено ретельне коментування особливостей адмiнсудочинства.

Особливiсть Коментаря полягає в тому, що бiльшiсть авторiв — суддi Верховного Суду України та Вищого адмiнiстративного суду України i розробники Кодексу адмiнiстративного судочинства України.


Науково-практичний коментар Кодексу адмiнiстративного судочинства України надруковано редакцією наукової та навчальної літератури «Юрінком Інтер». Наклад – 3000 примірників.


Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Авторський колектив коментарю до Кодексу адміністративного судочинства України 2548
2 Стаття 1. Призначення Кодексу адміністративного судочинства України 4025
3 Стаття 2. Завдання адміністративного судочинства 11969
4 Стаття 3. Визначення понять 6842
5 Стаття 4. Правосуддя в адміністративних справах 4440
6 Стаття 5. Законодавство про адміністративне судочинство 7385
7 Стаття 6. Право на судовий захист 6523
8 Стаття 7. Принципи адміністративного судочинства 12053
9 Стаття 8. Верховенство права 11994
10 Стаття 9. Законність 5570
11 Стаття 10. Рівність усіх учасників адміністративного процесу перед законом і судом 4849
12 Стаття 11. Змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з'ясування всіх обставин у справі 10612
13 Стаття 12. Гласність і відкритість адміністративного процесу 5515
14 Стаття 13. Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень адміністративного суду 4252
15 Стаття 14. Обов'язковість судових рішень 11515
16 Стаття 15. Мова адміністративного судочинства 1768
17 Стаття 16. Правова допомога при вирішенні справ в адміністративному суді 5387
18 Стаття 17. Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ 28871
19 Стаття 18. Предметна підсудність адміністративних справ 23204
20 Стаття 19. Територіальна підсудність адміністративних справ 14225
21 Стаття 20. Інстанційна підсудність адміністративних справ 7738
22 Стаття 21. Підсудність кількох пов'язаних між собою вимог 5861
23 Стаття 22. Передача адміністративної справи з одного адміністративного суду до іншого 4530
24 Стаття 23. Здійснення адміністративного судочинства суддею одноособово 2503
25 Стаття 24. Здійснення адміністративного судочинства колегією суддів 5857
26 Стаття 25. Порядок вирішення питань колегією суддів 2407
27 Стаття 26. Незмінність складу суду 3270
28 Стаття 27. Підстави для відводу (самовідводу) судді 5238
29 Стаття 28. Недопустимість повторної участі судді в розгляді адміністративної справи 2636
30 Стаття 29. Підстави для відводу (самовідводу) секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача 2560
31 Стаття 30. Заява про відвід (самовідвід) 3670
32 Стаття 31. Порядок вирішення питання про відвід (самовідвід) 3351
33 Стаття 32. Наслідки відводу (самовідводу) судді 3422
34 Стаття 33. Повістки 5293
35 Стаття 34. Зміст повістки 2924
36 Стаття 35. Вручення повістки 6338
37 Стаття 36. Час вручення повістки 1742
38 Стаття 37. Наслідки відмови від одержання повістки 7142
39 Стаття 38. Виклик шляхом надсилання тексту повістки електронною поштою, факсимільним повідомленням (факсом, телефаксом), телефонограмою 2541
40 Стаття 39. Виклик відповідача, третіх осіб, свідків, місце проживання (перебування) яких невідоме 1857
41 Стаття 40. Обов'язок повідомити про зміну адреси та причини неприбуття в судове засідання 2489
42 Стаття 41. Фіксування судового засідання технічними засобами 4577
43 Стаття 42. Ведення журналу судового засідання 6550
44 Стаття 43. Зауваження щодо технічного запису і журналу судового засідання 3354
45 Стаття 44. Відтворення та роздрукування технічного запису судового засідання 5510
46 Стаття 45. Складення протоколу 4021
47 Стаття 46. Зміст протоколу 1856
48 Стаття 47. Склад осіб, які беруть участь у справі 4107
49 Стаття 48. Адміністративна процесуальна правосуб'єктність 7359
50 Стаття 49. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі 7185
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 6